Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Ρουμανία: 21 -22 Απριλίου 2018... Ελλάδα: 28 - 29 Απριλίου 2018... Αγγλία: 5 - 7 Μαϊου 2018... Χονγκ Κονγκ: 11 - 14 Μαϊου 2018... Σιγκαπούρη: 15 - 20 Μαϊου 2018... Αγγλία: 26 - 28 Μαϊου 2018... Ιταλία: 2 - 3 Ιουνίου 2018... Ελλάδα: 16 - 17 Ιουνίου 2018... Πολωνία: 23 - 24 Ιουνίου 2018... Αγγλία: 26 Ιουνίου - 26 Αυγούστου 2018... Αυστραλία: 18 - 30 Σεπτεμβρίου 2018... Ιαπωνία: 12 - 14 Οκτωβρίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Γήινου Σκύλου - 2145

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
3ος 23 Απριλίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
3ος 10η 25 Απριλίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
3ος 15η 29 Απριλίου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
3ος 16η 30 Απριλίου Σότζονγκ, Νυι Νακ
3ος 25η 10 Μαϊου Ημέρα των Ντακίνι
3ος 29η 14 Μαϊου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
3ος 30η 15 Μαϊου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
4ος 21 Μαϊου Η Γέννηση του Βούδα
4ος 22 Μαϊου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
4ος 10η 24 Μαϊου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
4ος 15η 29 Μαϊου Σότζονγκ, Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
4ος 25η 9 Ιουνίου Ημέρα των Ντακίνι
4ος 30η 13 Ιουνίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα, Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.