Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 16 Δεκεμβρίου 2017 - 1 Ιανουαρίου 2018... Χονγκ Κονγκ: 5 - 8 Ιανουαρίου 2018... Σιγκαπούρη: 9 - 15 Ιανουαρίου 2018... Αυστραλία: 16 - 28 Ιανουαρίου 2018... Ελλάδα: 3 - 4 Φεβρουαρίου 2018... Ρουμανία: 10 - 11 Φεβρουαρίου 2018... Αγγλία: 17 - 18 Φεβρουαρίου 2018... Ιταλία: 24 - 25 Φεβρουαρίου 2018... Πολωνία 17 - 18 Μαρτίου 2018... Ιαπωνία 23 - 25 Μαρτίου 2018... Αγγλία: 30 Μαρτίου - 8 Απριλίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιές πιθανές αιτίες εμποδίζουν τον σπουδαστή να συγκρατήσει την Διδασκαλία;

Υπάρχουν πέντε πιθανές αιτίες οι οποίες είναι γνωστό ότι εμποδίζουν τον σπουδαστή να συγκρατήσει τις διδασκαλίες. Λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε ο σπουδαστής: θυμάται τις λέξεις αλλά όχι το νόημα· θυμάται το νόημα αλλά όχι τις λέξεις· θυμάται τις λέξεις και τι σημαίνουν, αλλά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την έσχατη πρόθεσή τους· θυμάται τις λέξεις και το νόημα, αλλά μπερδεύει την σειρά, και τέλος, θυμάται το λάθος νόημα.