Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Το υλικό των ερωταπαντήσεων μας παραδόθηκε από τον Βατζρατσαρύα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την Αυτού Αγιότητα τον Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε ως ένας Δάσκαλος Βάτζρα (Ντόρτζε Λόπον) στο Νυίνγκμα Μόνλαμ Τσένμο στη Μποντγκάγια. Ο Βατζρατσαρύα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε είναι ο Πνευματικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Pathgate, και ο επιμελητής εκδότης τριών κειμένων θιβετανικών προσευχών τα οποία εγκρίθηκαν από την Αυτού Αγιότητα τον Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε.

1. Ερώτηση: Τί είναι ο Βουδισμός;

Απάντηση: Ο Βουδισμός (νανγκ πα τσο) είναι μια πνευματική πίστη βασισμένη στις διδασκαλίες του Βούδα Σακυαμούνι (σάνγκυε σάκυα τούμππα), ο οποίος κατόρθωσε την κατάσταση της φώτισης (τσάνγκτσουπ) τον έκτο αιώνα π.Χ. Προσφέρει ένα μονοπάτι απελευθέρωσης από τον επαναλαμβανόμενο κύκλο της εγκόσμιας οδύνης, την σαμσάρα (κόρουα), μέσω της αφύπνισης από την άγνοια (μα ρίγκπα), δηλαδή την αναγνώριση των αιτιών και των συνεπειών της εξαρτημένης προέλευσης (τέντρελ ντου τζούνγκουα). Έτσι εξαλείφονται όλα τα ίχνη της λαχτάρας (σέπα), επέρχεται η κατάπαυση των βασάνων (ντούνγκαλ), και αναδύεται η διαρκής γαλήνη της νιρβάνα (νυα νγκεν λε ντε πα). Ολόκληρο το μονοπάτι συνοψίζεται από τις ακόλουθες στροφές της Σούτρας των Όρκων της Προσωπικής Απελευθέρωσης (σο σορ ταρ πε ντο):

 • Στα ελληνικά Εγκαταλείψτε όλες τις νοσηρές πράξεις· καλλιεργήστε όλες τις αρετές· εξαγνίστε όλες τις σκέψεις του νου σας· Αυτή είναι η διδασκαλία όλων των Βουδών.
 • Στα κινέζικα: 諸惡莫作 zhū è mò zuō;眾善奉行 zhòng shàn fèng xíng;自淨其意 zì jìng qí yì;是諸佛教 shì zhū fó jiào
 • Στα θιβετανικά: སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌ dik pa chi yang mi ja zhing; དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད་ gewa pün sum tsok par ché; རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ་ rang gi sem ni yong su dül; འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན་ di ni sang gyé ten pa yin.

 

2. Ερώτηση: Τί είναι ένας Βουδιστής;

Απάντηση: Βουδιστής (νανγκ πα) είναι ένας όρος που αναφέρεται σε κάποιον που έχει την ευγενή φιλοδοξία να απελευθερωθεί από την υπό όρους ύπαρξη της σαμσάρα (κόρουα) ενστερνιζόμενος την θέαση των Τεσσάρων Σφραγίδων του Βούδα (ντομ ζι) ότι όλα τα σύνθετα φαινόμενα είναι παροδικά, όλα τα μολυσμένα φαινόμενα έχουν τη φύση της οδύνης, όλα τα εξαρτημένα φαινόμενα στερούνται αυτό-αναδυόμενης ύπαρξης, και η Νιρβάνα είναι ειρήνη. Στα θιβετανικά, η λέξει νανγκ σημαίνει την εσώτερη όψη και η πα σημαίνει πρόσωπο. Ο συνδυασμός τους, το νάνγκπα, είναι το πρόσωπο που εδραιώνει το θεμέλιο των τριών καταφυγίων και εσωτερικεύει την τρίπτυχη εκπαίδευση της πειθαρχίας, του διαλογισμού, και της σοφίας στην αναζήτηση της αλήθειας εντός της φύσης του νου, αναγνωρίζοντας ότι η ευτυχία και η οδύνη είναι μόνον μια προβολή εννοιών του ίδιου του νου και δεν εξαρτώνται από εξωτερικές συνθήκες.

 

3. Ερώτηση: Τι είναι το θεμέλιο των τριών καταφυγίων;

Απάντηση: Το θεμέλιο των τριών καταφυγίων είναι η δέσμευση κάποιου να εμπιστεύεται την καταφυγή (κυαμπ ντρο) του στην αφυπνισμένη κατάσταση του Βούδα (σάνγκυε)· τις διδασκαλίες του Βούδα (τσο)·και στην συνάθροιση των φωτισμένων όντων (γκέντουν). Υπάρχουν τέσσερα είδη καταφυγίου:

 1. Η εξωτερική καταφυγή της λήψης προστασίας από τα Τρία Πετράδια (κόντσοκ σουμ) - τον Βούδα ως οδηγό μας, το Ντάρμα ως το μονοπάτι, και τη Σάνγκα των άρυα μποντισάτβα ως συντρόφους μας.
 2. Η εσωτερική καταφυγή της λήψης προστασίας στις Τρεις Ρίζες (τσάουα σουμ) - τον Λάμα ως δάσκαλο, το Γίνταμ ως την προστατευτική θεότητα του διαλογισμού, και την Κάντρο ως την θηλυκή θεότητα προστασίας που απονέμει υποστήριξη και ευλογίες στον διαλογιζόμενο.
 3. Η μυστική καταφυγή της λήψης προστασίας στα ενεργειακά κανάλια (τσα), στην λεπτεπίλεπτη ενέργεια (λουνγκ), και στην σταγόνα-ουσία (τίκλε) για να επιτευχθεί η εγγενής φυσική κατάσταση της μποντιτσίτα (τσανγκ τσουμπ κυι σεμ).
 4. Η έσχατη καταφυγή της λήψης προστασίας στα τρία κάγια (κου σουμ) εντός της φύσης του νου μας (ρίγκπα) - την ουσία της κενότητας (νόουο τόνγπα), την γνωστική φύση της φωτεινότητας (ράνγσυιν), και την ανεμπόδιστη ενέργεια της ευσπλαχνίας (τούκτζε γκάκμε).

 

4. Ερώτηση: Τι είναι ένας Βούδας;

Απάντηση: Βούδας (σάνγκυε) είναι ένας από τους πολλούς τίτλους τιμής που αναφέρονται σε ένα υπέρτατο φωτισμένο ον παντογνωσίας που έχει πλήρως αφυπνιστεί από τον λήθαργο της άγνοιας και είναι πλέον ελεύθερο από τα δεσμά των υπό όρους υπάρξεων. Επίθετα που συχνά χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: Ο Παντογνώστης (τάμτσεντ κένπα), ο Ταταγκάτα (ντέσυιν σέκπα), ο Σουγκάτα (ντέουαρ σέκπα), ο Μπάγκαβαν (τσομντεντέ), ο Λοκαβούντου (τζίγκτεν κένπα), ο Καταστροφέας του Εχθρού (ντρα τσόμπα) και αναρίθμητα άλλα.

 

5. Ερώτηση: Ποια είναι η μέθοδος διδασκαλίας ενός Βούδα;

Απάντηση: Ο Βούδας διδάσκει μέσω της τρίπτυχης θαυματουργής εμφάνισης (τσότρουλ νάμπα σουμ):

 • Η θαυματουργή εμφάνιση της μορφής (κου ντζούντρουλ γκυι τσόντρουλ) με σκοπό να εξυπηρετήσει τις διαφορετικές καρμικές συνθήκες των αισθανόμενων όντων. Αυτό κυμαίνεται από το υπέρτατο νιρμανακάγια με τη μορφή ενός χειροτονημένου όπως ο Σακυαμούνι Βούσας, το σαμπογκακάγια τουe πρωταρχικού Βούδα η μιας θεότητας όπως ο Βατζρασάτβα, και επίσης εμμέσως χρησιμοποιώντας ποικίλες εμφανίσεις φαινομένων.
 • Η θαυματουργή έκφραση του λόγου (σουνγκ τζε σου τεν πε τσόντρουλ) με σκοπό να εξυπηρετήσει την ποικιλομορφία των γλωσσών που χρησιμοποιούνται από τις έξι τάξεις των αισθανόμενων όντων.
 • Η θαυματουργή μετάδοση του νου( τουκ κουν του τζο πε τσοντρουλ) με σκοπό να εξυπηρετήσει τα διαφορετικά επίπεδα των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών ταυτοχρόνως σε μια συγκέντρωση.

