Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είδους πρόοδος αναμένεται από έναν μαθητή;

Η πρόοδος ενός μαθητή καθορίζεται από τέσσερις διαφορετικούς τρόπους εξέλιξης: οδυνηρή πρόοδος με αργή γνώση για εκείνους που τους ταλαιπωρεί η αμβλύνοια καθώς και η παρουσία νοητικών μολύνσεων όπως η επιθυμία-προσκόλληση, η αποστροφή και η άγνοια· οδυνηρή πρόοδος με ταχεία γνώση για εκείνους των οποίων οι διάνοιες είναι λαμπρές, που όμως παραμένουν υποδουλωμένοι από υπερβολική επιθυμία-προσκόλληση, αποστροφή και άγνοια· ευχάριστη πρόοδος με αργή γνώση για εκείνους οι οποίοι είναι αμβλύνοες αλλά υπάρχει απουσία των μειζόνων νοητικών μολύνσεων· και τέλος η ευχάριστη πρόοδος με ταχεία γνώση για εκείνους των οποίων οι διάνοιες δεν είναι μόνο λαμπρές αλλά και υπάρχει απουσία νοητικών μολύνσεων στα βαθύτερα επίπεδα του νου τους.