Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Πως ορίζεται το «Να είσαι στον Κόσμο αλλά Όχι του Κόσμου»;

Ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξη διακατέχεται από ενδεχόμενα ανικανοποίητου που εμφανίζονται διαρκώς ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης καρμικών σχηματισμών που δημιουργήθηκαν προηγουμένως από τις δράσεις μας στο παρελθόν. Ενώ ο ρυθμός και η ένταση της ωρίμανσης των καρμικών συνεπειών ρυθμίζονται από τη δυναμική του χρόνου, του χώρου και την συνθήκη της ενεργούς ή εν δυνάμει κατάστασης τους, κανένα αισθανόμενο ον δεν μπορεί να έρθει σε ύπαρξη στο φυσικό πεδίο χωρίς την παρουσία των ψυχοσωματικών σωρευμάτων της ύλης, των αποκρίσεων στις αισθήσεις, των αντιληπτικών αντιδράσεων, των συναισθηματικών εντυπώσεων και της χονδροειδούς νοητικής συνείδησης. Αυτά τα πέντε αιτιωδώς εξαρτημένα σωρεύματα, τα οποία συνθέτονται από μία παντοτινά εναλλασσόμενη συγκέντρωση υλικών και νοητικών παραγόντων, είναι ως ομάδα μια από τις δύο κύριες αιτίες της εμφάνισης του ανικανοποίητου στον κόσμο• η άλλη αιτία είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο η οδύνη λαμβάνει χώρα.

Παρά την επικράτηση του ανικανοποίητου στον κόσμο, δεν είναι ανάγκη να υποταχτούμε σε μία ύπαρξη που καθοδηγείται από τη φύση της οδύνης, διότι η πραγματικότητα της οδύνης που βιώνουμε εξαρτάται ολοκληρωτικά από την έκταση της προσκόλλησής μας στις πλάνες. Ασχέτως από την επιτυχία που κατορθώνουμε στην επιδίωξη της φήμης και του πλούτου, κανένας δεν μπορεί να αποφύγει την έλευση των γηρατειών, της αρρώστιας και του θανάτου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Όλες οι μορφές και η ύλη του φυσικού βασιλείου αργά η γρήγορα θα παρακμάσουν στη λήθη, γιατί ότι γεννήθηκε από τη μορφή θα εξαφανιστεί με τη διάλυσή της. Η ζωή δεν έχει κανέναν άλλον σκοπό για τον άνθρωπο της πίστεως από το να διοχετεύσει την ενέργειά του στην λύτρωση όλων των αισθανόμενων όντων. Ο Κύριος Σακυαμούνι Βούδας, στην παράδοση του να είσαι στον κόσμο αλλά όχι του κόσμου, μοιράστηκε όλες τις δυνατότητες του να είσαι άνθρωπος και όμως δρούσε πάντα με την πιο αγνή συμπόνια και με άπειρη σοφία.