Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποία είναι η διαφορά μεταξύ της επίτευξης του Τάο και της Καλλιέργειας της Βουδότητας;

Η επίτευξη του Τάο είναι ένας δρόμος ατομικής απελευθέρωσης. Ο στόχος του – παρόμοιος με αυτόν του Πρατυέκα-βούδα - είναι να απελευθερωθεί κανείς από τα δεσμά του εγκόσμιου ενδιαφέροντος μέσω της ένωσης με την Απόλυτη Πραγματικότητα. Η καλλιέργεια της Βουδότητας είναι ένας δρόμος της παγκόσμιας απελευθέρωσης τον οποίο βαδίζουν οι Αφυπνισμένοι Νόες οι οποίοι επιθυμούν να μοιραστούν με όλα τα όντα τα πιο πρόσφορα μέσα ώστε να πραγματοποιήσουν την απελευθέρωσή τους από τη σαμσάρα - την κυκλική ύπαρξη του ανικανοποίητου. Η περισσότεροι από τους πρώιμους Δασκάλους του Βουδισμού ήταν λόγιοι του λόγιοι του Ταοϊσμού.