Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Πουλιού της Φωτιάς - 2145

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
12ος Δευ. 14 Ιανουαρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
12ος 10η Τετ. 16 Ιανουαρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
12ος 14η Κυρ. 20 Ιανουαρίου Σότζονγκ, Νυι Νακ
12ος 15η Δευ. 21 Ιανουαρίου Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
12ος 25η Τετ. 30 Ιανουαρίου Ημέρα των Ντακίνι
12ος 29η Κυρ. 3 Φεβρουαρίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
12ος 30η Δευ. 4 Φεβρουαρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
1ος Τρι. 5 Φεβρουαρίου Λόσαρ, Θιβετανική Πρωτοχρονιά 2146
1ος Τετ. 13 Φεβρουαρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
1ος 15η Τρι. 19 Φεβρουαρίου Τσότρουλ Ντούτσεν: Η Επίδειξη Θαυμάτων, Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
1ος 25η Παρ. 1 Μαρτίου Ημέρα των Ντακίνι
1ος 29η Τρι. 5 Μαρτίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
1ος 30η Τετ. 6 Μαρτίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.