6. Ερώτηση: Τι είναι ή φώτιση;

Απάντηση: Η φώτιση (τσάνγκτσουπ) είναι μια κατάσταση αφύπνισης από την άγνοια (μα ρίγκπα) του να μη κατανοούμε τον καρμικό νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, τις αλήθειες της οδύνης και την κατάπαυση της οδύνης,και τις αρετές της καταφυγής στα Τρία Πετράδια (κόντσοκ σουμ) - τον Βούδα, το Ντάρμα και τη Σάνγκα - για να εξαγνίσουμε τα τέσσερα πέπλα (ντρίμπα συι) των καρμικών συσκοτίσεων (λε κυι ντριπ πα), των συναισθηματικών συσκοτίσεων (νυόν ντριπ πα), των γνωστικών συσκοτίσεων (σιε ντριπ πα), και των συσκοτίσεων των συνηθειών (μπακ τσακ κυι ντριπ πα), οι οποίες εμποδίζουν να μας αποκαλυφθεί η αληθινή μας φύση. Υπάρχουν τρία είδη φώτισης:

 • Η φώτιση των Ακροατών: Οι Σραβάκα (νυέντο) ωθούμενοι από τις Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες (πάπκε ντένπα συι) και την επιθυμία να απελευθερωθούν από την υπό όρους ύπαρξη της σαμσάρα, ακολουθώντας το μονοπάτι της Χιναγιάνα (τεκ μεν) της απάρνησης και του αγώνα απελευθέρωσης του εαυτού μέσω της εστίασης της αντίληψης μονοσημειακά στην απουσία εαυτού του ατόμου διά της ασκήσεως των εννέα σταδίων του διαλογισμού της παραμονής του νου (σεμ νεπέ τανπ γκου). Καταλαγιάζοντας βαθμιαίως την νοητική διάσπαση που σχετίζεται με τα βασίλεια της επιθυμίας (ντο καμ) και τα βασίλεια της μορφής (ζουκ καμ)μέσω των τεσσάρων διαλογιστικών απορροφήσεων των ντυάνα (σάμτεν συι), ίσως προχωρήσουν στις απορροφήσεις χωρίς μορφή των τεσσάρων σφαιρών της αντίληψης (κυέμτσε μου συι). Στόχος τους είναι να κατορθώσουν ένα από τα fτέσσερα επίπεδα καρποφορίας των εισερχομένων στο ροή (γκυον συιούκπα)και των άρχατ (ντρατσόμπα).
 • Η φώτιση των Μοναχικών Πραγματωμένων: Οι Πρατυεκαβούδες (ρανγκ σάνγκυε) συνειδητοποιούν τα χωρίς εαυτό χαρακτηριστικά των φαινομένων στοχαζόμενοι τους δώδεκα κρίκους της εξαρτημένης προέλευσης (τέντρελ γιένλακ τσούνυι) με την ευγενή φιλοδοξία να επιτύχουν την αφύπνιση μέσα των δικών τους προσπαθειών και ακολουθώντας ασκητικό τρόπο ζωής να επιτύχουν ένα ανώτερο επίπεδο πραγμάτωσης από αυτών των Σραβάκα μέσω της συσσώρευσής της αρετής και της σοδίας για εκατό κάλπα , ενώ η κατάσταση των Σραβάκα επιτυγχάνεται μέσω της συσσώρευσης αρετής για διάστημα μόνο δεκαέξι βίωνi>. Οι Πρατυέκαβούδες προτιμούν να διδάσκονται να διδάσκονται επίδειξης θαυματουργών πράξεων αντί των προφορικών διδασκαλιών.
 • Η φώτιση των Βουδών: Οι Μποντισάτβα (τσανγκ τσουμπ σέμπα) ωθούνται από την ανάδυση της μποντιτσίτα (τσανγκ τσουμπ κυι σεμ), της ευσπλαχνικής επιθυμίας να κατορθώσουν την πλήρη πραγμάτωση προς χάριν όλων των αισθανόμενων όντων ούτως ώστε να εγκαταστήσουν όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση στη βουδότητα (σανγκ γκυέ κυι γκόμπανγκ). Τηρώντας τους όρκους του μποντισάτβα (τζανγκ ντομ) και ακολουθώντας το μονοπάτι της Μέσης Οδού (ούμα) που απέχει από την διυστική αντίληψη των άκρων, φτάνουν να αναγνωρίσουν την παντελή έλλειψη εαυτού των χαρακτηριστικών του ατόμου και των φαινομένων. Διαλογιζόμενοι στους 37 παράγοντες της φώτισης (τσάνγκτσουμπ κυι τσοκ κυι τσο σούμτσου τσα ντουν) και τελειοποιούμενοι μέσω των δραστηριοτήτων των Έξι Παραμίτα (πάρολ του τσίμπα ντρουκ), κατορθώνουν τις ασκήσεις των δέκα μπούμι (σα τσου) που τους οδηγούν στην κατάσταση της πλήρους πραγμάτωσης της βουδότητας - την επίτευξη του Νταρμακάγια, του Απόλυτου Σώματος (τσο κου) για το δικό τους όφελος· και την επίτευξη του Νιρμανακάγια, του Σώματος της Εκδήλωσης (τούλκου) και του Σαμπογκακάγια, του Σώματος Ευδαιμονίας (λόνγκου) προς όφελος των άλλων.

 

7. Ερώτηση: Ποιες είναι οι φωτισμένες ποιότητες που είναι μοναδικές σε ένα Βούδα;

Απάντηση: A Ένας Βούδας διαθέτει πολλές μοναδικές ποιότητες. Σύμφωνα με το Αμπιντάρμα (τσο νγκόνπα), υπάρχουν δεκαοχτώ διακριτές ποιότητες μοναδικές σε ένα Βούδα (σανγκ γκυέ κυι τσο μα ντρε πα τσο γκυέ):

 • Η ισχύς επί του βίου (τσε λα ουάνγκουα) : κυριαρχία επί της διάρκειας του βίου τους, δηλαδή να απαρνηθούν ή να επιμηκύνουν επ’ αόριστον τον βίο τους λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής γενναιοδωρίας κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί του νου (σεμ λα ουάνγκουα) : κυριαρχία επί των διαλογιστικών τους καταστάσεων λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής διαλογιστικής συγκέντρωσης κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί των αναγκαιοτήτων του βίου (γιότζε λα ουάνγκουα) : η ικανότητα να υλοποιεί με ευκολία τα αναγκαία και τα πλούτη του βίου ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των αισθανόμενων όντων λόγω της τέλειας άσκησης τής γενναιοδωρίας κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί της καρμικής δράσης (λε λα ουάνγκουα) : mastery over the unfolding of karmic action as they wishes due to their perfect practice of discipine κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί της γεννήσεως (κυέουα λα ουάνγκουα) : κυριαρχία επί των εκτυλίξεων της δράσης του κάρμα σύμφωνα με την επιθυμία τους λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής πειθαρχίας κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί των ευγενών φιλοδοξιών (μόπα λα ουάνγκουα) : η δύναμη να εκπληρώνουν τις ευχές των μαθητών τους στο μονοπάτι τής εκπαίδευσης λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής μακροθυμίας κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί της προσευχής (μόνλαμ λα ουάνγκουα) : η δύναμη να εκπληρώνουν τις ευγενείς φιλοδοξίες των προσευχών λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής επιμέλειας κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί των θαυμάτων (ντζούτρουλ λα ουάνγκουα) : κυριαρχία επί της εκδήλωσης θαυμάτων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής διαλογιστικής συγκέντρωσης κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί της σοφίας (γιέσιε λα ουάνγκουα) : κατοχή της πρωταρχικής σοφίας, η οποία γνωρίζει χωρίς εμπόδια όλα αυτά που μπορούν να εξακριβωθούν κατά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής υπερβατικής σοφίας κατά το παρελθόν.
 • Η ισχύς επί του Ντάρμα (τσο λα ουάνγκουα) : η δύναμη να μεταδίδουν τους δώδεκα κλάδους του Βουδικού Ντάρμα ώστε να εκπληρώνουν τις ευχές των μαθητών τους λόγω της τέλειας άσκησης τής αρετής τής υπερβατικής σοφίας κατά το παρελθόν.
 • Η αφοβία να ανακηρύσσουν ότι έχουν οι ίδιοι επιτύχει την παντογνωσία της φώτισης (τσο ταμ τσε νγκον παρ τζανγκ τσουπ πα λα μι τζικ πα).
 • Η αφοβία να ανακηρύσσουν ότι έχουν οι ίδιοι εξαλείψει όλα τα πάθη και τις αυταπάτες (τζικ πα με πε νε).
 • Η αφοβία να ανακηρύσσουν ότι έχουν οι ίδιοι όλα τα εμπόδια και τις αμφιβολίες στις ασκήσεις του Ντάρμα (νγκε παρ τζουνγκ πε λαμ τον πα λα μι τζικ πα).
 • Η αφοβία να ανακηρύσσουν ότι έχουν οι ίδιοι επιτύχει την χειραφέτηση από όλα τα βάσανα (τσοσ θαμς καντ μκυέν πα λα μι τζιγκς πα).
 • Η γαλήνη του νου (ισοψυχία) προς εκείνους που ακροάζονται με σεβασμό (ντουλ ντζα γκου πε νυέν πα λα τσακ πα).
 • Η γαλήνη του νου προς εκείνους που δεν ακροάζονται με σεβασμό (γκου πε μι νυέν πα λα ντάνγκουα).
 • Η γαλήνη του νου προς εκείνους που ακροάζονται με σεβασμό και προς εκείνους που δεν ακροάζονται με σεβασμό (ντρε μαρ τζουκ πα λα νυι κα μιν πα).
 • Η απροσμέτρητη ευσπλαχνία (νυίνγκτζιε): η ευγενής επιθυμία της στοργικής καλοσύνης και της εγκάρδιας ειλικρίνειας όλα τα αισθανόμενα όντα να απελευθερωθούν από την οδύνη και τις αιτίες της οδύνης.

8. Ερώτηση: Ποιες είναι οι φωτισμένες δραστηριότητες που συναντούμε μόνον σε ένα Βούδα;

Απάντηση: Οι φωτισμένες δραστηριότητες (τρίνλε) των Βουδών χαρακτηρίζονται ως αυτές που αυθορμήτως εκπληρώνουν, ως αέναες και ως αυτές που επιδρούν στα πάντα (τακ κυαμπ λούντρουπ). Εφόσον τα αισθανόμενα όντα είναι αναρίθμητα και βρίσκονται παντού, οι φωτισμένες δραστηριότητες των Βουδών εκδηλώνονται διαρκώς και αυθόρμητα εκπληρώνουν όλα τα όντα χωρίς προσπάθεια.

