Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι η Τάντρα;

Η Τάντρα είναι η άσκηση της Ατραπού Βατζραγιάνα (του Αδαμάντινου Μονοπατιού) που ακολουθούν οι εξελιγμένοι εφαρμοστές της Ατραπού του Μποντισάτβα. Ο στόχος της Ατραπού Βατζραγιάνα είναι η επίτευξη της αγνότητας και της κάθαρσης. Όποιος μπορεί να φέρει σε καρποφορία αυτές τις δύο αρχές ονομάζεται Βατζρασάτβα – ένα Αδαμάντινο Όν. Η εστίαση της Ατραπού Βατζραγιάνα προσανατολίζεται στην πνευματική εξέλιξη της ανθρώπινης εμπειρικής δυνατότητας μέσω της συστηματικής πραγμάτωσης του εδάφους, της ατραπού και της καρποφορίας. Παραδοσιακά, οι Τάντρα χωρίζονται σε Εξωτερικές και Εσωτερικές Τάντρα. οι Εξωτερικές Τάντρα συνθέτονται από την Κρίγια Τάντρα (η Τάντρα της Δράσης), την Τσάρια Τάντρα (η Τάντρα της Λεπτομερούς Ανάπτυξης ή της Εκτέλεσης), και τη Γιόγκα Τάντρα (η Τάντρα του Οραματισμού), ενώ οι Εσωτερικές Τάντρα, γνωστές και ως Ανουτάρα Γιόγκα Τάντρα (οι Ανώτατες ή Ύψιστες Γιόγκα Τάντρα)), συνθέτονται από τη Μάχα Γιόγκα (την Γιόγκα της Μεθόδου ή του Πατέρα), την Άνου Γιόγκα (την Γιόγκα της Γνώσης ή της Μητέρας) και την Άτι Γιόγκα (την Γιόγκα της Μεγάλης Ολοκλήρωσης).

Το κυρίως χαρακτηριστικό της Ανώτατης Γιόγκα Τάντρα είναι η υπέρβαση της δυαδικότητας των επιδέξιων μέσων και της σοφίας μέσω της ενοποίησης των δύο αντίπαλων αρχών. Αυτό που κάνει διακριτή την Ατραπό της Βατζραγιάνα από τα άλλα μονοπάτια, όπως αυτό που προσανατολίζεται στην μελέτη των σούτρα (γραφών), είναι η συνειδητοποίηση της απόλυτης αγνότητας του νου που είναι ήδη παρούσα και αποτελεί την βάση της άσκησης των ακολούθων της Ατραπού της Βατζραγιάνα, και από την οποία προκύπτει επιπρόσθετη πλήρης αγνότητα του περιβάλλοντος, του σώματος, των πόρων και των έργων.