Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Μια επιλογή κειμένων:

Λότζονγκ

Οι Οκτώ Στοίχοι για την Εκπαίδευση του Νου

Κατεβάστε το κείμενο στα Ελληνικά