Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 16 Δεκεμβρίου 2017 - 1 Ιανουαρίου 2018... Χονγκ Κονγκ: 5 - 8 Ιανουαρίου 2018... Σιγκαπούρη: 9 - 15 Ιανουαρίου 2018... Αυστραλία: 16 - 28 Ιανουαρίου 2018... Ελλάδα: 3 - 4 Φεβρουαρίου 2018... Ρουμανία: 10 - 11 Φεβρουαρίου 2018... Αγγλία: 17 - 18 Φεβρουαρίου 2018... Ιταλία: 24 - 25 Φεβρουαρίου 2018... Πολωνία 17 - 18 Μαρτίου 2018... Ιαπωνία 23 - 25 Μαρτίου 2018... Αγγλία: 30 Μαρτίου - 8 Απριλίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Πουλιού της Φωτιάς - 2144

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
10ος 26 Νοεμβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
10ος 10η 28 Νοεμβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
10ος 14η 2 Δεκεμβρίου Σότζονγκ
10ος 15η 3 Δεκεμβρίου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
10ος 25η 12 Δεκεμβρίου Ημέρα των Ντακίνι
10ος 29η 16 Δεκεμβρίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
10ος 30η 17 Δεκεμβρίου Σότζονγκ, Νυι Νακ
10ος 30η 18 Δεκεμβρίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
11ος 26 Δεκεμβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
11ος 10η 28 Δεκεμβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
11ος 14η 1 Ιανουαρίου 2018 Σότζονγκ
11ος 15η 2 Ιανουαρίου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
11ος 25η 11 Ιανουαρίου Ημέρα των Ντακίνι
11ος 29η 15 Ιανουαρίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
11ος 30η 16 Ιανουαρίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
12ος 25 Ιανουαρίου 2018 Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
12ος 10η 26 Ιανουαρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
12ος 14η 30 Ιανουαρίου Σότζονγκ, Νυι Νακ
12ος 15η 31 Ιανουαρίου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
12ος 25η 10 Φεβρουαρίου Ημέρα των Ντακίνι
12ος 29η 14 Φεβρουαρίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
12ος 30η 15 Φεβρουαρίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
1ος 16 Φεβρουαρίου Λόσαρ - Θιβετακική Πρωτοχρονιά 2145

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.