Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είδους πρόοδος αναμένεται από έναν μαθητή;

Η πρόοδος ενός μαθητή καθορίζεται από τέσσερις διαφορετικούς τρόπους εξέλιξης: οδυνηρή πρόοδος με αργή γνώση για εκείνους που τους ταλαιπωρεί η αμβλύνοια καθώς και η παρουσία νοητικών μολύνσεων όπως η επιθυμία-προσκόλληση, η αποστροφή και η άγνοια· οδυνηρή πρόοδος με ταχεία γνώση για εκείνους των οποίων οι διάνοιες είναι λαμπρές, που όμως παραμένουν υποδουλωμένοι από υπερβολική επιθυμία-προσκόλληση, αποστροφή και άγνοια· ευχάριστη πρόοδος με αργή γνώση για εκείνους οι οποίοι είναι αμβλύνοες αλλά υπάρχει απουσία των μειζόνων νοητικών μολύνσεων· και τέλος η ευχάριστη πρόοδος με ταχεία γνώση για εκείνους των οποίων οι διάνοιες δεν είναι μόνο λαμπρές αλλά και υπάρχει απουσία νοητικών μολύνσεων στα βαθύτερα επίπεδα του νου τους.