Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιά είναι τα Τέσσερα Θεμέλια της Διαρκούς Επίγνωσης;

Τα Τέσσερα Θεμέλια της Διαρκούς Επίγνωσης είναι μία συγκεκριμένη μορφή Ενορατικού Διαλογισμού που αποτελείται από 21 διαφορετικά συστατικά στοιχεία που καλύπτουν το Σώμα, το Αίσθημα, το Νου και τα Νοητικά Φαινόμενα.

Η Διαρκής Επίγνωση του Σώματος συνίσταται στη διαυγή κατανόηση και εγρήγορση στην αλληλεπίδραση με διάφορους τρόπους αναπνοής, στάσης του σώματος, σωματικής δραστηριότητας, τα μέρη του σώματος, τα στοιχεία του σώματος, και με άλλους τρόπους εσωτερικού στοχασμού του σώματος.

Η Διαρκής Επίγνωση του Αισθήματος συνίσταται στη διαυγή διεισδυτικότητα και αναγνώριση της μεταβατικής ποιότητας διαφόρων καταστάσεων του αισθήματος καλύπτοντας την περιοχή της ευχαρίστησης, της μη ευχαρίστησης, της αδιαφορίας, της εγκοσμιότητας και της υπερβατικότητας. 

Η Διαρκής Επίγνωση του Νου συνίσταται στη διαυγή διακρίνουσα αντίληψη και αναγνώριση κάθε κατάστασης συνειδητότητας και συναισθηματικών εντυπώσεων.

Η Διαρκής Επίγνωση των Νοητικών Φαινομένων συνίσταται στην διαυγή γνωστική διείσδυση στην κατάσταση της υπό όρους υπόστασης των πέντε ψυχο-σωματικών σωρευμάτων και του μη-ουσιώδους αυτών, των νοητικών παρεμποδίσεων που σχετίζονται με αυτά, και στην ενορατική κατανόηση της φύσης όλων των πραγμάτων που αντιστοιχεί στην Έσχατη Αλήθεια της Απόλυτης Πραγματικότητας.