Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι η Βουδότητα;

Η λέξη Βούδας σημαίνει ο Αφυπνισμένος. Κάθε ον που έχει εξαγνίσει το νου του από όλες τις κηλιδώσεις και έχει καλλιεργήσει όλες του τις δυνατότητες αναφέρεται ως Βούδας. Έχουν υπάρξει πολλοί Αφυπνισμένοι από τον χωρίς αρχή χρόνο. Ο τελευταίος στην παρούσα κοσμική εποχή είναι ο Βούδας Σακυαμούνι ο οποίος γεννήθηκε ως ο Πρίγκιπας Σιντάρτα Γκωτάμα πριν από 2,500 χρόνια. Ο Μαϊτρέγια, ο Μελλοντικός Βούδας είναι ο επόμενος Βούδας που θα εμφανιστεί.

Ο Βούδας ως ο Δάσκαλος τόσο των ανθρώπων όσο και των θεών έχει την σοφία του αγνού νου και την ικανότητα των επιδέξιων μέσων να ερμηνεύει τα ποικίλα στάδια των δρόμων προς την Φώτιση· πώς να προοδεύσουμε από το ένα στο άλλο· ποιές ιδιότητες να κρατήσουμε και να αναπτύξουμε· και ποιές να αφήσουμε πίσω μας. Ο Βούδας μεταδίδει τις διδασκαλίες και δείχνει με το παράδειγμά του τα δώδεκα στάδια της εκδήλωσης που ο ίδιος ανέλαβε για να προοδεύσει από την κατάσταση ενός κοινού όντος στην κατάσταση της πλήρους αφύπνισης. Αλλά ο Βούδας δεν μας επιβάλλει την συμμετοχή μας στην ατραπό, ούτε υποτάσσει το νου μας σε οποιαδήποτε μορφή αλλαγής, μόνον εμείς οι ίδιοι μέσω ειλικρινούς ενσυνείδητης προσπάθειας μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα αναλάβουμε την ευθύνη να υπερνικήσουμε τις δικές μας διαταραγμένες εσωτερικές στάσεις, να εξουδετερώσουμε τις δικές μας ακάθαρτες ενέργειες και να αφαιρέσουμε την ρυπαρότητα από το νου μας.

Ο Βούδας είναι επίσης γνωστός ως ο Ταταγκάτα, που σημαίνει 'Εκείνος ο οποίος έχει επιτύχει την πλήρη πραγμάτωση της Κατάστασης Ως Έχει έχει έλθει και έχει αναχωρήσει ως Βούδας πολλάκις'. Ο Ταταγκάτα είναι η Ως Έχει Κατάσταση της έσχατης άνευ όρων φύσης όλων των πραγμάτων, ούτε έρχεται από κάπου, ούτε αποχωρεί – η υλοποίηση αυτού το οποίο εκφράζεται σε όλα τα χωριστά ατομικά πράγματα, κι ωστόσο δεν είναι διαφορετικό από αυτά ούτε διαχωρίζεται από αυτά. Ο Ταταγκάτα δεν μπορεί να αποκληθεί ο ένας ως διακριτός από τους πολλούς, διότι δεν είναι ξεχωριστός από ο,τιδήποτε. Τίποτα από ό,τι συνδέεται με αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να αποκηρυχθεί ή να προσυπογραφεί, διότι αυτοί είναι απλώς και μόνον τρόποι της μη-παραγωγής και μη-ύπαρξης που δεν δημιουργούνται από την δυαδικότητα ούτε από την μη-δυαδικότητα, δεν μολύνονται ούτε εξαγνίζονται, δεν παράγονται ούτε παύουν. Διότι η Ως Έχει Κατάσταση δεν είναι το παρελθόν, το μέλλον ή το παρόν, και κατ' αυτόν τον τρόπο μέσω της έκφρασης της μη-διάκρισης, υπό την μορφή της μη-παρατήρησης, είναι ο,τιδήποτε θέλει να είναι.

Ο Ταταγκάτα είναι γνωστό ότι κατέχει δέκα εξαιρετικές αρετές: ποτέ δεν δημιουργεί σφάλματα· δεν μιλά με απρόσεκτο ή θορυβώδη τρόπο· είναι πάντοτε σε διαρκή επίγνωση· στο νου του δεν υφίσταται η γνωστική διαδικασία της διαίρεσης· διαθέτει διαρκώς παρούσα προσήλωση του νου· η ισοψυχία είναι πάντοτε παρούσα· ο ενθουσιασμός ποτέ δεν ταλαντεύεται· η ενέργεια ποτέ δεν μειούται· η διαρκής επίγνωση ποτέ δεν ελαττώνεται· η προσήλωση ποτέ δεν ξεθωριάζει· η σοφία ποτέ δεν απογοητεύει· η λύτρωση πάντοτε απελευθερώνει· η γνωστική διαδικασία προηγείται των εκδηλώσεων του σώματος, του λόγου και του νου, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτήν· η αντίληψη και η γνωστική διαδικασία που αφορούν το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν συνεχίσουν απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια.