Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Εγκαταλείψετε τις Γνώμες για να Φέρετε Γαλήνη στο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 13 - 25 Νοεμβρίου 2018... Πολωνία: 1 - 2 Δεκεμβρίου 2018... Ιταλία: 8 - 9 Δεκεμβρίου 2018... Ελλάδα: 15 - 16 Δεκεμβρίου 2018... Αγγλία: 19 Δεκεμβρίου 2018 - 8 Ιανουαρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Γήινου Σκύλου - 2145

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
10ος Πεμ. 15 Νοεμβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
10ος 10η Σαβ. 17 Νοεμβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε, Νυι Νακ
10ος 15η Παρ. 23 Νοεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
10ος 25η Κυπ. 2 Δεκεμβρίου Ημέρα των Ντακίνι
10ος 29η Πεμ. 6 Δεκεμβρίου  Ημέρα των Νταρμαπάλα
10ος 30η Παρ. 7 Δεκεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
11ος Παρ. 14 Δεκεμβρίου Νυι Νακ
11ος Σαβ. 15 Δεκεμβρίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
11ος 10η Δευ. 17 Δεκεμβρίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
11ος 15η Σαβ. 22 Δεκεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
11ος 25η Δευ. 31 Δεκεμβρίου Ημέρα των Ντακίνι
11ος 29η Παρ. 4 Ιανουαρίου 2019 Ημέρα των Νταρμαπάλα
11ος 30η Σαβ. 5 Δεκεμβρίου 2019 Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.