Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Γήινου Χοίρου - 2146

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
7ος Παρ. 6 Σεπτεμβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
7ος 10η Κυρ. 8 Σεπτεμβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
7ος 15η Παρ. 13 Σεπτεμβρίου Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
7ος 15η Σαβ. 14 Σεπτεμβρίου Σότζονγκ
7ος 25η Τρι. 24 Σεπτεμβρίου Ημέρα των Ντακίνι
7ος 27η Πεμ. 26 Σεπτεμβρίου Νυι Νακ
7ος 29η Παρ. 27 Σεπτεμβρίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
7ος 30η Σαβ. 28 Σεπτεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
8ος Κυρ. 6 Οκτωβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
8ος 10η Τρι. 8 Οκτωβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
8ος 15η Κυρ. 13 Οκτωβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
8ος 25η Τετ. 23 Οκτωβρίου Ημέρα των Ντακίνι
8ος 27η Σαβ. 26 Οκτωβρίου Νυι Νακ
8ος 29η Κυρ. 27  Οκτωβρίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
8ος 30η Δευ. 28 Οκτωβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
9ος Δευ. 4 Νοεμβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
9ος 10η Τετ. 6 Νοεμβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
9ος 15η Τρι. 12 Νοεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
9ος 20η Κυρ. 17 Νοεμβρίου Νυι Νακ
9ος 22η Τρι. 19 Νοεμβρίου Λα Μπαμπ Ντούτσεν
9ος 25η Παρ. 22 Νοεμβρίου Ημέρα των Ντακίνι
9ος 29η Δευ. 25 Νοεμβρίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
9ος 30η Τρι. 26 Νοεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.