Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποια είναι η Διαφορά μεταξύ Υποκειμενικής και Αντικειμενικής Άποψης;

Η Υποκειμενική Άποψη είναι μία εκδήλωση της Σχετικής Αλήθειας. Είναι η οπτική την οποία έχουμε για τον κόσμο, χρωματισμένη από τη δική μας προσωπικότητα, που είναι εξαρτημένη από το τι έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε κάτω από τις επιρροές της διάκρισής μας της προσανατολισμένης στην εικόνα μας, από την ερμηνεία μας που βασίζεται  σε εικασίες μας, την εσφαλμένη κατανόηση  της γνώσης , την άγνοια της ανώτερης ηθικής, της έπαρσης, και το φόβο του αγνώστου. Όταν μιλάμε με βάση την Υποκειμενική Άποψη δεν βλέπουμε τον κόσμο όπως είναι, αλλά στην πραγματικότητα περιγράφουμε αυτό που νομίζουμε είναι ο κόσμος.

Η Aντικειμενική Άποψη, είναι μία αμερόληπτη άποψη του κόσμου όπως αυτός πραγματικά υπάρχει. Η αλληλεπίδρασή της με τον κόσμο βασίζεται σε μία ανώτερη ηθική που αποδείχτηκε με τον χρόνο η οποία είναι ανόθευτη από δόλο και υποκρισία, καθώς προκύπτει από τη φιλοδοξία ενός να βρει την Απόλυτη Αλήθεια της Πραγματικότητας. Κάτω από την επιρροή της Yποκειμενικής Άποψης, οι ανταποκρίσεις μας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων συχνά εμπεριέχουν κάποιου είδους  διαδραστικό ανταγωνισμό οποίος είναι επικεντρωμένος γύρω από την επιθυμία μας να χειραγωγήσουμε το αποτέλεσμα της κατάστασης αν αυτό είναι προς το συμφέρον μας, ή διαφορετικά να συμβιβαστούμε με δυσφορία όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Γι’αυτό είναι  πολύ πιο ευεργετικό να καλλιεργούμε την Aντικειμενική Άποψη απέναντι σε όλα.