Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιοι είναι οι Μποντισάτβα;

Οι Μποντισάτβα αναφέρονται συχνά ως οι Αφυπνιζόμενοι Πολεμιστές. Είναι όντα Αφυπνισμένου Νου που στόχο έχουν την επίτευξη της Βουδότητας μέσω της συστηματικής άσκησης των Παραμίτα - των Τέλειων Αρετών - έτσι ώστε να προωθήσουν ό,τι είναι ωφέλιμο για την αφύπνιση των αισθανόμενων όντων στην αληθή κατάσταση της πραγματικότητας. Ο στόχος των Μποντισάτβα δεν είναι να εισέλθουν στη Νιρβάνα - μία Ενοποιημένη Κατάσταση όπου όλα είναι ένα με το Απόλυτο - έως ότου όλα τα όντα να απελευθερωθούν από τα καρμικά δεσμά των κυκλικής οδύνης.

Υπάρχουν τρία είδη Μποντισάτβα: ο Εκπαιδευόμενος Μποντισάτβα, ο Γήινος Μποντισάτβα, και ο Υπερβατικός Μποντισάτβα. Οι Εκπαιδευόμενοι Μποντισάτβα είναι αυτοί που έχουν πάρει τον Όρκο του Μποντισάτβα ώστε να ακολουθήσουν το ατραπό προς όφελος όλων των όντων αλλά δεν μπορούν να περιγραφούν ακόμα ως πραγματικοί Μποντισάτβα εξαιτίας της ανεπάρκειάς τους στην επίτευξη της αληθινής σοφίας. Είναι παρόμοιοι με τους επίδοξους φοιτητές ιατρικής που ακόμα δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά στην επιστήμη της ιατρικής έως ότου τελειώσουν τις σπουδές τους και αποκτήσουν αρκετή πείρα ασκώντας την ιατρική με επιδεξιότητα.

Οι Γήινοι Μποντισάτβα είναι εκείνοι που έχουν επιτύχει τουλάχιστον ένα από τα δέκα επίπεδα της εξέλιξης των Μποντισάτβα ενώ επιπρόσθετα έχουν πραγματώσει τα τρία στάδια του Μονοπατιού της Συσσώρευσης: αυτό της Ευγενούς Φιλοδοξίας, της Πρόθεσης, και της Εφαρμογής της Μποντιτσίτα - του συμπονετικού νου που προσδοκά να επιτύχει την πλήρη φώτιση για την ευημερία όλων των όντων. Τα δέκα Επίπεδα του Μποντισάτβα είναι μέρος των είκοσι δύο διαδοχικών σταδίων εξέλιξης στην καλλιέργεια της Μποντιτσίτα που οδηγούν τελικά στην επίτευξη της Βουδότητας.

Οι Υπερβατικοί Μποντισάτβα είναι εκείνοι οι Μποντισάτβα που έχουν επιτύχει τη Βουδότητα αλλά έχουν αναβάλλει την είσοδό τους στη Νιρβάνα. Εμφανίζονται σε μεγάλη ποικιλία μορφών που κυμαίνονται από θεία σώματα μέχρι υλικά σώματα κοινών όντων. Σκοπός των Υπερβατικών Μποντισάτβα είναι να προσφέρουν βοήθεια σε εκείνα τα όντα που έχουν αφυπνίσει από τα βάθη της καρδιάς τους την ουσιώδη ευγενή φιλοδοξία και αποφασιστικότητα να απελευθερωθούν από το ανικανοποίητο του κύκλου των βασάνων.