Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος τού Ξύλινου Δράκου - 2151

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Άσκηση
6ος Τρι. 9 Ιουλίου Τσόκορ Ντούτσεν
6ος Κυρ. 14 Ιουλίου Ημέρα τού Βούδα της Ιατρικής
6ος 10η Τρι. 16 Ιουλίου Γέννηση τού Γκούρου Ρίνποτσε
6ος 14η Σαβ. 20 Ιουλίου Σότζονγκ
6ος 15η Κυρ. 21 Ιουλίου Ημέρα τού Αμιτάμπα Βούδα
6ος 18η Τετ. 24 Ιουλίου Νυι Νακ
6ος 25η Τρι. 30 Ιουλίου Ημέρα των Ντακίνι
6ος 29η Σαβ. 3 Αυγούστου Ημέρα των Νταρμαπάλα
6ος 30η Κυρ. 4 Αυγούστου Σότζονγκ, Ημέρα τού Σακυαμούνι Βούδα

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Άσκηση
6ος (2η φορά) Πεμ. 8 Αυγούστου  Τσόκορ Ντούτσεν (2ο)
6ος (2η) Δευ. 12 Αυγούστου Ημέρα τού Βούδα της Ιατρικής
6ος (2η) 10η Τετ. 14 Αυγούστου Γέννηση τού Γκούρου Ρίνποτσε (2η)
6ος (2η) 15η Δευ. 19 Αυγούστου Σότζονγκ, Ημέρα τού Αμιτάμπα Βούδα
6ος (2η) 25η Τετ. 28 Αυγούστου Ημέρα των Ντακίνι
6ος (2η) 29η Κυρ. 1 Σεπτεμβρίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
6ος (2η) 30η Δευ. 2 Σεπτεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα τού Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.