 

9. Ερώτηση: Πώς ορίζουμε τα αισθανόμενα όντα στο Βουδισμό;

Απάντηση: Τα αισθανόμενα όντα (σεμ τσεν) είναι έμβια όντα τα οποία κατέχουν έναν νου που κηλιδώνεται από ψευδαισθήσεις και υπόκειται στις δυνάμεις των καρμικών αποτυπωμάτων που τα αναγκάζουν να μεταναστεύουν κατ’ επανάληψη εντός των έξι επιπέδων όντων των βασιλείων της επιθυμίας, της μορφής και του άμορφου. Οι έξι τάξεις των όντων είναι οι θεοί, οι ημίθεοι, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα πεινασμένα φαντάσματα και τα όντα της κολάσεως. Εκείνα τα όντα που έχουν κατορθώσει το πρώτο μπούμι και τα ανώτερα δεν υπόκεινται σε επαναγέννηση λόγω καρμικών δυνάμεων αλλά επαναγεννώνται με τη θέλησή τους λόγω των ευσπλαχνικών ευχών τους να απελευθερώσουν όλα τα όντα από τη Σαμσάρα είναι γνωστά ως μποντισάτβα (τσανγκ τσουμπ σέμπα), τα αφυπνισμένα αισθανόμενα όντα.

 

10. Ερώτηση: Γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα τέσσερα είδη αφοβίας των Βουδών και εκείνα των μποντισάτβα;

Απάντηση: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους Βούδες, οι οποίοι αναπόφευκτα εισέρχονται στην παρινιρβάνα (γιόνγκσου νυάνγκτε) επειδή δεν υποστηρίζεται η συνέχεια της ενσώματης παρουσίας τους στον κόσμο λόγω της έλλειψης αρετής των αισθανόμενων όντων, ενώ η παρουσία τους στη μορφή του σαμπογκακάγια και του νταρμακάγια είναι δυσδιάκριτη για τα κοινά αισθανόμενα όντα· και στην αισθητή παρουσία των μποντισάτβα, οι οποίοι επιλέγουν να λάβουν γέννηση στον κόσμο προς χάριν όλων των αισθανόμενων όντων. Οι τέσσερις αφοβίεςς των μποντισάτβα είναι:

 • Η αφοβία να συγκρατούν τις Βουδιστικές διδασκαλίες στο νου πάντοτε καθώς και να αποσαφηνίζουν το νόημά τους.
 • Η αφοβία να διακρίνουν τις διαφορετικές πνευματικές ικανότητες των αισθανόμενων όντων και να τους προσφέρουν την κατάλληλη θεραπεία των Βουδικών διδασκαλιών για να εξαλειφθούν οι αιτίες της οδύνης τους.
 • Η αφοβία να αποσαφηνίζουν και να διαλύουν αμφιβολίες που προκύπτουν κατά την άσκηση του Βουδικού Ντάρμα. .
 • Η αφοβία να απαντούν με σαφήνεια και χωρίς δισταγμό σε κάθε ερώτηση σχετικά με το Βουδικό Ντάρμα.

Για μια περιγραφή των τεσσάρων ειδών αφοβίας των Βουδών, μπορείτε να ανατρέξετε στην προηγούμενη ερώτηση «Ποιες είναι οι φωτισμένες δραστηριότητες που συναντούμε μόνον σε ένα Βούδα;»

 

11. Ερώτηση: Τι είναι το Ντάρμα;

Απάντηση: Γενικά το Ντάρμα (τσο) είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια ποικιλία εξαρτημένων φαινομένων:

 • Το Ντάρμα ή Βουδικό Ντάρμα είναι οι διδασκαλίες του Βούδα (σουνγκ ραπ) οι οποίες αποτελούν τη μετάδοση των προληπτικών μέτρων που μας απελευθερώνουν από την οδύνη και τα αίτιά της ενώ παράλληλα προωθούν τον τελικό στόχο της πλήρους αφύπνισης.
 • Το Ντάρμα ως όρος επίσης περιγράφει την ατραπό (λαμ), την αλήθεια (ντεν πα), την πραγματικότητα (τσο νυι), την νιρβάνα (νυα νγκεν λε ντε πα), το ενάρετο κάρμα (σόναμ), τα φαινόμενα που υπόκεινται σε αλλαγές (τζουνγκ γκυουρ), τις νοητικές εμπειρίες (γι κυι γιουλ), τους κανόνες (νγκε πα), τη ζωή (τσε), και πνευματικές παραδόσεις (τσο λουκ).

 

12. Ερώτηση: Πώς ήλθε το Ντάρμα στον κόσμο αυτό;

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διδασκαλίες των Νυίνγκμαπα, από τον πρωταρχικό Βούδα Κουντουζάνγκπο ο οποίος είναι αδιαχώριστος από τη σφαίρα της Αρχέγονης Αγνότητας, εκδηλώθηκαν άπειρες εκπορεύσεις σε αναρίθμητα σύμπαντα για να διδάξουν και να ευεργετήσουν αναρίθμητα όντα. Για το όφελος των αισθανόμενων όντων αυτού του κόσμου, εκδηλώθηκε με την μορφή του Σακυαμούνι Βούδα και άφησε πίσω του έναν τεράστιο θησαυρό διδασκαλιών ο οποίος μπορεί να ταξινομηθεί σε εκτεταμένη μορφή, σε μέση και σε σύντομη και από τον οποίο απορρέουν δώδεκα κλάδοι και εννέα οχήματα.

 

13. Ερώτηση: Ποιοι είναι οι δώδεκα κλάδοι του Βουδικού Ντάρμα;

Απάντηση: Οι δώδεκα κλάδοι του Βουδικού Ντάρμα (σούνγκραμπ γιένλακ τσούνυι) είναι:

 • Η Σούτρα (ντο ντε) - διδασκαλία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο είναι κατάλληλο ώστε να προκαλέσει στους παρόντες μια θετική γεμάτη-χαρά ανταπόκριση, εμπνέοντάς τους να αναπτύξουν πίστη στο Τριπλό Πετράδι τον Βούδα, το Ντάρμα και τη Σάνγκα
 • Η Γκέγια (γιανγκ κυι νυέ πα ντε) - η εισαγωγή ή η περίληψη μιας σούτρα που παρουσιάζεται με την μορφή ποιητικών στροφών στάνζα στην αρχή ή στο τέλος της σούτρα.
 • Η Βυακαράνα (λουνγκ τεν πε ντε) - εξετάζει τις προηγούμενες ζωές και προσφέρει προφητείες για το μέλλον ως ένα μέσον να φωτίσει τα κύρια σημεία μιας σούτρας
 • Η Γκάτα (τσικ σου τσε πε ντε) - διδασκαλίες που παρουσιάζονται με τη μορφή στροφών οι οποίες αποτελούν περίληψη του κυρίως θέματος μιας σούτρας
 • Η Ουντάνα (τσε ντου τζο πε ντε) - διδασκαλία εμπνευστικών αφορισμών οι οποίοι αποτελούνται από ένα τμήμα πρόζας, που ακολουθείται από μια στροφή με στόχο να εμπνεύσει την ανάδυση και την βεβαιότητα της πίστης στο Βουδικό Ντάρμα.
 • Η Νιντάνα (λενγκ ζι ντε) - εξήγηση και καθοδήγηση που δίνονται κατόπιν συγκεκριμένου συμβάντος.
 • Η Αβαντάνα (τοκ πα τζο πε ντε) - βιογραφικές αφηγήσεις που παρουσιάζονται ως μαρτυρίες σχετικές με την πραγμάτωση των Βουδών και των μποντισάτβα.
 • Η Ιτιβρτάκα (ντε τα μπου τζούνγκουε) - αφηγήσεις ιστορικών συμβάντων με την μορφή παραβολών που φωτίζουν συγκεκριμένες αρχές αρετών.
 • Η Τζατάκα (κυε πε ραπ κυι ντε) – ιστορίες σχετικές με τις γεννήσεις των προηγούμενων ζωών των Βουδών.
 • Η Βαϊπούλυα (συιν του γκυέ πα)) – εκτενής και πολύπλοκη σούτρα όπως η Τελειοποίηση της Σοφίας σε Οκτώ Χιλιάδες Στίχους (Συερ τσιν τονγκ τρακ γκυά πα)..
 • Η Αμπιντουταντάρμα (με ντου τζούνγκουε τσο κυι ντε)) – διηγήσεις θαυμαστών επιτεύξεων των Βουδών και των μποντισάτβα.
 • Η Ουπαντέσα (τεν λα παπ πε ντε) ) – καθοριστική ανάλυση συγκεκριμένης διδασκαλίας, όπως η φύση της πραγματικότητας.

