Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Γήινου Χοίρου - 2146

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
1ος Πεμ. 14 Μαρτίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
1ος 10η Σαβ. 16 Μαρτίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
1ος 15η Πεμ. 21 Μαρτίου Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
1ος 25η Σαβ. 30 Μαρτίου Ημέρα των Ντακίνι
1ος 29η Πεμ. 4 Απριλίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
1ος 30η Παρ. 5 Απριλίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
2ος Σαβ. 13 Απριλίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
2ος 10η Κυρ. 14 Απριλίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
2ος 15η Παρ. 19 Απριλίου Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
2ος 25η Δευ. 29 Απριλίου Ημέρα των Ντακίνι
2ος 29η Παρ. 3 Μαϊου Ημέρα των Νταρμαπάλα
2ος 30η Σαβ. 4 Μαϊου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
3ος Κυρ. 12 Μαϊου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
3ος 10η Τρι. 14 Μαϊου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
3ος 15η Σαβ. 18 Μαϊου Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
3ος 16η Κυρ. 19 Μαϊου Σότζονγκ, Νυι Νακ
3ος 25η Τετ. 29 Μαϊου Ημέρα των Ντακίνι
3ος 29η Κυρ. 2 Ιουνίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
3ος 30η Δευ. 3 Ιουνίου Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
4ος Δευ. 10 Ιουνίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
4ος 10η Τετ. 12 Ιουνίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
4ος 15η Δευ. 17 Ιουνίου Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν, Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
4ος 24η Τετ. 26 Ιουνίου Νυι Νακ
4ος 25η Πεμ. 27 Ιουνίου Ημέρα των Ντακίνι
4ος 29η Δευ. 1 Ιουλίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
4ος 30η Τρι. 2 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.