Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Με ποιό Τρόπο Συνεισφέρει ο Διαλογισμός στην Άσκηση του Ντάρμα;

Ο διαλογισμός αποτελεί μια μορφή νοητικής ανάπτυξης για τον οποίο δύο κύρια είδη άσκησης συστίνονται στο προκαταρκτικό στάδιο: Ησυχαστικός Διαλογισμός και Ενορατικός Διαλογισμός – η καλλιέργεια της εστιασμένης γαλήνης και η καλλιέργεια της ενορατικής γνώσης. Ο στόχος του Ησυχαστικού Διαλογισμού είναι να γαληνεύσουμε το νου σε μια κατάσταση εστιασμένης αγνότητας ακηλίδωτης από νοητικές περιπλανήσεις ή φαντασιωσικές αποστροφές. Υπάρχουν 40 κύρια είδη διαλογιστικών ασκήσεων που οδηγούν στο αποτέλεσμα της Ησυχαστικής Εστίασης, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ενόρασης. Όποιος είναι νοητικά εστιασμένος βλέπει τα πράγματα σύμφωνα με την πραγματικότητα.

Ο στόχος του Ενορατικού Διαλογισμού είναι η καλλιέργεια μιας κατάστασης διεισδυτικής γνώσης, που καταδεικνύει την πραγμάτωση της φύσης της πραγματικότητας σε αντίθεση με την απλή διανοητική κατανόηση της θεωρίας ή την επίγνωση της φύσης της πραγματικότητας ως εννοιολογικό μοτίβο άσκησης. Δεν πρέπει να τον συγχέουμε με την ψευδή ενόραση που είναι μια καταφανής κατάσταση αστήρικτης ψευδαίσθησης όπου κάποιος παραγνωρίζει θεωρώντας ότι ένα μικρό κομμάτι υποκειμενικής κατανόησης ισούται με την γνώση ολόκληρης της εικόνας. Η Αληθινή Ενόραση είναι το αποτέλεσμα αναλυτικής εξέτασης και άμεσης διαλογιστικής παρατήρησης του πώς κανείς αλληλεπιδρά ψυχο-σωματικά με τα συμπαντικά χαρακτηριστικά της ύπαρξης, όπως η παροδικότητα, το ανικανοποίητο, και η απρόσωπη και ευμετάβλητη φύση όλων των σωματικών και νοητικών φαινομένων της ύπαρξης. Υπάρχουν στο σύνολο δεκαοκτώ διαλογιστικά στάδια στην ανάπτυξη της Ενορατικής Γνώσης, η οποία εξυπηρετεί μια συστηματική διαδικασία Νοητικής Κάθαρσης.