 

14. Ερώτηση: Ποια είναι τα εννέα οχήματα του Βουδικού Ντάρμα;

Απάντηση: Τα εννέα οχήματα (γιάνα) του Βουδικού Ντάρμα διαιρούνται σε τρεις τάξεις των τριών οχημάτων:

 • Τα πρώτα τρία οχήματα είναι των Σραβάκα, των Πρατυεκαβούδα, και Μποντισάτβα τα οποία δόθηκαν σε μεγάλες συναθροίσεις στο Βαρανάσι, στην Κορυφή των Γυπών, στο Βαϊσάλι και σε άλλες τοποθεσίες. Μετά το πέρασμα του Σακυαμούνι Βούδα στη Νιρβάνα, υπήρξαν τρεις συναθροίσεις των Άρχατ με σκοπό να περισυλλέξουν τις διδασκαλίες των Σραβάκα και των Πρατυεκαβούδα. Οι διδασκαλίες των Μποντισάτβα περισυλλέχθηκαν από τον Μαϊτρέγια και τον Μαντζούσρι, και αργότερα διαδόθηκαν από τον Ναγκαρτζούνα και από άλλους σπουδαίους δασκάλους.
 • Τα επόμενα τρία οχήματα (γιάνα) είναι οι τρεις Εξωτερικές Τάντρα: η Κρίγια, η Ούπα, και η Γιόγκα Τάντρα. Η Κρίγια Τάντρα διδάχτηκε στο Νεραντζάνα, και στο Αλκαπούρι- το Αγνό Βασίλειο του Βατζραπάνι. Οι δάσκαλοι εμφανίστηκαν με την μορφή των τριών Μποντισάτβα Μαχασάτβα (τσανγκ τσουμπ σέμπα σέμπα τσενπο) του Αβαλοκιτεσβάρα, του Μαντζούσρι, και Βατζραπάνι, οι οποίοι είναι η ενσωμάτωση ευσπλαχνίας, της σοφίας, και δύναμης των Βουδών αντιστοίχως. Οι διδασκαλίες της Ούπα και της Γιόγκα Τάντρα δόθηκαν από τον Σακυαμούνι Βούδα με την μορφή του Βούδα Βαϊροτσάνα στον Βατζραπάνι στο βασίλειο των 33 Θεών στον Ουρανό Ακανίστα.
 • Τα υπόλοιπα τρία οχήματα είναι οι Εσωτερικές Τάντρα: η Μάχα Γιόγκα, η Άνουγιόγκα και Άτι Γιογκα. Η Μάχα Γιόγκα διαιρείται περαιτέρω σε δύο τάξεις – την Γκυούντε (την Ταντρική Τάξη) και την Ντρούπντε (την Τάξη των μέσων της επίτευξης). Η Μάχα Γιόγκα αποκαλύφθηκε από τον Κύριο Βούδα με την μορφή του Βούδα Βαϊροτσάνα, στον Βατζραπάνι, στην κορυφή του Όρου Μαλάγια και στον Ουρανό Ακανίστα. Η Άνουγιόγκα Τάντρα αποκαλύφθηκε πρώτα από τον Κύριο Βούδα με την μορφή του Κουντουζάνγκπο και του Ντόρτζε Σέμπα στο Γκυαλμοπούρι στον Βασιλιά του Λάνκα και πολλούς άλλους. Η Άτι Γιόγκα αποκαλύφθηκε από τον Κουντουζάνγκπο με την μορφή του Βασιλιά Κούντζεντ σε ελάχιστους επιλεγμένους μαθητές στο Γκυαλμοπούρι και στο Άλσος Σαμπούρ

 

15. Ερώτηση: Ποιο είναι το κοινό θεμέλιο των εννέα οχημάτων;

Απάντηση: Η θεμελιώδης αγνή φύση του νου είναι το κοινό θεμέλιο των εννέα οχημάτων τα οποία μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σε συνήθεις και ασυνήθεις ατραπούς.

 

16. Ερώτηση: Ποιες είναι οι συνήθεις και οι ασυνήθεις ατραποί;

Απάντηση: Η άσκηση της σουτραγιάνα, η οποία εμπεριέχει τα οχήματα και της Τεραβάντα και Μαχαγιάνα, είναι γνωστή ως η συνήθης ατραπός στην οποία χρησιμοποιείται το αιτιώδες όχημα ως μέσον επίτευξης της φώτισης. Η ασυνήθης ατραπός αναφέρεται στην άσκηση της ταντραγιάνα η οποία χρησιμοποιεί το όχημα των αποτελεσμάτων ως μέσον επίτευξης της φώτισης.

 

17. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αιτιώδους οχήματος;

Απάντηση: Το αιτιώδες όχημα εστιάζεται κυρίως στην δημιουργία των αιτιών της μελλοντικής φώτισης μέσω των ασκήσεων των παραμίτα (πάρολ τι τσίμπα). Εφόσον η συσσώρευση των αρετών και της σοφίας aαποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλάδους άσκησης στην βαθμιαία διαδικασία εξαγνισμού του νου από τα σφάλματα και τα καρμικά αποτυπώματα, για να φτάσει ο ασκούμενος στο πρώτο μπούμι χρειάζεται ένας μεγάλος αιώνας (μάχα κάλπα) διαδοχικών βίων· ένας δεύτερος μεγάλος αιώνας για να φτάσει στον όγδοο μπούμι, και ένας τρίτος μεγάλος αιώνας για να επιτύχει την πλήρη φώτιση.

ένας μεγάλος αιώνας είναι περίπου 1.344 δισεκατομμύρια ανθρώπινα χρόνια.

 

18. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του οχήματος των αποτελεσμάτων;

Απάντηση: Το όχημα των αποτελεσμάτων ξεκινάει το ταξίδι του προς την φώτιση με τον ασκούμενο να αφοσιώνεται στην προσπάθεια να σκέπτεται και να συμπεριφέρεται σαν να είχε επιτύχει ήδη τη Βουδότητα. Μέσω της ταντρικής μεθόδου που χρησιμοποιεί την επιθυμία-προσκόλληση (ντότσακ) ως την ατραπό η οποία συνδυάζει την συσσώρευση των αρετών και σοφίας σε μία άσκηση που μετατρέπει τις εγκόσμιες επιθυμίες σε παρθένα κατάσταση αφύπνισης, το αποτέλεσμα είναι μια τεράστια μείωση του χρόνου επίτευξης του ύστατου σκοπού της πλήρους φωτίσεως.

 

19. Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την άσκηση της Ταντραγιάνα;

Απάντηση: Η Ταντραγιάνα είναι η ένωση των επιδέξιων μέσων και της σοφίας. Οι προϋποθέσεις για τις ταντρικές ασκήσεις είναι οι εξής:

 • Πρόσβαση σε έναν έγκριτο βατζρικό δάσκαλο – η αιτία της λήψης των ευλογιών των Βουδών.
 • Σταθερή πίστη στις διδασκαλίες - η αιτία της πραγμάτωσης του υπέρτατου Βουδικού Ντάρμα.
 • Δέσμευση προς τους όρκους του μποντισάτβα – η αιτία της γέννησης της ευσπλαχνίας προς όλα τα όντα.
 • Δέσμευση προς τα αγνά σαμάγια – η αιτία για να λάβουμε την υποστήριξη των θεοτήτων.
 • Δέσμευση προς την απάρνηση – η αιτία της απελευθέρωσης από την Σαμσάρα.
 • Δέσμευση προς τη μποντιτσίτα – η αιτία της επίτευξης της πλήρους αφύπνισης.
 • Ορθή θέαση της κενότητας και της εξαρτημένης προέλευσης – η αιτία της εξάλειψης της άγνοιας.

 

20. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ταντραγιάνα;

Απάντηση:Τα χαρακτηριστικά της Ταντραγιάνα είναι:

 • Να αντιλαμβάνεσαι τον δάσκαλό σου ως Βούδα – η άσκηση της γκούρου γιόγκα.
 • Να αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου ως τη θεότητα – η άσκηση της γιόγκα των θεοτήτων.
 • Να βλέπεις τον δάσκαλο και την θεότητα ως μη-δυαδικούς – η ενοποίηση όλων των οχημάτων σε ένα μοναδικό όχημα.

 

21. Ερώτηση: Ποιες είναι οι δραστηριότητες της Ταντραγιάνα;

Απάντηση: Οι δραστηριότητες της Ταντραγιάνα είναι οι εξής:

 • Να διατηρείς την διαλογιστική ενοποίηση με το Γίνταμ.
 • Να διατηρείς την γαλήνια παραμονή που είναι ελεύθερη από τις εννοιολογικές συλλήψεις των φαινομένων.
 • Να διατηρείς την αγνότητα του σώματος ως σώμα της θεότητας.
 • Να διατηρείς την αγνότητα του περιβάλλοντος ως το μαντάλα ή την αγνή χώρα της θεότητας.
 • Να διατηρείς την αγνότητα της απόλαυσης ως προσφοράς με ευδαιμονία και κενότητα.
 • Να διατηρείς την αγνότητα των τριών θυρών μέσω θετικών δράσεων του σώματος, του λόγου και του νου.

 

22. Ερώτηση: Ποιες είναι οι ποιότητες του Βουδικού Ντάρμα;

Απάντηση: Το Βουδικό Ντάρμα έχει πέντε ανώτατες ποιότητες:

 • Το Βουδικό Ντάρμα δεν αποτελεί ένα ξερά διανοητικό και δογματικό σύστημα πεποιθήσεων που βασίζεται σε αυθαίρετες εικασίες, αλλά φωτίζει λαμπρά τον παγκόσμιο νόμο της φύσεως βασιζόμενο στις άμεσες εμπειρίες φώτισης του Βούδα σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα.
 • Το Βουδικό Ντάρμα δεν βασίζεται μόνο στην πίστη αλλά μπορεί να ελεγχθεί εξονυχιστικά και να επαληθευθεί από όλα τα όντα που μπορούν να το ελέγξουν στην πράξη και να βιώσουν την έσχατη αλήθεια οι ίδιοι.
 • Το Βουδικό Ντάρμα είναι άχρονο και η διαρκής αλήθεια που ενσωματώνει παραμένει αναλλοίωτη διαμέσου των τριών χρόνων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.
 • Το Βουδικό Ντάρμα είναι μία ατραπός απελευθέρωσης η οποία εγγυάται την εκπλήρωση ολοκλήρου του φάσματος των δυνατοτήτων της πολύτιμης ανθρώπινης γέννησης, και οδηγεί κάποιον να καταστεί κληρονόμος του Βούδα και να επιτύχει την ύστατη κατάσταση ειρήνης και ευτυχίας.
 • Το Βουδικό Ντάρμα είναι μια εγγενής κατανόηση των σοφών την οποία μπορούν να πραγματώσουν μόνον τα ευγενή όντα που είναι εκ φύσεως ταπεινά και δεκτικά απέναντι στην αλήθεια, και έχουν αποδεχτεί την προσωπική τους ευθύνη να επιτύχουν την τέλεια ένωση με την Βουδική φύση της υπέρτατης αλήθειας.

