Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι ο Διαλογισμός;

Ο Διαλογισμός είναι μία διαδικασία που επαληθεύεται από το χρόνο με τον οποίο καλλιεργείται η ευεξία του νου μέσω της εξάσκησης της μονο-σημειακής συγκέντρωσης ώστε να εξοικειωθεί ο νους μας με τις ποιότητες που επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε. Όλα τα φαινόμενα ψυχοσωματικών εκδηλώσεων που βιώνουμε πηγάζουν από το νου μας. Χωρίς την παρουσία πρόθεσης στο νου μας, καμία πράξη δεν λάβει χώρα ποτέ. Όταν μία δράση επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, σχηματίζεται μία συνήθεια και συνεπώς μεταμορφώνει τους χαρακτήρες και τις ενεργειακές ιδιότητες της ψυχοσωματικής μας οντότητας σε μια κατάσταση που είναι πέραν της συνειδητής μας επίγνωσης. Είναι πρωτίστως αυτή η υποσυνείδητη ενεργειακή κατάσταση που προκαλεί την άνοδο και την πτώση των συνθηκών που βιώνουμε στις ζωές μας.

Εφόσον το είδος της εγκόσμιας συνείδησης με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι είναι κυρίως η μερική γνώση του κόσμου που βασίζεται σε επιφανειακές εντυπώσεις που συλλέγουμε με τον κοινό μας νου, και όχι η αγνή συνειδητότητα του λεπτοφυούς νου που προσανατολίζεται από την γνώση της Έσχατης Αλήθειας, καταλήγουμε να βιώνουμε επαναλαμβανόμενους γύρους σύγχυσης και ανικανοποίητου ξανά και ξανά στις ζωές μας. Προκειμένου να επιφέρουμε μια αλλαγή των συνθηκών στη ζωή μας, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε την ακριβή φύση και την ενεργειακή δομή της ψυχοσωματικής μας κατάστασης, και εφόσον είμαστε ανίκανοι να τις αναγνωρίζουμε καθώς έχουμε παραλύσει από την προσκόλλησή μας στον κοινό νου, δεν είναι δυνατόν για κανέναν που έχει καταληφθεί από μία τέτοια κατάσταση σύγχυσης να πετύχει την απελευθέρωση από μόνος του χωρίς τη βοήθεια μίας εξειδικευμένης πηγής υποστήριξης. Έτσι, η απελευθέρωση από την ψυχοσωματικά οδύνη απαιτεί την παρουσία τεσσάρων προαπαιτούμενων. Ονομαστικά: αυτός που υποφέρει να έχει επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης του• τη θέληση του να πλησιάσει έναν εξειδικευμένο δάσκαλο του οποίου η λειτουργία είναι παρόμοια με ενός γιατρού που είναι ικανός να παράσχει τη σωστή διάγνωση• και τη σωστή αγωγή για την πάθηση καθώς επίσης την εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής από αυτόν που υποφέρει.

Η προκαταρκτική φάση του Κλασικού Διαλογισμού επικεντρώνεται στην καλλιέργεια του νοητικού ησυχασμού ώστε να απελευθερωθεί ο νους και το σώμα από την επιρροή βασανιστικών αντιλήψεων. Η εξάλειψη βασανιστικών επιρροών επιτρέπει την ανάπτυξη της Αρχέγονης Ενόρασης στην αληθινή φύση της Απόλυτης Πραγματικότητας σχετικά με την αιτία και το αποτέλεσμα της ατομικής παρελθοντικής, παροντικής και μελλοντικής ύπαρξης. Όταν η γνώση όλων των ψυχοσωματικών μας δραστηριοτήτων αναδύεται μέσω της άσκησης της διακρίνουσας πειθαρχίας και της διαλογιστικής απορρόφησης, η φύση και οι ενεργειακές ιδιότητες της ψυχοσωματικής μας κατάστασης εναρμονίζονται φυσικά με την κατάσταση της Απόλυτης Πραγματικότητας Όλων των Πραγμάτων, όπου πραγματώνεται αυθορμήτως η ολοκληρωτική απελευθέρωση από όλες τις αρνητικές καταστάσεις, ενώ η υγεία του αληθινού μας είναι δίκαια ανασταίνεται και αποκαθίσταται.

Το Κλασικό Μονοπάτι της Νταρμικής Εκπαίδευσης εμπεριέχει εκτεταμένη διαλογιστική προσπάθεια ώστε να καλλιεργηθούν δύο είδη συσσώρευσης: η συσσώρευση αγαθών αξιών και η συσσώρευση σοφίας. Η Συσσώρευση αγαθών αξιών είναι το πνευματικό εγχείρημα που βασίζεται στην θεώρηση της σχετικής αλήθειας και στην άσκηση των παραμίτατην γενναιοδωρία, την ηθική πειθαρχία, την ανεκτικότητα, την ενθουσιώδη προσπάθεια, τη διαλογιστική συγκέντρωση και τη διακρίνουσα συνειδητότητα. Η Συσσώρευση σοφίας βασίζεται στην κατανόηση της Έσχατης Αλήθειας συμπεριλαμβάνοντας τον ενορατικό διαλογισμό και την κατάπαυση του νου και των νοητικών φαινομένων. Η καλλιέργεια της δίπτυχης συσσώρευσης οδηγεί στη σουνυάτα (την κενότητα της μη δυαδικότητας) και τελικά στην πραγμάτωση της Βουδότητας.