Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποια είναι η σχέση μεταξύ των Παραμίτα και των Πράξεων Πίστης;

Η συσσώρευση των Παραμίτα - των Τελειοποιήσεων των Αρετών στην εξάσκηση της Γενναιοδωρίας, της Ηθικής Πειθαρχίας, της Ανεκτικότητας, της Ενθουσιώδους Προσπάθειας, της Διαλογιστικής Συγκέντρωσης και της Άφθαρτης Σοφίας - είναι τα βασικά στοιχεία της Ατραπού της Μποντισάτβα. Είναι το βασικό κλειδί που υποστηρίζει τη συντήρηση της πρόσκαιρης αλλά και της ύστατης ευημερίας της δικής μας και όλων των όντων. Ούτως ώστε να ωφεληθεί κανείς από την ευλογία της πρόσκαιρης ευημερίας, και με αυτόν τον τρόπο να πετύχει διαδοχικές καλότυχες επαναγεννήσεις οι οποίες θα προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την πνευματική του εξέλιξη, είναι ζωτικής σημασίας να επιμείνει στην άσκηση των Παραμίτα, ώστε να πετυχαίνει συνεχώς μεγαλύτερη συγκέντρωση των Υπερβατικών Αρετών και της Αρχέγονης Ενόρασης. Χωρίς μεγάλα αποθέματα Υπερβατικών Αρετών και Αρχέγονης Ενόρασης, δεν είναι εφικτό να επιτύχει κανείς κανένα βαθμό Αφύπνισης, επειδή οι δύο αυτές ποιότητες είναι προαπαιτούμενα της Φώτισης.

Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι επίσης που κάνουν εφικτό μια Πράξη Πίστης - ένα θαυμαστό επίτευγμα που μεταμορφώνει τη δυναμική του χρόνου, του χώρου και της ύλης – να εκδηλωθεί. Η βιβλική ιστορία όπου ο Ιησούςμετέτρεψε το νερό σε οίνο και η βουδιστική ιστορία όπου μία φωτιά στη ζούγκλα έσβησε αυτόματα μπροστά στο Βούδα Σακυαμούνι, είναι δύο κλασικά παραδείγματα Πράξεων Πίστεως. Αυτή η Πράξη Πίστης, που συχνά αναφέρεται ως Πράξη Αλήθειας , μπορεί μόνο να εκδηλωθεί από κάποιον που έχει πετύχει μεγάλα κατορθώματα στην Ατραπό του Μποντισάτβα κάποιον του οποίου τα μεγάλα αποθέματα Υπερβατικών Αρετών και Αρχέγονης Ενόρασης στην Μοναδική Αλήθεια στη Φύση δίνουν τη δυνατότητα στα πιο λεπτοφυή επίπεδα του Μποντισατβικού Νου tνα παράξει μια Πράξη Πίστεως μέσω μίας διαδικασίας διαλογιστικής απορρόφησης η οποία συνδέει την Πίστη του με την Μοναδική Αλήθεια ώστε να αναπαράξει στο παρόν την Αποτελεσματικότητα των Τελειοτήτων του παρελθόντος όπως την κατόρθωσαν τα Φωτισμένα Όντα περασμένων εποχών.

Όποιος έχει επιτύχει να συγκεντρώσει μεγάλα αποθέματα αρετών, πνευματικής επίτευξης και εξαιρετικής ικανότητας σε προηγούμενες ζωές μπορεί να βασιστεί στην επαναφορά αυτού του κληροδοτήματος στην παρούσα ζωή, όταν εμφανιστούν οι κατάλληλες καταλύτες που θα ενεργοποιήσουν τους ευεργετικούς αυτούς παράγοντες. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι μη-ενάρετες παραβάσεις τις οποίες έχει σπείρει κανείς σε προηγούμενες ζωές δεν αποτελούν παρά τη δυνατότητα κάποιου να βιώσει τα βάσανα στο παρόν και στο μέλλον από τη στιγμή που οι σπόροι αυτοί ωριμάζουν καθώς πυροδοτούνται από τους επιβλαβείς καταλύτες. Η διαδραστική δυναμική της επίπονης προσπάθειας ενός στο παρόν δρα ως ο καταλύτης που ενεργοποιεί την ωρίμανση ενός ενδεχομένου που κάποιος μπορεί να εκτιμήσει ως ευεργετικό ή μη ικανοποιητικό στην παρούσα ή μελλοντική του ύπαρξη. Για αυτό το λόγο, εάν κανείς θα πετύχει την πνευματική του ολοκλήρωση στην παρούσα ύπαρξή του ή την απόκτηση μοναδικών ικανοτήτων που μπορούν να παράξουν Πράξεις Πίστεως, εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθμό σταθερότητας της δέσμευσής του στην εξάσκηση των Παραμίτα – των Τελειοποιήσεων των Αρετών.