Ποιοι είναι οι παράγοντες Μη-Αποτυχίας που προάγουν την Επιτυχημένη Εκμάθηση και το Θετικό Κάρμα;

Είναι οι εξής: η συνεχής βελτίωση της αποφασιστικότητας να λάβουμε καταφύγιο στη διδασκαλία των φωτισμένων· να έχουμε επίγνωση του ευεργετήματος που προσφέρει· να καλλιεργούμε τις αιτίες ώστε να αυξήσουμε το ευεργέτημα· να αποφεύγουμε να παραπλανούμε τον δάσκαλο ή τους γονείς μας εξαιτίας προσωπικού ενδιαφέροντος και να είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους· να αποφεύγουμε να προκαλούμε τύψεις σε άλλους όταν δεν υπάρχει λόγος, και να χαιρόμαστε όταν πράττουν με ενάρετο τρόπο· να αποφεύγουμε να επικρίνουμε αυτούς που αξίζουν το σεβασμό μας και να τους επαινούμε χωρίς επιφυλάξεις· και τέλος να αποφεύγουμε να συμπεριφερόμαστε ανέντιμα, υποκριτικά και με πλάνη προς όλα τα όντα.