Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Ρουμανία: 21 -22 Απριλίου 2018... Ελλάδα: 28 - 29 Απριλίου 2018... Αγγλία: 5 - 7 Μαϊου 2018... Χονγκ Κονγκ: 11 - 14 Μαϊου 2018... Σιγκαπούρη: 15 - 20 Μαϊου 2018... Αγγλία: 26 - 28 Μαϊου 2018... Ιταλία: 2 - 3 Ιουνίου 2018... Ελλάδα: 16 - 17 Ιουνίου 2018... Πολωνία: 23 - 24 Ιουνίου 2018... Αγγλία: 26 Ιουνίου - 26 Αυγούστου 2018... Αυστραλία: 18 - 30 Σεπτεμβρίου 2018... Ιαπωνία: 12 - 14 Οκτωβρίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Γήινου Σκύλου - 2145

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
4ος 21 Μαϊου Η Γέννηση του Βούδα
4ος 22 Μαϊου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
4ος 10η 24 Μαϊου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
4ος 15η 29 Μαϊου Σότζονγκ, Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
4ος 25η 9 Ιουνίου Ημέρα των Ντακίνι
4ος 30η 13 Ιουνίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα, Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
5ος Πέμ. 21 Ιουνίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
5ος Παρ. 22 Ιουνίου Νυι Νακ
5ος 10η Σάβ. 23 Ιουνίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
5ος 15η Πέμ. 28 Ιουνίου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
5ος 25η Κυρ. 8 Ιουλίου Ημέρα των Ντακίνι
5ος 29η Πέμ. 12 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
5ος 30η Παρ. 13 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
6ος Δευ. 16 Ιουλίου Τσόκορ Ντούτσεν
6ος Παρ. 20 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
6ος 10η Κυρ. 22 Ιουλίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
6ος 15η Παρ. 27 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
6ος 25η Τρί. 7 Αυγούστου Ημέρα των Ντακίνι
6ος 29η Παρ. 10 Αυγούστου  Ημέρα των Νταρμαπάλα,
6ος 30η Σάβ. 11 Αυγούστου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.