Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος τού Ξύλινου Δράκου - 2151

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Άσκηση
4ος Τρι. 14 Μαΐου Η Γέννηση τού Βούδα
4ος Τετ. 15 Μαΐου Ημέρα τού Βούδα της Ιατρικής
4ος 10η Σαβ. 18 Μαΐου Ημέρα τού Γκούρου Ρίνποτσε
4ος 14η Τετ. 22 Μαΐου Σότζονγκ
4ος 15η Πεμ. 23 Μαΐου Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν, Ημέρα τού Αμιτάμπα Βούδα
4ος 24η Σαβ. 1 Ιουνίου Νυι Νακ
4ος 25η Κυρ. 2 Ιουνίου Ημέρα των Ντακίνι
4ος 29η Τετ. 5 Ιουνίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
4ος 30η Πεμ. 6 Ιουνίου Σότζονγκ, Ημέρα τού Σακυαμούνι Βούδα

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Άσκηση
5ος Παρ. 14 Ιουνίου Ημέρα τού Βούδα της Ιατρικής
5ος Σαβ. 15 Ιουνίου Νυι Νακ
5ος 10η Κυρ. 16 Ιουνίου Ημέρα τού Γκούρου Ρίνποτσε
3ος 14η Παρ. 21 Ιουνίου Σότζονγκ
3ος 15η Σαβ. 22 Ιουνίου Ημέρα τού Αμιτάμπα Βούδα
3ος 25η Δευ. 1 Ιουλίου Ημέρα των Ντακίνι
3ος 29η Πεμ. 4 Ιουλίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
3ος 30η Παρ. 5 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα τού Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.