Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιοι είναι οι 37 κλάδοι της άσκησης που προάγουν την Επίτευξη της Σοφίας;

Οι 37 κλάδοι της άσκησης που προάγουν την επίτευξη της Σοφίας περιλαμβάνουν: Τους Τέσσερις Τύπους των Θεμελίων της Διαρκούς Επίγνωσης που σχετίζονται με την καλλιέργεια της Ενορατικής Γνωστικής Διείσδυσης στην αληθινή φύση της ύπαρξης• τους Τέσσερις Τύπους Τέλειας Προσπάθειας που στοχεύουν να υπερβούν τους Επιβλαβείς Παράγοντες ενώ συσσωρεύονται οι Τελειοποιήσεις των Αρετών• τα Τέσσερα Συστατικά της Διαλογιστικής Απορρόφησης τα οποία είναι ουσιώδη για την ενεργοποίηση των Θαυμαστών Επιτευγμάτων• τις Πέντε Νοητικές Ρίζες της Συγκέντρωσης που σχηματίζουν τη βάση για την ανάπτυξη της Αληθινής Γνωστικής Διαδικασίας• της Πέντε Ικανότητες της Αληθινής Γνωστικής Διαδικασίας που καθιστούν δυνατή την επίτευξη της Πλήρους Αφύπνισης• τους Εφτά Παράγοντες της Φώτισης που οδηγούν στη πραγμάτωση της σαν-τον-Καθρέφτη Πιστότητας• και το Οκταπλό Ευγενές Μονοπάτι που φέρνει κατάπαυση των ριζικών αιτιών του ανικανοποίητου της ζωής, και επιτρέπει την ανάδυση μιας κατάστασης διαρκούς ευτυχίας και ελευθερίας από κάθε μορφή μελλοντικής οδύνης.