Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Ρουμανία: 21 -22 Απριλίου 2018... Ελλάδα: 28 - 29 Απριλίου 2018... Αγγλία: 5 - 7 Μαϊου 2018... Χονγκ Κονγκ: 11 - 14 Μαϊου 2018... Σιγκαπούρη: 15 - 20 Μαϊου 2018... Αγγλία: 26 - 28 Μαϊου 2018... Ιταλία: 2 - 3 Ιουνίου 2018... Ελλάδα: 16 - 17 Ιουνίου 2018... Πολωνία: 23 - 24 Ιουνίου 2018... Αγγλία: 26 Ιουνίου - 26 Αυγούστου 2018... Αυστραλία: 18 - 30 Σεπτεμβρίου 2018... Ιαπωνία: 12 - 14 Οκτωβρίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιές πιθανές αιτίες εμποδίζουν τον σπουδαστή να συγκρατήσει την Διδασκαλία;

Υπάρχουν πέντε πιθανές αιτίες οι οποίες είναι γνωστό ότι εμποδίζουν τον σπουδαστή να συγκρατήσει τις διδασκαλίες. Λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε ο σπουδαστής: θυμάται τις λέξεις αλλά όχι το νόημα· θυμάται το νόημα αλλά όχι τις λέξεις· θυμάται τις λέξεις και τι σημαίνουν, αλλά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την έσχατη πρόθεσή τους· θυμάται τις λέξεις και το νόημα, αλλά μπερδεύει την σειρά, και τέλος, θυμάται το λάθος νόημα.