Σύμφωνα με τα σχόλια πάνω στην Ουταρατάντρα Σάστρα (τεκ πα τσεν πο γκυού λα με τεν τσο) του Μαϊτρέγια σχετικά με την Βουδική φύση, το Βουδικό Ντάρμα έχει τις ακόλουθες ποιότητες:

 • Είναι μία ατραπός αγνότητας ελεύθερη από συναισθηματική συσκότιση.
 • Είναι μία ατραπός διαύγειας ελεύθερη από γνωστική συσκότιση.
 • Είναι μία ατραπός θεραπείας που κατανικά και την συναισθηματική και την γνωστική συσκότιση.
 • Είναι μία ατραπός κατάπαυσης που είναι ασύλληπτη εφόσον είναι πέραν των διανοητικών ερευνών.
 • Είναι μία ατραπός κατάπαυσης που είναι απόλυτα ειρηνική αφού υπερβαίνει τις επιρροές του κάρμα και των συναισθημάτων.
 • Είναι μία ατραπός κατάπαυσης που είναι ακατάληπτη εφόσον οι Βούδες έχουν τελειοποιήσει κάθε ποιότητα που είναι αυθορμήτως παρούσα.

 

23. Ερώτηση: Σε τι συνίσταται το Βουδικό Ντάρμα;

Απάντηση: Το Βουδικό Ντάρμα έχει δύο όψεις: το Ντάρμα της μετάδοσης, και το Ντάρμα της πραγμάτωσης.

1. Το Ντάρμα της μετάδοσης (λουνγκ γκι τσο) αποτελείται από δώδεκα κλάδους του Βουδικού Ντάρμα στις συλλογές της Τριπιτάκα – τα Τρία Καλάθια (ντένο σουμ): η Βινάγια (ντούλουα), η Σούτρα (ντο), και το Αμπιντάρμα (τσο νγόνγκπα).

 • Η Βινάγια παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη της αγνής πειθαρχίας της διαγωγής (τσούλτριμ κυι λάμππα) μέσω της αποφυγής των αρνητικών πράξεων και της υιοθέτησης θετικών πράξεων.
 • Η Σούτρα αποτελεί μια συλλογή μαρτυριών του Βούδα σχετικά με την καλλιέργεια ακλόνητης πίστης (γίτσε ντένπα) και με τον διαλογισμό σαμάντι (τινγκέντζιν) σύμφωνα με την απόλυτη αλήθεια (ντόνταμ ντένπα) όπως δόθηκε από τον Βούδα λεκτικά απαντώντας στις ερωτήσεις και τα αιτήματα των ακολούθων του.
 • Το Αμπιντάρμα παρουσιάζει την πλήρη ταξινόμηση όλων των θεμάτων της Σούτρα από το άποψη της Πραζναπαραμίτα (σέραμπ κυι πάρολ του τσίνπα), η υπερβατική σοφία που κατανοεί άμεσα την πέραν των εννοιών ενότητα όλων των φαινομένων που οδηγεί κάποιον στην αυθεντική φύση της Τζνάνα (γιέσε), την μη τεχνητή αρχέγονη σοφία της μη-διαμένουσας Νιρβάνας (μι νέπε νυάνγντε), η οποία εκδηλώνεται ως τα τρία σώματα της φώτισης των Βουδών – το Νταρμακάγια (τσοκού), το Σώμα της Αλήθειας· το Σαμπογκακάγια (λόνγκου), το Σώμα της Απόλαυσης· και το Νιρμανακάγια (τούλου), το Σώμα της Εκπόρευσης.

2. Το Ντάρμα της πραγμάτωσης (τόκπε τσο) είναι η καλλιέργεια ενός ενάρετου νου που εκδηλώνεται ως αξιέπαινες δραστηριότητες του σώματος και του λόγου μέσω εξάσκησης των επιδέξιων μεθόδων τής τελειοποίησης τής πειθαρχίας για να εξαγνιστούν οι μη ενάρετες αντιλήψεις και οι μη ενάρετες πράξεις μέσα από τη διδασκαλία της Βινάγια· της τελειοποίησης τού διαλογισμού για την σταθεροποίηση της ορθής θέασης, του ορθού κινήτρου και της ορθής δράσης μέσα από τη διδασκαλία της Σούτρα· της τελειοποίησης τής σοφίας για να εξαλείψουμε τις ριζικές αιτίες της άγνοιας μέσα από τη διδασκαλία τού Αμπιντάρμα.

 

24. Ερώτηση: Ποιες είναι οι τρεις περιστροφές του Τροχού του Ντάρμα;

Απάντηση: Οι τρεις περιστροφές αναφέρονται στους τρεις κύκλους διδασκαλιών του Σακυαμούνι Βούδα:

 • Στην πρώτη περιστροφή του Τροχού του Ντάρμα, ο Κύριος Βούδας έδωσε την διδασκαλία των Τεσσάρων Ευγενών Αληθειών, που είναι κοινή και στην Θεραβάντα και στην Μαχαγιάνα παράδοση στο Βαρανάσι.
 • Στη δεύτερη περιστροφή του Τροχού του Ντάρμα που δόθηκε στην Κορυφή των Γυπών, ο Κύριος Βούδας αποκάλυψε τη διδασκαλία της Μαχαγιάνα, σχετικά με την απόλυτη αλήθεια η οποία στερείται χαρακτηριστικών και εννοιολογικού ορισμού όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Πραζναπαραμίτα Σούτρα των Εκατό Χιλιάδων Στροφών.
 • Στην τρίτη περιστροφή του Τροχού του Ντάρμα, ο Κύριος Βούδας αποκάλυψε τις μεθόδους της Βατζραγιάνα για να διακρίνουμε μεταξύ των φαινομένων που αυτοεγκαθιδρύονται, και των φαινομένων που δεν διαθέτουν καμμία τέτοια ύπαρξη. Οι μεταδόσεις αυτές δόθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και τοποθεσίες στο ανθρώπινο βασίλειο, και στα βασίλεια των θεών και των νάγκα.

 

25. Ερώτηση: Πώς ορίζονται οι Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες;

Απάντηση: Οι Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες (πάπκε ντένπα συι) ορίζονται ως αυτές που αποκαλύπτουν την αυτοεγκαθιδρυμένη ύπαρξη των φαινομένων που οφείλεται στη συγκέντρωση συνθηκών σύμφωνα με την θέαση των άρυα όντων:

 • Η αλήθεια της οδύνης η οποία χρειάζεται να κατανοηθεί (ντούκνγκαλ κυι ντένπα).
 • Η αλήθεια τής αιτίας τής οδύνης, η οποία χρειάζεται να απορριφθεί (κουντζούνγκουεϊ ντένπα).
 • Η αλήθεια τής κατάπαυσης τής οδύνης, η οποία χρειάζεται να εφαρμοστεί (γκόκπαϊ ντένπα).
 • Η αλήθεια τής απελευθέρωσης από την οδύνη, η οποία χρειάζεται να ακολουθηθεί (λάμκυι ντένπα).

 

26. Ερώτηση: Πώς ορίζεται η σάνγκα;

Απάντηση: Η σάνγκα ορίζεται ως εξής:

 • Όποιος έχει λάβει τους Όρκους του Καταφυγίου και τηρεί με προσήλωση την αποχή από τις μη ενάρετες πράξεις του σώματος, του λόγου και του νου, και ακολουθεί την τρίπτυχη εκπαίδευση της πειθαρχίας, του διαλογισμού και της σοφίας θεωρείται μέλος μιας σάγκα (γκέντουν).
 • Σύμφωνα με τη Βινάγια (ντούλουα), ο όρος σάνγκα αναφέρεται σε κάθε κοινότητα τεσσάρων ή περισσοτέρων Βουδιστών μοναχών που τηρούν αυστηρή πειθαρχία των Όρκων Πρατιμόκσα (σόταρ γκυι ντόμπα).
 • Η σάνγκα μπορεί επίσης να διαιρεθεί σε δύο μοναδικές κατηγορίες – την εξωτερική σάνγκα και την εσωτερική σάνγκα.

 

27. Ερώτηση: Πώς ορίζεται η εξωτερική σάνγκα;

Απάντηση: Η εξωτερική σάνγκα διαιρείται σε δύο κατηγορίες:

 • Οι τέσσερις τάξεις της σάνγκα των σραβάκα (νυέντο) και των πρατυεκαβούδα (ρανγκ σάνγυε).
 • Η ευγενής σάνγκα (πάκπα γκέντουν) των πραγματωμένων άρυα μποντισάτβα (πάπκα τσανγκ τσουνπ σάμπα).

