Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιοι είναι οι παράγοντες Μη-Αποτυχίας που προάγουν την Επιτυχημένη Εκμάθηση και το Θετικό Κάρμα;

Είναι οι εξής: η συνεχής βελτίωση της αποφασιστικότητας να λάβουμε καταφύγιο στη διδασκαλία των φωτισμένων· να έχουμε επίγνωση του ευεργετήματος που προσφέρει· να καλλιεργούμε τις αιτίες ώστε να αυξήσουμε το ευεργέτημα· να αποφεύγουμε να παραπλανούμε τον δάσκαλο ή τους γονείς μας εξαιτίας προσωπικού ενδιαφέροντος και να είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους· να αποφεύγουμε να προκαλούμε τύψεις σε άλλους όταν δεν υπάρχει λόγος, και να χαιρόμαστε όταν πράττουν με ενάρετο τρόπο· να αποφεύγουμε να επικρίνουμε αυτούς που αξίζουν το σεβασμό μας και να τους επαινούμε χωρίς επιφυλάξεις· και τέλος να αποφεύγουμε να συμπεριφερόμαστε ανέντιμα, υποκριτικά και με πλάνη προς όλα τα όντα.