Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Το Θιβετανικό Ιατρικό Τάνγκα που παριστάνει το Δέντρο της Υγείας και της Νόσου

Με ποιά Μέσα η Άσκηση του Κλασικού Τσι Κουνγκ Εναρμονίζει την Ανθρώπινη Ενέργεια;

Η Άσκηση του Κλασικού Τσι Κουνγκ εναρμονίζει την ανθρώπινη ενέργεια ρυθμίζοντας πρώτα την ηλεκτρομαγνητική πολικότητα του σώματος μέσω μιας διαδικασίας εξισορρόπησης των δυναμικών του γιν και του γιανγκ. Η τελική μετατροπή και ένωση του γιν και του γιανγκ δίνει γέννηση στον σχηματισμό του ουου σινγκ – οι πέντε κοσμο-φυσικές φάσεις της ενέργειας, οι οποίες συμβολίζονται με τα πέντε στοιχεία του ξύλου, της φωτιάς, της γης, του μετάλλου και του νερού. Ωφελείται κυρίως στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αρνητική και τη θετική πολικότητα του γιν και του γιανγκ, και την εξουδετέρωση και εξισορρόπηση των συνδεόμενων ενεργειών στο ουου σινγκ, που μια αμοιβαία μεταλλασσόμενη συγχώνευση της θεμελιώδους δύναμης της φύσης γεννιέται, και συνεχώς αλλάζει και εκδηλώνεται μέσω ολόκληρου του ανθρώπινου συστήματος ως καυτές και κρύες ενέργειες, βλαπτικοί και ωφέλιμοι άνεμοι, γιν και γιανγκ όργανα, ανεπάρκεια και υπερβολή, εκφυλισμός και ανάπτυξη κτλ. Όποτε η ενέργεια της δυναμικής του γιν και του γιανγκ μέσα στο ουου σινγκ του ανθρώπινου συστήματος βρίσκεται εκτός ισορροπίας, βλαπτικοί άνεμοι (ανθυγιεινό τσι) θα αποκτήσουν πρόσβαση στο σώμα, βλάπτοντας τους νεφρούς οι οποίοι είναι οι αποθήκες του γινγκ τσι (θρεπτική ενέργεια) από τα σπλάγχνα και το ήπαρ το οποίο ρυθμίζει την καλή κυκλοφορία το αίματος. Τότε μέσα στο σώμα εγκαθίσταται μια κατάσταση δυσλειτουργίας η οποία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές ψυχοσωματικών ασθενειών. Έτσι, η εξισορρόπηση της ενέργειας στο ανθρώπινο σύστημα μέσω του συντονισμού του γιν και το γιανγκ και του συνδεόμενου ουου σινγκ αποτελεί το πρώτο βήμα για την εναρμόνιση μιας δυσλειτουργικής κατάστασης στην ανθρώπινη ενέργεια.