 

28. Ερώτηση: Ποια είναι η σάνγκα των σραβάκα και των πρατυεκαβούδα;

Απάντηση: Οι τέσσερις τάξεις της σάνγκα των σραβάκα και των πρατυεκαβούδα είναι::

 • Οι εισερχόμενοι στη ροή (γκυον συιούκπα) – είναι εκείνοι που ακολουθούν το Μονοπάτι της Χιναγιάνα και χρειάζεται να επαναγεννηθούν επτά ακόμη φορές στο βασίλειο τής επιθυμίας για να εξαγνίσουν τις συσκοτίσεις που σχετίζονται με τα συναισθήματα και την αντίληψη του εαυτού.
 • Αυτοί που επιστρέφουν άπαξ (λεν τσικ τσιρ όνγκουα) – εκείνοι που έχουν προοδεύσει από το επίπεδο των εισερχομένων στη ροή και χρειάζεται να λάβουν μία μόνον επαναγέννηση στο βασίλειο της επιθυμίας για να εξαλείψουν τα υπολείμματα των συναισθηματικών συσκοτίσεων που σχετίζονται με το βασίλειο της επιθυμίας.
 • Αυτοί που δεν επιστρέφουν (τσιρ μι όνγκουα) – εκείνοι που έχουν προοδεύσει από το επίπεδο αυτών που επιστρέφουν άπαξ και έχουν εξαλείψει όλες τις συναισθηματικές συσκοτίσεις και δε χρειάζεται πλέον να επαναγεννηθούν στο βασίλειο της επιθυμίας.
 • Οι άρχατ (ντρατσόμπα) – εκείνοι που έχουν κατορθώσει την πραγμάτωση της αληθινής φύσης της υπό όρους ύπαρξης και έχουν υπερβεί τον σαμσαρικό κύκλο της γέννησης και του θανάτου. Υπάρχουν δύο τύποι άρχατ: εκείνοι που έχουν κατορθώσει το επίπεδο της νιρβάνα με υπόλειμμα κατά τη διάρκεια τής ζωής τους, κι εκείνοι που έχουν εισέλθει στη νιρβάνα χωρίς υπόλειμμα κατά την ώρα τού θανάτου. Το υπόλειμμα εδώ αναφέρεται στις επιρροές των πέντε σκάντα (πούνγκπο νγκα) που παραμένουν – των πέντε ψυχοσωματικών σωρευμάτων των μορφών, των αισθημάτων, των αντιλήψεων, των νοητικών σχηματισμών και της συνείδησης.

 

29. Ερώτηση: Ποια είναι η ευγενής σάνγκα των άρυα μποντισάτβα;

Απάντηση:Η ευγενής σάνγκα των άρυα μποντισάτβα είναι εκείνα τα εξέχοντα όντα που έχουν φτάσει το μονοπάτι της όρασης (τόνγκλαμ) και έχουν εισέλθει στο πρώτο μπούμι της τέλειας χαράς (ράμπτου γκάουα) ως άμεσο αποτέλεσμα τής ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται την αλήθεια της πραγματικότητας μέσω της μη εννοιολογικής άσκησης και διαλογισμού του σαμάντι (τινγκ νγκε ντζιν).

 

30. Ερώτηση: Ποιες είναι οι ποιότητες τής ευγενούς σάνγκα;

Απάντηση: Η ευγενής σάνγκα έχει έξι ποιότητες επίγνωσης και απελευθέρωσης (ρινγκ ντρολ γκέϊ γιόντεν ντρουγκ) σύμφωνα με την Ουταρατάντρα Σιάστρα του Μαϊτρέγια::

 1. Η επίγνωση της βαθύτατης φύσης των υπό όρους φαινομένων.
 2. Η επίγνωση του ευρέος φάσματος των υπό όρους φαινομένων σε όλη τους την ποικιλομορφία.
 3. Η επίγνωση τής σοφίας τής διακρίνουσας συνειδητότητας.
 4. Η απελευθέρωση από τις συναισθηματικές συσκοτίσεις και την προσκόλληση.
 5. Η απελευθέρωση από τις γνωστικές συσκοτίσεις και τα εμπόδια.
 6. Η απελευθέρωση από τις συσκοτίσεις που σχετίζονται με τους σραβάκα και τους πρατυεκαβούδες.

 

31. Ερώτηση: Πώς ορίζεται η εσωτερική σάνγκα;

Απάντηση: Η εσωτερική σάνγκα είναι η συνάθροιση των ντακίνι (καντρόμα) και των βιντυαντάρα (ρίγκντζιν).

 

 32. Ερώτηση: Ποιες ιδιότητες και δραστηριότητες είναι μοναδικές στις ντακίνι;

Απάντηση: Οι ντακίνι (καντρόμα), οι θηλυκές θεότητες της σοφίας, μπορούν να εκδηλωθούν με διαφορετικές όψεις και δραστηριότητες για να υποστηρίξουν τους ταντρικούς ασκουμένους στο μονοπάτι των τεσσάρων δραστηριοτήτων (λε συι) της ειρήνευσης των εμποδίων (ζίουα), της αύξησης των αρετών (γκυέ πα), του μαγνητισμού των όντων των τριών βασιλείων (ουάνγκουα), και της καθυπόταξης των επιθετικών δυνάμεων (ντρακ πο). Μπορούν να εκδηλωθούν με την μορφή του βατζρικού δασκάλου (ντόρτζε λόπον), ως προστάτιδα διαλογιστική θεότητα (γίνταμ), ή ως η θεότητα της σοφίας που προστατεύει την ακεραιότητα των ταντρικών μεταδόσεων. Υπάρχουν τέσσερις τάξεις ντακίνι με ποικίλες όψεις σε σχέση με το τρικάγια – τα τρία σώματα του Βούδα.

 

33. Ερώτηση: Ποιες είναι οι τέσσερις κύριες τάξεις των ντακίνι;

Απάντηση: Οι τέσσερις κύριες τάξεις των ντακίνι (κάντρο) είναι:

 1. Οι μυστικές ντακίνι οι οποίες είναι εκπόρευση της Μεγάλης Μητέρας της Σοφίας – της Πραζναπαραμίτα (γιουμ τσένμο) – την όψη της κενότητας των διδασκαλιών των Μαχαγιάνα.
 2. Οι εσωτερικές ντακίνι οι οποίες είναι οι φύλακες του μαντάλα της προστατευτικής διαλογιστικής θεότητας – του θησαυρού της σοφίας των διδασκαλιών Βατζραγιάνα.
 3. Οι λεπτοφυείς ντακίνι οι οποίες είναι η λεπτή σωματική μορφή των ντακίνι που επιτυγχάνεται μέσω της ταντρικής άσκησης της εργασίας με τα ενεργειακά κανάλια (τσα), την λεπτή ενέργεια (λουνγκ) και την ουσία-σταγόνα (τίκλε) για την επίτευξη του λεπτοφυούς σώματος που αντιστοιχεί στην ανάδυση του φωτισμένου νου.
 4. Οι ανθρώπινες ντακίνι οι οποίες είναι πραγματωμένες γιογκίνι, όπως η Γιέσε Τσόγκυαλ και η Μάτσιγκ Λάμπντρον.

 

34. Ερώτηση: Πώς θα πρέπει να γίνονται κατανοητές οι ντακίνι σε σχέση με το τρικάγια;

Απάντηση: Οι ντακίνι γίνονται κατανοητές σε σχέση με το τρικάγια ως ακολούθως:

 1. Οι Νταρμακάγια ντακίνι – oι εκπορεύσεις της Σαμανταμπάντρι (Κουντουζάνγκμο), η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη τη επικράτεια του Νταρμαντάτου όπου όλα τα φαινόμενα αναδύονται.
 2. Οι Σαμπογκακάγια ντακίνι - oι εκπορεύσεις των προστατευτικών διαλογιστικών θεοτήτων (γίνταμ) που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις της Βατζραγιάνα.
 3. Οι Νιρμανακάγια ντακίνι – οι πραγματωμένες γιογκίνι οι οποίες είναι οι εκπορεύσεις των φωτισμένων όψεων των Πέντε Βουδικών Οικογενειών της Βάτζρα, της Ράτνα, της Μπάντμα, της Κάρμα και της Βούδα.

 

35. Ερώτηση: Πώς ορίζονται οι βιντυαντάρα;

Απάντηση: Οι βιντυαντάρα (ρίγκντζιν) είναι οι κάτοχοι της επίγνωσης του αγνού νου, οι οποίοι είναι ικανοί να παραμένουν σε μια κατάσταση αγνής επίγνωσης που είναι αδιαίρετη από τη φύση της δικής τους ρίγκπα – του πρωταρχικού νου. Υπάρχουν τέσσερις τάξεις βιντυαντάρα (ρίγκντζιν νάμπα σι).

