Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Οι Στούπα στο Ναό του Σαολίν Shaolin Temple

Πώς Επηρεάζει η Διδασκαλία του Βούδα την Ανάπτυξη του Τσι Κουνγκ στην Κίνα;

Ο Βουδιστής Δάσκαλος, ο Μποντιντάρμα, που ήταν ένας Ινδός Πρίγκιπας προτού απαρνηθεί τα εγκόσμια, πήγε στο Μοναστήρι Σαολίν πριν από 1500 χρόνια και διαλογίστηκε στην ερημιά για εννιά χρόνια. Όταν τελείωσε την απομόνωσή του, δίδαξε αρκετά συστήματα Τσι Κουνγκ (Ενεργειακή Γιόγκα) στους μοναχούς του Μοναστηριού Σαολίν ώστε να ενισχυθεί η σωματική τους δομή, και να γεννηθεί αυξημένη ζωτικότητα για την άσκηση του Ντάρμα.

Αυτά τα συστήματα Τσι Κουνγκ περιλαμβάνουν <Γι Τζίν Τσινγκ> – Τα Κλασικά της Αλλαγής των Τενόντων, τα οποία ενίσχυσαν την υγεία των μοναχών και ενδυνάμωσαν την φυσική τους διάπλαση, και το <Σι Σοϊ Τσινγκ> – Τα Κλασικά της Κάθαρσης του Μυελού, που ασχολούνται με το καθαρισμό του τσι, την αναγέννηση του μυελού, και την συγχώνευση της ενέργειας για τη Φώτιση.