Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Ένα Θιβετανικό Ιατρικό Τάνγκα που παριστάνει τις Αρρώστιες και τις Πηγές τουςs

Ποιές είναι οι Κύριες Αιτίες των Ψυχοσωματικών Διαταραχών;

Όλες οι ασθένειες του ανθρώπου έχουν την αιτία τους στην δυσαρμονία των δυναμικών του τσι, για την οποία υπάρχουν τέσσερις κύριες αιτίες. Η πρώτη είναι το αποτέλεσμα μιας πρόσκαιρης ανισορροπίας του γιν και του γιάνγκ τσι, που οφείλεται σε ακατάλληλη δίαιτα, εποχιακές αλλαγές, και προσωπική συμπεριφορά. Αυτού του είδους η μικροαδιαθεσία είναι δυνατόν να διορθωθεί χωρίς να χρειαστεί ιατρική αγωγή αν η αιτία του προβλήματος εκλείψει και αποκατασταθεί η ισορροπία του γιν τσι και του γιάνγκ τσι.

Η δεύτερη οφείλεται σε σοβαρή ανισορροπία του γιν και του γιάνγκ λόγω ισχνής διατροφής, ανησυχητικών περιβαλλοντολογικών παραγόντων, διαταραγμένης ψυχοσύνθεσης, καταστροφική συμπεριφορά, και παθολογικές δυσλειτουργίες. Αυτού το είδους οι αρρώστιες, αν αντιμετωπιστούν καταλλήλως, μπορούν να διορθωθούν ακολουθώντας κάποια ιατρική αγωγή και συμπεριφορά. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η κατάσταση του ασθενούς θα επιδεινωθεί και είναι δυνατόν η κατάληξη να είναι πρόωρος θάνατος.

Η τρίτη είναι γνωστή ως ζόου χούο ρου μο (βαδίζοντας στη φωτιά και εισερχόμενος στον δαίμονα). Αυτή η συνθήκη έρχεται σε ύπαρξη εξ αιτίας της παρουσίας βλαβερών οντοτήτων στο σώμα. Το ζόου χούο ρου μο μπορεί να εκδηλωθεί από τέσσερις αιτίες: έναν πλήρη ή μερικό διαχωρισμό του γιν και του γιάνγκ στο ενεργειακό σύστημα του σώματος, ο οποίος προκαλεί μια κατάσταση σύγχυσης στις νοητικές λειτουργίες· την πρόσκληση δαιμονικών πνευμάτων μέσω απόκρυφων τελετών, τα οποία καταλαμβάνουν τις αισθήσεις του ασκούμενου· ακατάλληλη εξάσκηση της διδασκαλίας του Βούδα που οφείλονται σε παραπλάνηση από ακατάλληλο δάσκαλο ή σε περιφρόνηση των οδηγιών από τον έγκριτο δάσκαλο· και τέλος, ακατάλληλες ασκήσεις τσι κουνγκ οι οποίες υποβάλλουν το σώμα σε εκτεταμένη προσβολή από το σιέ τσι (τοξική ενέργεια). Το ζόου χούο ρου μο αποτελεί την κύρια αιτία των ψυχιατρικών νόσων και της παραφροσύνης. Ανθίσταται στην συμβατική προσέγγιση της συνηθισμένης ιατρικής πρακτικής και μπορεί μόνον να αντιμετωπιστεί με ό,τι συνιστά έναν 'εξορκισμό', ο οποίος εκτελείται είτε από έναν πραγματωμένο πνευματικό δάσκαλο της υπερκόσμιας ατραπού, είτε μέσω επίκλησης προερχόμενης από έναν δάσκαλο του Τσι Κουνγκ, ο οποίος να είναι ειδήμων στο ανώτατο όχημα της άσκησης του Κοσμικού Τσι Κουνγκ.

Η τέταρτη είναι γνωστή ως καρμική αρρώστια. Προκαλείται από την ωρίμανση της αρνητικής καρμικής δράσης που κάποιος έχει συσσωρεύσει σε περασμένες ζωές και έκτοτε ωριμάζει στον παρόντα χρόνο. Παραδείγματα της αρνητικής καρμικής δράσης είναι: ο φόνος ή η βλάβη των έμβιων όντων, το να παίρνει κανείς κάτι που δεν του έχει δοθεί, η κακή χρήση των αισθήσεων, το να ψεύδεται, το να συκοφαντεί, ο λόγος που προξενεί διχόνοια, η ασύνετη ομιλία, η λαχτάρα, η κακοβουλία και η άγνοια της πραγματικότητας. Η καρμική ασθένεια μπορεί επίσης να προκληθεί από την αρνητική δράση κάποιου σε μια πρώιμη περίοδο της παρούσας ζωής, ιδιαιτέρως αν αφορά στην συμμετοχή στις πέντε κολάσιμες πράξεις οι οποίες ως γνωστόν ενεργοποιούν ακαριαία αποτελέσματα πάνω στον παραβάτη. Οι πέντε κολάσιμες πράξεις είναι: η πατροκτονία, η μητροκτονία, πράξεις κακοβουλίας προς ένα ασκούμενο της υπερκόσμιας ατραπού, πράξεις κακοβουλίας προς ένα ον νιρμανακάγια (το γήινο σώμα των φωτισμένων), και η απόπειρα να επιφέρει κάποιος διχόνοια εντός της πνευματικής κοινότητας. Οι αιτίες της καρμικής ασθένειας είναι ολοκληρωτικά πνευματικές και δεν μπορούν να θεραπευτούν με συμβατικά ιατρικά μέσα. Η εξέλιξή της μπορεί μόνον να αναχαιτιστεί προσωρινά με την μεσολάβηση της χάριτος που δίδεται από έναν πραγματωμένο δάσκαλο του Ντάρμα, ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο απόθεμα αρετής και το λεπτοφυές ενεργειακό πεδίο ώστε να το κατορθώσει. Τελικά η πραγματική κάθαρση της καρμικής ασθένειας πρέπει να εκτελεστεί από τον ίδιο τον παραβάτη μέσα από την συμμετοχή του σε μία σειρά αντιδότων που αποτελούνται από ασκήσεις του Ντάρμα υπό την καθοδήγηση ενός πραγματωμένου δασκάλου. Διότι κάποιος κηλιδώνεται από τον ίδιο τον εαυτόν του, και από αυτόν τον ίδιο εξαγνίζεται.