 

36. Ερώτηση: Ποιες είναι οι τέσσερις τάξεις των βιντυαντάρα;

Απάντηση: Οι τέσσερις τάξεις των βιντυαντάρα (ρίγκντζιν νάμπα σι) είναι:

 1. Οι ωριμασμένοι Βιντυαντάρα (νάμιν ρίγκντζιν) – εδώ περιλαμβάνονται οι βιντυαντάρα των ατραπών τής συσσώρευσης (τσόκλαμ) με εστίαση στην συσσώρευση των αρετών, και οι βιντυαντάρα των ατραπών τής σύνδεσης (τζόρλαμ), στις οποίες καλλιεργούν τις συνθήκες που οδηγούν στην άμεση ενόραση της μη εννοιολογικής σοφίας. Οι βιντυαντάρα αυτού του σταδίου εξακολουθούν να κατέχουν συνηθισμένα σώματα αλλά ο νους τους έχει ωριμάσει σε νταρμακάγια.
 2. Οι Βιντυαντάρα με ισχύ πάνω στη ζωή (τσέουανγκ ρίγκντζιν) – τα ευγενή άρυα όντα (πάπκα) στις ατραπούς της όρασης (τόνγκλαμ), οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει την άσκηση του μη εννοιολογικού σαμάντι (τινγκέντζιν) ώστε να εισέλθουν στο πρώτο μπούμι της τέλειας χαράς (ράμπτου νγκάουα). Ο νους τους έχει ωριμάσει σε νταρμακάγια και τα σώματά τους έχουν εξαγνιστεί και μεταμορφωθεί στο λεπτοφυές σώμα του αθάνατου.
 3. Οι Βιντυαντάρα της Μαχαμούντρα (τσάκτσεν ρίγκντζιν) – οι βιντυαντάρα των ατραπών του διαλογισμού (γκομ λαμ), μέσω των οποίων εγκαταλείπουν 414 μεγάλες, μεσαίες, και μικρότερες εσφαλμένες συσχετίσεις με φαινόμενα των βασιλείων της επιθυμίας (ντοκαμ), της μορφής (ζουκ καμ) και των χωρίς μορφή (ζουκ μεντ καμ), με τον νου τους να έχει συγχωνευθεί με τον νου τής σοφίας τής διαλογιστικής θεότητας και τα σώματά τους να έχουν μεταμορφωθεί στην μορφή του γίνταμ.
 4. Οι Αυθορμήτως Πραγματωμένοι Βιντυαντάρα (λούντρουπ ρίγκντζιν) – οι βιντυαντάρα των ατραπών της μη περαιτέρω μάθησης (μι λόμππε λαμ) – οι βιντυαντάρα που προσεγγίζουν τα τελικά στάδια τής επίτευξης τής πλήρους φώτισης των πέντε κάγια ενός Βούδα – το νταρμακάγια (τσο κου), το σαμπογκακάγια (λόνγκου), το νιρμανακάγια (τούλκου), το σβαμπαβικακάγια (νγκόουο νυι κου), και το βατζρακάγια (ντόρτζε κου).

 

37. Ερώτηση: Ποιες ιδιότητες και δραστηριότητες είναι μοναδικές στους βιντυαντάρα;

Απάντηση:Οι ιδιότητες και οι δραστηριότητες οι οποίες είναι μοναδικές στους βιντυαντάρα περιγράφονται στις Οχτώ Μεγάλες Σαντάνα των Χερούκα (ντρούμππα κάγκυε), οι οποίες συλλέχθηκαν από τον Βατρζαντάρμα (Ντόρτζε Τσο) - την ειρηνική εκπόρευση του Βατζραπάνι (Τσάκνα Ντόρτζε). Οι οκτώ αυτοί κύκλοι των μεταδόσεων της Μαχαγιόγκα αποκαλύφθηκαν αρχικά στο Ντέτσε Τσέκπα στους οκτώ βιντυαντάρα της Ινδίας, τον Χουμκάρα, τον Μαντζουσριμίτρα, τον Ναγκαρτζούνα, τον Παντμασαμπάβα, τον Ντανασαμσκρίτα, τον Βιμαλαμίτρα, τον Ραμπουγκούχια και τον Σαντιγκάρμπα. Ο Παντμασαμπάβα αργότερα έδωσε την Κάγκυε μετάδοση, τόσο τον γενικό όσο και τον ατομικό κύκλο της θεότητας γίνταμ στους 25 Θιβετανούς μαθητές του, εκ των οποίων οι οχτώ αναφέρονται ως οι οκτώ βιντυαντάρα του Θιβέτ (πο κυι ρίγκντζιν γκύε), διότι έχουν επιδείξει εξαιρετικά σημάδια των ιδιοτήτων και των δραστηριοτήτων των αντιστοίχων τους θεοτήτων γίνταμ. Οι οχτώ βιντυαντάρα είναι:

 • Ο Τρίσονγκ Ντούτσεν, ο οποίος κατείχε τις φωτισμένες ιδιότητες τού Τσέμτσοκ Χερούκα.
 • Ο Νάμκε Νυίνγκπο, που κατείχε τον φωτισμένο νου τού Γιάνγκντακ Χερούκα.
 • Ο Νούπτσεν Σάνγυε Γιέσε, που κατείχε το φωτισμένο σώμα τού Γιαμαντάκα.
 • Ο Νγυάλουα Τσόκυανγκ, που κατείχε τον φωτισμένο λόγο τού Χαγιαγκρίβα.
 • Η Γιέσε Τσόγκυαλ, που κατείχε τις δραστηριότητες κιλάγια τού Βάτζρακυλάγια.
 • Η Πάλγκυι Γιέσε, που κατείχε την απελευθερωτική μαγεία τής Μάμο Μπότονγκ.
 • Ο Λάνγκτσεν Πάλγκυι Σένγκε που κατείχε την ικανότητα τού Τζίκτεν Τσότο να δαμάζει τα πνεύματα.
 • Ο Βαϊροτσάνα, που κατείχε τα μάντρα που υποτάσσουν τής Μόπα Ντράνγκακ.

 

38. Ερώτηση: Τι είναι ο Ρίγκντζιν Ντούπα;

Απάντηση:Ο Ρίγκντζιν Ντούπα – η Συγκέντρωση των Βιντυαντάρα - είναι η άσκηση τού εσωτερικού λάμα από την αποκάλυψη του τέρμα του νου Λόνγκτσεν Νυίνγκτικ του Τζίκμε Λίνγκπα. Στην ηλικία των 28 ετών κατά την διάρκεια ενός εσπερινού διαλογισμού, σε όραμά του, έλαβε από τις ντακίνι της σοφίας μια κασετίνα που περιείχε πέντε κιτρίνους παπύρους και επτά κρυστάλλινες χάντρες με τις οδηγίες να τα καταπιεί. Αμέσως ο νους του αφυπνίστηκε στις λέξεις και τα νοήματα του Λόνγκτσεν Νυίνγκτιγκ τέρμα. Η τελετή του Ρίγκντζιν Ντούπα συνηθίζεται να εκτελείται την δέκατη μέρα το Θιβετανικού μήνα ως κάλεσμα της παρουσίας του Γκούρου Παντμασαμπάβα εις μνήμην της κληρονομιάς των φωτισμένων δραστηριοτήτων του στον κόσμο.

 

39. Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις αγνές χώρες και στα Βουδικά πεδία;

Απάντηση: Η διαφορά ανάμεσα στις αγνές χώρες και τα Βουδικά πεδία είναι η ακούλουθη:

 • Αγνές χώρες (νταγκ πάι ζινγκ) μπορεί να είναι τα αγνά βασίλεια όπου διαμένουν οι άρυα μποντισάτβα εντός των σαμσαρικών πολυσμπάντων, και όπου οι Βούδες διδάσκουν με την μορφή του σαμπογκακάγια, όπως το as Ζανγκοκπάλρι – το Χαλκόχρωμο Όρος της Μεγαλοπρέπειας - στην Νγκάγιαμπ Λινγκ, την ήπειρο των ρακσάσα (σίνγκπο), όπου ο Γκούρου Ρίνποτσε ως αντιβασιλέας του Βατζραντάρα (Ντόρτζε Τσανγκ) διαμένει επί του παρόντος και δίνει μετάδοση Κάγκυε στους βιντυαντάρα.
 • Ως Βουδικά πεδία (σάνγκυε κυι συινγκ) εννοούνται συνήθως οι αγνές χώρες που εκδηλώνονται από τους σπουδαίους όρκους των Βουδών με σκοπό να επαναγεννηθούν εκεί οι ακόλουθοί τους, όπως το Ακτινοβόλο Αγνό Βασίλειο Λάπις Λαζούλι τού Βούδα τής Ιατρικής (Σάνγυε Μένλα), και ταΑγνά Βασίλεια των πέντε οικογενειών (ρικ νγκε συινγκ καμ), τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
 1. Αμπιράτι (Νγκόνπαρ Γκάουα) – το Αγνό Βασίλειο τής Έκδηλης Χαράς στο οποίο προΐσταται ο Βούδας Ακσομπύα (Μικυόπα) τής οικογένειας Ράτνα..
 2. Σρίματ (Παλντανγκντένπα) – το Αγνό Βασίλειο τής Μεγαλοπρέπειας στο οποίο προΐσταται ο Βούδας Ρατνασαμπάβα τής οικογένειας Ράτνα
 3. Σουκαβάτι (Ντεουατσέν) – Το βασίλειο τής Ευδαιμονίας στο οποίο προΐσταται ο Βούδας Αμιτάμπα (Νάνγκουα Τάγιε) τής οικογένειας τού Λωτού.
 4. Καρμαπρασίντι (Λέραμπ Ντρούμπα) - Το Αγνό Βασίλειο τής Τέλειας Δράσης στο οποίο προΐσταται o Αμογκασίντι (Ντόνυο Ντούμπα) τής οικογένειας Κάρμα.
 5. Ακανίστα (Όμιν) – Το Αγνό Βασίλειο τού Φλεγόμενου Όρους στο οποίο προΐσταται ο Βούδας Βαϊροτσάνα (Νάμπαρ Νάνγκντζε) τής οικογένειας Βούδα.

