Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Χονγκ Κονγκ: 3 - 6 Νοεμβρίου 2017... Σιγκαπούρη: 8 - 12 Νοεμβρίου 2017... Πολωνία 18 - 19 Νοεμβρίου 2017... Ρουμανία: 25 - 26 Δεκεμβρίου 2017... Ιταλία: 2 - 3 Δεκεμβρίου 2017... Ελλάδα: 9 - 10 Δεκεμβρίου 2017... Αγγλία: 16 Δεκεμβρίου 2017 - 1 Ιανουαρίου 2018... Αυστραλία: 16 - 28 Ιανουαρίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .