Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιος είναι ο σκοπός των τριών Προκαταρκτικών Μονοπατιών της Απελευθέρωσης;

Σκοπός τους είναι να παρέχουν σε όλα τα όντα διαφορετικά αποτελεσματικά μέσα με τα οποία μπορεί να καλλιεργηθεί η Αληθινή Σοφία σύμφωνα με την καρμικές δυνατότητες και την διανοητική ικανότητα κάθε ενός από αυτά.

Το πρώτο μονοπάτι είναι γι’αυτούς οι οποίοι αναφέρονται ως οι Ακουστές, των οποίων ο μοναδικός σκοπός είναι η αναζήτησης της προσωπικής απελευθέρωσης. Ο στόχος τους είναι να επιτύχουν την κατάσταση του Άρχατ - το Βασίλειο της Αγιότητας. Οι Άρχατ, οι Άξιοι, που ονομάζονται και Λόχαν στην Κίνα, θεωρούνται σοφοί εξέχοντος χαρακτήρα, ελεύθεροι από εγκόσμιες επιθυμίες και ψευδαισθήσεις. Η αυστηρή τήρηση των Πρατιμόκσα - οι Ηθικές της Αποχής - η οποίοι τους συγκρατούν από εμπλοκή σε μη-υγιείς δραστηριότητες και τους δίνουν την δυνατότητα να αναπτύξουν εν καιρώ την τέλεια κατανόηση των Τεσσάρων Ευγενών Αληθειών και τους οδηγεί στην ιερή κατάσταση της Νιρβάνα που χαρακτηρίζεται από ποιότητες ακριβώς αντίθετες από τις ανθρώπινες συνθήκες. Ποιότητες όπως: ο αυθεντικός εαυτός σε αντίθεση με τον επίπλαστο εαυτό, το άπειρο σε αντίθεση με το παροδικό, το ευεργετικό σε αντίθεση με το μη-ευεργετικό, η έκσταση σε αντίθεση με το ανικανοποίητο. Επιπρόσθετα, υπάρχουν δύο είδη Νιρβάνα: το πρώτο είδος είναι αυτό του Άρχατ που έχει ελευθερωθεί από την επαναγέννηση στην εγκόσμια ύπαρξη αλλά ακόμα διαθέτει ένα υλικό σώμα. το δεύτερο είδος είναι αυτό που πετυχαίνει ο Άρχατ κατά τη διαδικασία του θανάτου όταν τα ψυχοσωματικά σωρεύματα διαλύονται για τελευταία φορά. Ενώ η πραγμάτωση της κατάστασης του Άρχατ οδηγεί στη Νιρβάνα, ο στόχος των Άρχατ είναι αποκλειστικά επικεντρωμένος στη προσωπική του απελευθέρωση και γι’αυτό οι ευεργετικές αρετές που συλλέγονται από έναν Ακουστή προορίζονται κυρίως για ίδιον όφελος.

Το δεύτερο μονοπάτι είναι αυτό των Μοναχικών Συνειδητοποιητών, που θέλουν να πετύχουν την προσωπική τους απελευθέρωση αλλά και υψηλότερη φώτιση. Ο στόχος τους είναι να γίνουν Πρατυέκα-Βούδες - οι Μοναχικοί Αφυπνισμένοι. Αυτοί είναι σοφοί άνθρωποι οι οποίοι με τη δική τους προσπάθεια πετυχαίνουν ανυπέρβλητη κατανόηση των δώδεκα αλληλένδετων παραγόντων της εξαρτημένης από συνθήκες εκδήλωσης και για αυτό πετυχαίνουν τη φώτιση για τους εαυτούς τους, αλλά μόνο για τον εαυτό τους. Λέγεται ότι γνωρίζουν πως το κοσμικό σύστημα μέσα στον οποίο υπάρχουμε είναι απλώς ένα συνεχές από τα πολλά της συλλογικής συνείδησης που σχηματοποιείται από τις άπειρες πτυχές των ενεργειακών μορίων, τα οποία ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των ενεργειακών υλών που εκπηγάζουν από τις άπειρες κυκλικές επαναγεννήσεις των αισθανόμενων όντων, ενεργοποιούν την εκδήλωση των άπειρων φαινομένων που βιώνουμε στο κοσμικό μας σύστημα. Με όρους Αγιότητας, Οι Πρατυέκα-Βούδες βρίσκονται μεταξύ των Άρχατ και του πλήρως φωτισμένου Βούδα. Οι Πρατυέκα-Βούδες δεν κάνουν κάποια προσπάθεια να φωτίσουν άλλους, γιατί έχουν πετύχει την κατανόηση της εξαρτημένης από συνθήκες εκδήλωσης αλλά όχι την παντογνωσία της αληθινής φύσης του Ντάρμα.

Οι Μοναχικοί Συνειδητοποιητές συσσωρεύουν περισσότερες ευεργετικές αρετές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τους Ακουστές, αλλά ως Πρατυέκα-Βούδες, δεν διαθέτουν τις ευεργετικές ποιότητες που χαρακτηρίζουν έναν απόλυτα φωτισμένο Βούδα. Ποιότητες όπως η ανεμπόδιστη παντογνωσία όλων των εγκόσμιων και των υπερκόσμιων φαινομένων, ή αυτή των δέκα δυνάμεων που είναι η γνώση των εξής: τι είναι εφικτό και τι όχι• η καρμικές δράσεις της αιτιότητας στις ζωές όλων των όντων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος• τις ανώτερες και κατώτερες ικανότητες όλων των όντων• τις διαφορετικές κλίσεις και τάσεις όλων των όντων, τα πολλαπλά συστατικά του σύμπαντος• τις αιτίες που οδηγούν στα διάφορα βασίλεια της ύπαρξης• την προέλευση της αγνότητας και της μη αγνότητας• τη διαλογιστική πραγμάτωση της κενότητας, την κατάσταση χωρίς μορφή και πάθος• την μνήμη των προηγούμενων ζωών και την πρόβλεψη του θανάτου, της μετάβασης και της επαναγέννησης• και την λύτρωση του νου μέσω της εξαφάνισης όλων των μολύνσεων.

Το τρίτο μονοπάτι είναι αυτό των Μποντισάτβα. Οι Μποντισάτβα είναι οι σοφοί με το φωτισμένο νου που συχνά προσωποποιούν τα τέλεια χαρακτηριστικά και τις αρετές που αναγνωρίζουμε στους ίδιους τους Βούδες. Η μη-εννοιολογική τους γνώση του κόσμου τους αποκαλύπτει ότι οποιαδήποτε οδύνη υπάρχει στον κόσμο, προκύπτει από την επιθυμία για προσωπική ευτυχία, και οποιαδήποτε αληθινή ευτυχία υπάρχει στον κόσμο, προκύπτει από την επιθυμία της ευτυχίας για τους άλλους. Η ακλόνητη επιθυμία τους να πετύχουν τη Βουδότητα δεν είναι για την επιδίωξη της προσωπικής τους ευτυχίας αλλά για να κερδίσουν την απαραίτητη ικανότητα να μοιράζονται με τους άλλους τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για να πραγματώσουν την απελευθέρωσή τους από την κυκλική ύπαρξη του διαρκώς επανεμφανιζόμενου ανικανοποίητου. Οι Μποντισάτβα ξαναγεννιούνται εθελοντικά σε αμέτρητες ζωές σε μία ποικιλία φυσικών μορφών και περιβαλλόντων, όχι από άγνοια της φύσης του ανικανοποίητου αυτών των υπάρξεων, αλλά από συμπόνια και αλτρουιστικό κίνητρο για την ευημερία των άλλων όντων. Το να αποδεχτείς την ευθύνη και να ακολουθήσεις το Μονοπάτι των Μποντισάτβα διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις: το κοινό μονοπάτι ,όπου κάποιος ακολουθεί τη ζωή του οικογενειάρχη όπως κάνουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι• το αποφασιστικό μονοπάτι, όπου κανείς παίρνει όρκο να πετύχει την αφύπνιση• το μονοπάτι της υπακοής , όπου κανείς ζει σύμφωνα με τον Όρκο των Μποντισάτβα• και το μονοπάτι χωρίς επιστροφή, όπου κανείς προσηλώνεται απόλυτα στην πλήρη αφύπνιση με μόνο-σημειακή διαρκή επίγνωση του σκοπού.

Οι Μποντισάτβα, που ενσαρκώνουν την εξάσκηση των παραμίτα - των υπερβατικών αρετών που τελειοποίησαν κατά την διαδικασία της εξέλιξής τους, συνδέονται με τα τέσσερα βασικά είδη των πεφωτισμένων δράσεων, τις οποίες χρησιμοποιούν για να προωθήσουν ότι είναι ευεργετικό για τα άλλα όντα. Αυτές οι πεφωτισμένες δράσεις περιλαμβάνουν: τον κατευνασμό της οδύνης και την εναρμόνιση αυτού που βρίσκεται σε αταξία, την πραγμάτωση των πνευματικών και υλικών δυνατοτήτων των όντων, την εκτέλεση Δράσεων Πίστης ώστε να ωφεληθούν οι άλλοι σε μεγάλο βαθμό, και την αποφασιστικότητα να εφαρμόσουν οργισμένες δράσεις από συμπόνια ώστε να αποτρέψουν την επέκταση μεγαλύτερου κακού ενώ προάγουν το μεγαλύτερο καλό για όλα τα όντα.