Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Γήινου Χοίρου - 2146

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
4ος Κυρ. 9 Ιουνίου Η Γέννηση του Βούδα
4ος Δευ. 10 Ιουνίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
4ος 10η Τετ. 12 Ιουνίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
4ος 15η Δευ. 17 Ιουνίου Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν, Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
4ος 24η Τετ. 26 Ιουνίου Νυι Νακ
4ος 25η Πεμ. 27 Ιουνίου Ημέρα των Ντακίνι
4ος 29η Δευ. 1 Ιουλίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
4ος 30η Τρι. 2 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
5ος Τετ. 10 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
5ος 10η Πεμ. 11 Ιουλίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
5ος 15η Τρι. 16 Ιουλίου Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
5ος 16η Τετ. 17 Ιουλίου Σότζονγκ
5ος 25η Σαβ. 27 Ιουλίου Ημέρα των Ντακίνι
5ος 29η Τετ. 31 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
4ος 30η Πεμ. 1 Αυγούστου Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
6ος Κυρ. 4 Αυγούστου Τσόκορ Ντούτσεν
6ος Πεμ. 8 Αυγούστου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
6ος 10η Σαβ. 10 Αυγούστου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
6ος 15η Πεμ. 15 Αυγούστου Σότζονγκ, Ημέρα του Αμιτάμπα Βούδα
6ος 18η Κυρ. 18 Αυγούστου Νυι Νακ
6ος 25η Κυρ. 25 Αυγούστου Ημέρα των Ντακίνι
6ος 29η Πεμ. 29 Αυγούστου Ημέρα των Νταρμαπάλα
6ος 30η Παρ. 30 Αυγούστου Σότζονγκ, Ημέρα του Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.