Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι συμβαίνει όταν κάποιος ενεργεί αντίθετα με το Ντάρμα;

Όλα τα είδη μορφών αποκαλύπτουν το δίχως μορφή αληθινό πρότυπο. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο χωρίς αληθινό πρότυπο, και δεν υπάρχουν αληθινά πρότυπα χωρίς μορφές. Μόνο όταν αποκτήσουμε πλήρη επίγνωση του αληθινού προτύπου όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τείνουμε να απωθούμε, μόνον τότε ο νους θα αφυπνιστεί και η αληθινή ενόραση θα εκδηλωθεί. Όταν κάποιος ενεργεί αντίθετα με το Ντάρμα, αυτομάτως παύει να βλέπει το αληθινό πρότυπο. Αντί για διαύγεια ενόρασης, η σύγχυση και η ανησυχία λαμβάνουν χώρα. Όλες οι δυσκολίες στη ζωή εμφανίζονται από μια έλλειψη διαρκούς επίγνωσης του νου στο να συσχετίσουμε τη γνωστική μας ικανότητα με τη φύση της αιτίας και το αποτελέσματος. Όταν η πρόθεση και η έκφραση του νου, του λόγου και του σώματος δεν συνηχούν σε αρμονικό πρότυπο με το απόλυτο, όλες μας οι προσπάθειες να υπερβούμε τα εμπόδια ή να καταλαγιάσουμε τις δυσκολίες θα αποτύχουν, γιατί οποτεδήποτε καταστρατηγούμε την ακεραιότητα του φυσικού προτύπου του απόλυτου, η μήτρα του Κόσμου θα διαμορφώσει τον εαυτό της ανάλογα ανταποκρινόμενη στην αιτία της παράβασής μας, δημιουργώντας μια στρατιά συγκρούσεων στις ζωές μας. Ο Λάο Τσε είπε στο Τάο Τε Τσινγκ το εξής: «Η αταξία στον κόσμο ξεπηδά από την πανουργία και την κακοβουλία των ανθρώπων. Μόνον όταν οι άνθρωποι διαμένουν στην απλότητα του Τάο (Ντάρμα) θα υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα και καλοσύνη στον κόσμο».