 

40. Ερώτηση: Πώς μπορούμε να εξαγνίσουμε τις αρνητικές πράξεις του παρελθόντος και να επαναφέρουμε θετικές συνθήκες;

Απάντηση: Για να εξαγνιστούν οι αρνητικές πράξεις τού παρελθόντος, η παραβίαση των όρκων και για να επανορθωθούν οι θετικές συνθήκες, οι πλέον αποτελεσματικές ασκήσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Η εφαρμογή των τεσσάρων αντίθετων δυνάμεων (σάκπε τομπ συι), σύμφωνα με τις σούτρα:

 • Η δύναμη τής μετάνοιας (νυέτζε σούντζιν γκυι τομπ) – το αίσθημα τής μεταμέλειας για τις αρνητικές πράξεις τού παρελθόντος.
 • Η δύναμη τής επανορθωτικής δράσης (νυένπο κούντσο κυι τομπ) - η χρήση τού αντίδοτου για την εξουδετέρωση των αρνητικών πράξεων.
 • Η δύναμη της αποφασιστικότητας (ντόμπε τομπ) - η αποφασιστικότητα να μην επαναληφθεί μία αρνητική πράξη.
 • Η δύναμη της υποστήριξης (τεν γυι τομπ) - η εδραίωση τής καταφυγής μας στα Τρία Πετράδια, και η απόφασή μας να μην εγκαταλείψουμε ποτέ την μποντιτσίτα.

2. Ο διαλογισμός τού Βατζρασάτβα - καθημερινή άσκηση εξαγνισμού.

3. Η Νάρακ Κονγκ Σακ - η υπέρτατη εξομολόγηση για τον εξαγνισμό όλων των παραβάσεων και των αθετήσεων των όρκων που εκτελείται την 10η και την 25η μέρα κάθε σεληνιακού μήνα.

4. Σότσονγκ - η άσκηση της εξομολόγησης για την αφαίρεση των αρνητικοτήτων, την αναπλήρωση των αρετών και τον εξαγνισμό των λανθασμένων πράξεων για τους χειροτονημένους η οποία εκτελείται την 15η και την 30η μέρα κάθε σεληνιακού μήνα.

5. Νυούνγκ Νε - απόσυρση μετά νηστείας για τον εξαγνισμό του αρνητικού κάρμα και την συσσώρευση αρετής και σοφίας, που εκτελείται σε ευοίωνες μέρες του σεληνιακού μήνα.

6. Γκούτορ – τελετή για τον εξαγνισμό των αρνητικοτήτων και των εμποδίων στον κόσμο που εκτελείται μία εβδομάδα πριν την αρχή του θιβετανικού νέου έτους (λόσαρ).

 

41. Ερώτηση: Ποιο είναι το αντικείμενο τού απόλυτου καταφυγίου;

Aπάντηση: Το αντικείμενο τού καταφυγίου στον απόλυτο καταφύγιο είναι η φωτεινότητα τού ερχέγονου νου μας.

 

42. Ερώτηση: Ποια είναι η φύση τού αρχέγονου νου;

Απάντηση: Η φύση τού αρχέγονου νου (νυουκ σεμ) είναι η αδιαχώριστη ενότητα τής φωτεινότητας και της κενότητας – η άχρονη αυθόρμητη επίγνωση τού παρθένου καθαρού φωτός, η οποία είναι πέρα από κάθε εννοιολογική αντίληψη ύπαρξης και μη ύπαρξης, εντελώς ελεύθερη από γνωσιακές και συναισθηματικές συσκοτίσεις - η προέλευση όλης τής σαμσάρα και της νιρβάνα μας.

 

43. Ερώτηση: Ποιες είναι οι ποιότητες τού αρχέγονου νου;

Απάντηση: Ο αρχέγονος νους δεν είναι παρά ο μη τεχνητός χωρίς αρχή νους μας που υπήρχε από πάντα σαν τέτοιος – ο αγνός νους που είναι απεριόριστος, ευρύχωρος, επεκτατικός και απόλυτα φωτισμένος· πέρα από όλα τα σημάδια τής επίτευξης· πέρα από όλες τις εννοιολογικές κατασκευές· πέρα από όλες τις νοητικές εμπειρίες· πέρα από όλες τις ταμπέλες τής πραγμάτωσης και της μη πραγμάτωσης – η ανώτατη πάντα παρούσα ανόθευτη διαλογιστική επίγνωση τής έσχατης πραγματικότητας που είναι πέρα από άφιξη και αναχώρηση, κι ωστόσο ανοιχτή στην απεριόριστη κοσμική εμφάνιση των άριστων εμπειριών και μέχρι τα πολυσύμπαντα τού απείρου και πέραν αυτόν. .

 

44. Ερώτηση: Πώς επιτυγχάνουμε το απόλυτο καταφύγιο;

Απάντηση: Το απόλυτο καταφύγιο επιτυγχάνεται όταν ακολουθούμε τις ουσιώδεις οδηγίες τού Τσάουε Λάμα μας ο οποίος μας μυεί στην αληθινή φύση τού νου μας, και στην πορεία μας ωθεί να ξεκινήσουμε την πορεία στην ατραπό να καλλιεργήσουμε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων τής πολύτιμης ανθρώπινης γέννησης εώς ότου επιτυνχάνουμε την ολοκληρωμένη ανυπέρβλητη φώτιση όπου ενωνόμαστε πλήρως με την νταρμάτα τού σύμπαντος – η παντογνώστρια επίγνωση τής φύσης όλων των φαινομένων.

 

45. Ερώτηση: Ποια είναι η πηγή των μοναδικών ποιοτήτων ενός αυθεντικού Τσάουε Λάμα;

Απάντηση: Οι μοναδικές ποιότητες ενός αυθεντικού Τσάουε Λάμα δεν είναι αποτέλεσμα φιλόπονων ασκήσεων μιας ή δέκα ζωών, αλλά η αμείωτη συνεχής συσσώρευση αρετών και σοφίας από αναρίθμητες αμέτρητες πράξεις αρετής για ανυπολόγιστους αιώνες.

Δεν μεταδίδει απλώς και μόνον στους μαθητές το εξωτερικό νόημα τής διδασκαλίας τού Βούδα αλλά είναι ικανός να αποκαλύπτει την εσώτατη ουσία του η οποία είναι σχετική με τις ανάγκες κάθε ενός μαθητή ξεχωριστά. Ζει ανάμεσα στα αισθανόμενα όντα τα οποία είναι μολυσμένα με καρμικά υπολείμματα, αλλά παραμένει ακηλίδωτος από τις προσποιητές ποιότητες τής σαμσάρα.

Παραμένει πάντοτε παρών, η ζωντανή ενσάρκωση όλων των Βουδών των τριών χρόνων – ο καθολικά ευσπλαχνικός νιρμανακάγια λάμα ο οποίος διαπαιδαγωγεί τους μαθητές ώστε να περάσουν με επιτυχία πέρα από τα εννοιοκρατικά όριά τους τής πραγματικότητας.

 

46. Ερώτηση: Ποιος είναι ο σκοπός τού απόλυτου καταφυγίου;

Απάντηση: Ο σκοπός τού απόλυτου καταφυγίου είναι να μπορέσουμε να ανυψωθούμε από την νοθευμένη κατάσταση τής σαμσάρα στην επίτευξη τής πραγμάτωσης τού νταρμακάγια, , η οποία εκφράζεται μέσω τής όλβιας φωτεινότητας τού αυτοδημιούργητου σώματος τής σοφίας τού σαμπογκακάγια, και από το οποίο εκδηλώνεται το ευσπλαχνικό νιρμανακάγια που κατορθώνει τα πάντα για το όφελος όλων των όντων.

 

47. Ερώτηση: Ποια είναι η φύση των φαινομένων που βιώνουμε στον κόσμο;

Απάντηση: Η φύση oόλων των φαινομένων που βιώνουμε στον κόσμο είναι, στην πραγματικότητα η ουσία τού ταυτού στην νταρμάτα(τσο νυι) – η ένωση τής υπό όρους εμφάνισης και της εγγενούς κενότητας. Η νταρμάτα μπορεί λοιπόν να οριστεί ως η γυμνή ελεύθερη από όρους φύση τής πραγματικότητας - η ενοποιημένη ουσία τής έσχατης αλήθειας wαπό την οποία αναδύεται η ύπαρξη όλων των φαινομένων.

 

48. Ερώτηση: Πώς θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εμφάνιση και την κενότητα όλων των φαινομένων;

Απάντηση: Κατά την διάρκεια τής ένωσης τής εμφάνισης και της κενότητας, όλα τα φαινόμρνα μπορεί να εμφανίζονται ως απτά με ποικίλες μορφές, αλλά στην πραγματικότητα ομοιάζουν περισσότερο σε μια αλληλουχία ονείρων ή στην μυρωδιά τής πρωινής πάχνης, τα οποία εκδηλώνονται σύντομα σε μια συνεχή διαδοχή διαρκώς εναλλασσόμενων, εξαρτημένων από συνθήκες εμφανίσεων, και στην συνέχεια διαλύονται πάλι στην έκταση τής κενότητας που διαπερνά τα πάντα εξ αιτίας τής πλήρους απουσίας οποιασδήποτε εγγενούς πραγματικότητας ώστε να παραμείνουν μόνιμα.

Τα φαινόμενα θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά χωρίς πρόσκληση ή αποστροφή. Οτιδήποτε συμβαίνει, συμβαίνει επειδή είναι προορισμένο να συμβεί εκείνη ακριβώς την στιγμή λόγω τής ωρίμανσης είτε τού δικού μας κάρμα είτε ως ένα πολύ ευρύτερο συλλογικό κάρμα τού οποίου είμαστε μέρος και το οποίο προέρχεται από περασμένες μας ζωές.

Αντιμετωπίστε απλώς το κάρμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όταν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για αυτό, αποδεχτείτε το ως αυτό που είναι. Να έχετε πάντα διαρκή επίγνωση και επαγρύπνηση ώστε να μην σας παραπλανά η εννοιολογική σας πλάνη.

 Συνεχίζεται.....