Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιές πιθανές αιτίες εμποδίζουν τον σπουδαστή να συγκρατήσει την Διδασκαλία;

Υπάρχουν πέντε πιθανές αιτίες οι οποίες είναι γνωστό ότι εμποδίζουν τον σπουδαστή να συγκρατήσει τις διδασκαλίες. Λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε ο σπουδαστής: θυμάται τις λέξεις αλλά όχι το νόημα· θυμάται το νόημα αλλά όχι τις λέξεις· θυμάται τις λέξεις και τι σημαίνουν, αλλά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την έσχατη πρόθεσή τους· θυμάται τις λέξεις και το νόημα, αλλά μπερδεύει την σειρά, και τέλος, θυμάται το λάθος νόημα.