Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος τού Υδατικού Λαγού - 2150

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Άσκηση
2ος Τετ. 29 Μαρτίου Ημέρα τού Βούδα τής Ιατρικής
2ος 10η Παρ. 31 Μαρτίου Ημέρα τού Γκούρου Ρίνποτσε
2ος 15η Τετ. 5 Απριλίου Σότζονγκ, Ημέρα τού Αμιτάμπα Βούδα
2ος 25η Σαβ. 15 Απριλίου Ημέρα των Ντακίνι
2ος 29η Τετ. 19 Απριλίου Ημέρα των Νταρμαπάλα
2ος 30η Πεμ. 20 Απριλίου Σότζονγκ, Ημέρα τού Σακυαμούνι Βούδα

 

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Άσκηση
3ος Παρ. 28 Απριλίου Ημέρα τού Βούδα της Ιατρικής
3ος 10η Κυρ. 30 Απριλου Ημέρα τού Γκούρου Ρίνποτσε
3ος 15η Παρ. 5 Μαΐου Σότζονγκ, Ημέρα τού Αμιτάμπα Βούδα
3ος 16η Σαβ. 6 Μαΐου Νυι Νακ
3ος 25η Κυρ. 14 Μαΐου Ημέρα των Ντακίνι
3ος 29η Πεμ. 18 Μαΐου Ημέρα των Νταρμαπάλα
3ος 30η Παρ. 19 Μαΐου Σότζονγκ, Ημέρα τού Σακυαμούνι Βούδα

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.