Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιες είναι οι Συμπαντικές Αρχές της Μοναδικής Αλήθειας στη Φύση;

Οι Συμπαντικές Αρχές της Μοναδικής Αλήθειας περικλείουν πολλά βασικά στοιχεία μέσα στο υλικό και στο μη υλικό βασίλειο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η κατανόηση των Τεσσάρων Ευγενών Αληθειών όπως τις εξέφρασε ο Βούδας Σακυαμούνι σχετικά με την πραγματική φύση της ύπαρξης. Πιο συγκεκριμένα: Η ύπαρξη είναι μία συνεχής εξέλιξη του ανικανοποίητου λόγω παραγόντων που συνεχώς μεταβάλλονται μέσα στις εγκόσμιες συνθήκες• η εκδήλωση του ανικανοποίητου έχει κάποια προέλευσή• η παύση του ανικανοποίητου είναι μία επιτεύξιμη πραγματικότητα• και, υπάρχει μία διαπιστευμένη από το χρόνο μέθοδος που οδηγεί στη παύση αυτή.

Η Πρώτη Ευγενής Αλήθεια περιγράφει πως η ύπαρξη στον κόσμο είναι κατ’ ουσίαν μη-ικανοποιητική γιατί το χαρακτηριστικό της ύπαρξης είναι η παροδικότητα. Ασχέτως με ποιόν ή με τι επιθυμούμε να συνάψουμε έναν δεσμό, πνευματικά, σωματικά ή και τα δύο είναι πάντα το αποτέλεσμα της υπό όρους αιτιότητας που ορίζει την εμφάνιση και το τέλος αυτού του δεσμού. Ακόμα και το αίσθημα της ευχαρίστησης που απολαμβάνουμε είναι μη ικανοποιητικό από τη φύση του καθώς και αυτό αναπόφευκτα υπόκειται σε ένα τέλος, για αυτό όχι μόνο είναι μη ικανοποιητικό, αλλά αποκαλύπτει κιόλας τον πραγματικό του χαρακτήρα ότι δηλαδή ό,τι θεωρούμε ως πηγή ικανοποίησης είναι επίσης και πηγή μη-ικανοποίησης καθώς προέρχονται από την ίδια πηγή.

Η Δεύτερη Ευγενής Αλήθεια προσφέρει ενόραση στα ριζικά αίτια του ανικανοποίητου που βιώνουμε στο παρόν ως το θερισμό αποτελεσμάτων που εξαρτώνται από τους σπόρους που έχουμε σπείρει στο παρελθόν ασκώντας παραβατική συμπεριφορά με την σκέψη, την ομιλία και τη δράση μας.

Η Τρίτη Ευγενής Αλήθεια επιβεβαιώνει ότι η κατάπαυση του ανικανοποίητου μπορεί να επιτευχθεί με την αποβολή των Τριών Δηλητηρίων τα οποία συσκοτίζουν τη θέαση μας της πραγματικής φύσης της κατάστασής μας. Όποιος έχει έτσι διαφθαρεί είναι πιθανό να βρεθεί μέσα σε ένα πυκνό δάσος και να μην είναι ικανός να δει ούτε το ξύλο. Τα Τρία Δηλητήρια είναι τα εξής: Το Εγωκεντρικό Πάθος από το οποίο πηγάζει η αισθησιακή επιθυμία για παροδικά αντικείμενα των αισθήσεων και η λαχτάρα να ελέγξουμε το ανεξέλεγκτο• η Αποστροφή προς την Υγιή Δράση η οποία προκαλεί την εμφάνιση της επιθετικότητας, του θυμού, του μίσους και του φθόνου• και η Άγνοια της Φύσης της Απόλυτης Πραγματικότητας η οποία προκαλεί σύγχυση και έπαρση, οι οποίες συντελούν σε αιτίες μεγαλύτερης ανικανοποίησης μελλοντικά.

Η Τέταρτη Ευγενής Αλήθεια είναι η Μέση Οδός Δίχως Ακρότητες. Η προσέγγιση της για την κατάπαυση του ανικανοποίητου δεν βασίζεται ούτε στην αυτοεπιβεβαίωση ούτε στην αυτοταπείνωση• γιατί και οι δύο αυτοί μέθοδοι δεν είναι παρά τρόποι άρνησης της αλήθειας και για αυτό δεν είναι ωφέλιμοι. Η Μέση Οδός έχει οκτώ συστατικά μέρη που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είναι γνωστά ως τα Ευγενή Οκταπλά Μονοπάτια, τα οποία μαζί ως σύνολο αποτελούν μέρος των 37 Κλάδων της Πρακτικής που συμβάλλουν στην Αληθινή Αφύπνιση της Σοφίας.

Τα Ευγενή Οκταπλά Μονοπάτια είναι: Τέλεια Κατανόηση - η υγιής θέαση που βασίζεται στην αντίληψη τωνΤεσσάρων Ευγενών Αληθειών και τη μη-ατομικότητα της ύπαρξης• Τέλεια Σκέψη - η ισχυρή απόφαση υπέρ της υγιούς δράσης• Τέλειος Λόγος - αποφυγή ψεμάτων, ανάλγητου λόγου, διχαστικού λόγου και ανούσιων κουτσομπολιών• Τέλεια Δράση - αποχή από ανήθικη συμπεριφορά• Τέλειος Βιοπορισμός - αποφυγή επαγγελμάτων που είναι επιβλαβή για άλλα όντα• Τέλεια Προσπάθεια - καλλιέργεια και διατήρηση υγιών παραγόντων καθώς και αποφυγή και υποταγή των μη-υγιών παραγόντων• Τέλεια Ενεργή Επίγνωση - συνεχής προσοχή του σώματος, των συναισθημάτων και της συνείδησης καθώς και των αντικειμένων που προβάλλουμε τις σκέψεις μας• Τέλεια Συγκέντρωση - συγκέντρωση του νου που οδηγεί στην επίτευξη της ύστατης κατάστασης της διαλογιστικής απορρόφησης.