Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιες είναι οι Ουσιώδεις Ποιότητες ενός Μαθητή που ακολουθεί την άσκηση του Ντάρμα;

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τη μελέτη της Κλασικής Διδασκαλίας του Βούδα είναι μαθητές που είναι ειλικρινείς όσον αφορά στην ευγενή φιλοδοξία της επίτευξης μίας αρμονικής ύπαρξης για όλα τα όντα και στην αποφασιστικότητά τους να δουλέψουν σκληρά με συνέπεια ώστε να πετύχουν την πραγματοποίηση του σκοπού τους. Αλλά προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τις δυνατότητες μας ως αυθεντικοί μαθητές, πρέπει πρώτα να μάθουμε πως να αναγνωρίζουμε έναν αυθεντικό δάσκαλο. Ενώ διαφορετικοί δάσκαλοι καθοδηγούν διαφορετικά, σύμφωνα με τις ικανότητές τους, όλοι οι αυθεντικοί δάσκαλοι αναγνωρίζονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υπερτερούν των υπολοίπων: όχι μόνο κατέχουν μεγάλο πλούτο γνώσεων που υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν του μαθητή, οι αυθεντικοί δάσκαλοι είναι πάντα η ζωντανή ενσάρκωση της αποτελεσματικότητας όσων διδάσκουν, πράγμα το οποίο εκδηλώνεται αβίαστα μέσω από κάθε έκφραση της σκέψης, του λόγου και της δράσης τους.

Όποτε έχουμε την καλή τύχη να συναντηθούμε με κάποιον αυθεντικό δάσκαλο, πρέπει να θεωρούμε αυτόν τον δάσκαλο ως παράδειγμα του απόλυτου και να συμπεριφερόμαστε αναλόγως με ευλαβικό και ταπεινό τρόπο, καθώς ο τύπος της συμπεριφοράς μας καθορίζει τον τύπο του μερίσματος που θα λάβουμε. Αν προσεγγίσουμε το απόλυτο με συνηθισμένο τρόπο, δεν θα επωφεληθούμε από αυτό που έχει να προσφέρει το απόλυτο. Κάποιος που δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει κάποιον αυθεντικό δάσκαλο με τον κατάλληλο τρόπο ενός αυθεντικού μαθητή, δεν μπορεί να προσδοκά στην προοπτική ότι θα αποκτήσει κάποια γνώση από το δάσκαλο αυτό ακόμα και εάν παραμείνει στο πλευρό του για εκατό χρόνια. Πάραυτα, οι ειλικρινείς που πλησιάζουν το απόλυτο για συμβουλές με ευλαβικό τρόπο, είναι σαν τους αυθεντικούς αναζητητές που αδειάζουν την κούπα τους πριν να προσεγγίσουν το δάσκαλο του τσαγιού με την επιθυμία να δοκιμάσουν την ειδική σοδειά τσαγιού του δασκάλου και για αυτό είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχουν στο να δημιουργήσουν για τους εαυτούς τους την ευκαιρία να βιώσουν πλήρως την εμπειρία που αναζητούν.

Εκτός από την υγιή στάση, άλλες ουσιώδεις ιδιότητες των μαθητών είναι: η διαυγής γνώση των Τεσσάρων Ευγενών Αληθειών που κυβερνούν την άνοδο και την πτώση των εγκόσμιων συνθηκών• η διαυγής γνώση του Καρμικού Νόμου της Αιτίας και του Αποτελέσματος που προκαλεί την ορμητική ανάδυση ορθού κινήτρου• η προσοχή ενός ολοκληρωμένου ακροατή στην μελέτη και στην ακρόαση• η ικανότητα να κρατήσει ό,τι έχει λάβει• ο επαναλαμβανόμενος στοχασμός αυτών που έχει μάθει από τη διαδικασία της αναλυτικής συλλογισμού• ο μονο-σημειακός διαλογισμός πάνω στο νόημα των εννοιολογικών ευρημάτων του μαθητή• η θεώρηση της διδασκαλίας ως καθρέφτη της αλήθειας επάνω στον οποίο θα αντικατοπτριστούν αναπόφευκτα τα κρυμμένα ελαττώματα, και οι ασυνείδητες αποτυχίες του μαθητή• η αποφασιστικότητα να εκθέσει και να εξουδετερώσει κάθε βλαβερή εκδήλωση μόλις αυτή εμφανιστεί• ως μαθητές να παραμένουμε σε επαγρύπνηση για να διατηρούμε το ορθό κίνητρο στο νου μας πάντοτε.

Επιπρόσθετα, όλοι οι αυθεντικοί μαθητές θα πρέπει να πλησιάζουν τη διδασκαλία του απόλυτου με τέσσερα βασικά κίνητρα: την αποδοχή ότι είμαστε σοβαρά άρρωστοι, την αποδοχή ότι βρισκόμαστε μέσα σε μία αρνητική πνευματική κατάσταση, την αναζήτηση ενός ικανού γιατρού που θα μας γιατρέψει από τον πόνο, την μεγάλη εκτίμηση των διδασκαλιών ως αντίδοτο που θα μας οδηγήσει στην θεραπεία, να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως χρόνιου ασθενείς που πρέπει να συνεχίσουν τη θεραπεία όπως συνταγογραφήθηκε με επιμονή και ειλικρίνεια στην καθημερινή μας πρακτική μέχρις ότου να απελευθερωθούμε από την ασθένεια. Όταν οι ειλικρινά ταπεινοί προσεγγίζουν το απόλυτο, πάντα πλησιάζουν με έναν ευσεβή τρόπο χωρίς την εντύπωση πως ξέρουν, και για αυτό κερδίζουν πάντα τα προτερήματα από αυτό που επιθυμούν να μάθουν. Μόνο αυτοί που διακατέχονται από αυτό-υποκρισία και είναι τυφλωμένοι από την επιδίωξη του προσωπικού τους στάτους θα δυσκολευτούν να μάθουν από το απόλυτο. Όπως είπε ο Ιησούς: «Ο Θεός δεν ακούει τους υπερήφανους αλλά είναι έτοιμος να βοηθήσει τους ταπεινούς».