Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Η διδασκαλία της Βουδιστικής Ιατρικής δόθηκε αρχικά από τον Βασιλιά Βούδα της Ιατρικής πριν από 50.000 αιώνες (ένας αιώνας = μια πολύ μακριά χρονική περίοδος). Ο Βούδας Σακυαμούνι σε τούτη την εποχή, ως μια εκπόρευση του Βούδα της Ιατρικής (Μπαϊσάτζια-Γκούρου), έδωσε επίσης πολλές μεταδόσεις των ιατρικών κειμένων 2.500 χρόνια πριν. Τα κείμενα αυτά περιέχουν χιλιάδες κεφάλαια σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και την θεραπεία των ασθενειών.

Ο Βούδας δίδαξε ότι η ριζική αιτία όλων των ασθενειών είναι τα τρία δηλητήρια – η πλάνη (συσκότιση, άγνοια, σύγχυση), η προσκόλληση (επιθυμία, υπερηφάνεια, λαχτάρα/πόθος) και αποστροφή (θυμός, μίσος, επιθετικότητα). Είναι εξ αιτίας των τριών αυτών δηλητηρίων που τα 404 κύρια είδη ψυχο-σωματικών διαταραχών και οι 84.000 μορφές εκδήλωσης τους εμφανίστηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Τα 404 είδη της ασθένειας μπορούν να ταξηνομηθούν σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες με 101 τύπους η κάθε μια.

Η πρώτη κατηγορία ασθενειών αφορά εκείνες που προκλήθηκαν από καρμικές συνθήκες του παρελθόντος και δεν μπορούν να θεραπευτούν. Κάθε προσπάθεια να θεραπεύσει αυτό το είδος ασθένειας με συμβατικά μέσα θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το καρμικό βάρος και θα γεννήσει ένα νέο κύκλο οδύνης για τον ασθενή και στην παρούσα αλλά και στις μελλοντικές ζωές.

Η δεύτερη κατηγορία ασθενειών αφορά εκείνες που προκαλούνται από την επιρροή βλαβερών αρνητικών πνευμάτων. Αυτές μπορούν να εξαληφθούν με τελετουργική άσκηση για τον ασθενή την οποία θα εκτελέσει ένας έγκριτος λάμα ή ταντρικός ασκητής.

Η τρίτη κατηγορία αφορά εκείνες τις ασθένειες που προκαλούνται από εποχικούς παράγοντες, ακατάλληλη διαγωγή και ακατάλληλη δίαιτα. Αυτές μπορούν να διορθωθούν με την κατάλληλη διαγωγή, δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά εκείνες τις ασθένειες που προκαλούνται από περιττές αιτίες. Αυτές οι μικρές ασθένειες συνήθως θεραπεύονται χωρίς την χρήση φαρμάκων.

Το Βουδικό Ντάρμα εξηγεί ότι το σύμπαν με όλη του την ποικιλότητα των μορφών και των εμφανίσεων έχει συντεθεί από τα τέσσερα στοιχεία της γης, του νερού, της φωτιάς, και του ανέμου. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν τα συστατικά που επηρεάζουν τον σχηματισμό του αίματος, των ιστών, των σωματικών υγρών, των οστών, του δέρματος, της αίσθησης, της αναπνοής, της συνείδησης, και της φυσικής μορφής σε ένα ανθρώπινο σώμα. Όταν τα Νυίπα (Λούνγκ, Κρίσπα, Μπάντκαν) – οι τρεις πρωταρχικές ενέργειες οι οποίες κυβερνούν τις βίο-φυσικές και νοητικές διαδικασίες του σώματος βρίσκονται σε αρμονία, υπάρχει ευεξία στο σώμα, στο νου, καθώς και στο πνεύμα του προσώπου. Όταν τα Νυίπα βγαίνουν εκτός ισορροπίας, ως αποτέλεσμα της διασπαστικής επιρροής της εσφαλμένης αντίληψης, των βασανιστικών συγκινήσεων, της μη-ενάρετης διαγωγής, του χαοτικού περιβάλλοντος, της ακατάλληλης δίαιτας, ή των βλαβερών πνευμάτων, τότε η κακή υγεία εκδηλώνεται ως φυσική συνέπεια.

Το πώς ο κόσμος ήρθε σε ύπαρξη και το πώς εμείς γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο είναι το αποτέλεσμα των αλληλεξαρτώμενων δυναμικών του συλλογικού κάρμα καθώς και του ατομικού κάρμα. Το πλήθος των φαινομένων που βιώνουμε στον κόσμο είναι επίσης το αποτέλεσμα της σχετιζόμενης με τις αιτίες διαδοχής των συμβάντων που έχει την αρχή τόσο στον ατομικό όσο και στο συλλογικό νου και οι οποίοι δίνουν γέννηση στο σχηματισμό του κάρμα. Η έλλειψη ενόρασης της αιτίας του κάρμα και η ανικανότητά μας να φέρουμε αρμονία στη σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους, και με το περιβάλλον κατά ένα τρόπο που να συμφωνεί με τον Νόμο του Ντάρμα, ο οποίος κυβερνά τη λειτουργία του σύμπαντος, αυξάνει το επίπεδο της δυσαρμονίας στο νου μας καο δίνει γέννηση στην ανησυχία, στη ταραχή, στην αυτο-απορρόφηση, και στην συναισθηματική δυσαρέσκεια με τη ζωή.

Η δυσαρμονία του νου έχει τη δύναμη να συσκοτίσει την θέασή μας μιας ευρύτερης εικόνας της πραγματικότητας και είναι η αιτία να ξεχυθούν δυνατά τυραννικά συναισθήματα όπως η επιθυμία-προσκόλληση όταν βρίσκουμε κάτι ευχάριστο, μίσος-αποστροφή όταν βρίσκουμε κάτι δυσάρεστο, ή ολοκληρωτική αυτο-άρνηση όταν αισθανόμαστε άβολα να το αναγνωρίσουμε.

Ενώ η συμβατική ιατρική μπορεί να ανακουφίσει κάποια προβλήματα υγείας με φαρμακευτική αγωγή και με χειρουργική επέμβαση, αυτές οι μέθοδοι καταπιάνονται μόνον με τα εκδηλωμένα συμπτώματα και όχι με τη ριζική αιτία του προβλήματος, η οποία είναι το αποτέλεσμα της ωρίμανσης των καρμικών αποτυπωμάτων. Όταν οι ριζικές αιτίες δεν αντιμετωπιστούν καταλλήλως, θα επιστρέφουν από ζωή σε ζωή. Μόνο η Βουδιστική Ιατρική με τη βαθειά της ενόραση της αληθινής αιτίας της οδύνης μπορεί να εξαλείψει τη ριζική αιτία των ασθενειών μόνιμα, μέσω της εφαρμογής της Νταρμικής Πρακτικής η οποία φέρνει αρμονία στο χάος και ειρήνευση της διαμάχης. Δεν υπάρχει ούτε ένα φαινόμενο στον κόσμο που να μην ακολουθείται από τις δικές του μεθόδους για την απελευθέρωση. Εάν την προσεγγίσουμε με ορθή κατανόηση ακόμα και η πιό προκλητική συνθήκη, μπορεί να γίνει η ίδια αυτό το μέσον για την απελευθέρωση – αυτή είναι η μέθοδος της Βουδιστικής Ιατρικής.