Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι η Νιρβάνα;

Η Νιρβάνα είναι ο πρωταρχικός σκοπός της πνευματικής ασκησης. Είναι το αποτέλεσμα της πραγμάτωσης που έχει προηγηθεί ότι όλα τα φαινόμενα τα βασισμένα στο εγώ είναι χωρίς μορφή αυταπάτη και ότι η ύπαρξή τους είναι η πηγή ολόκληρης της οδύνης. Συνεπάγεται ότι όλοι οι μη-ενάρετοι καρμικοί παράγοντες έχουν καταστεί αβλαβείς και κάθε ψυχαναγκαστική βούληση έχει γαληνεύσει ολοκληρωτικά. Η Νιρβάνα είναι μια κατάσταση όπου κανείς ανακαλύπτει την ταυτότητα του αληθινού του εαυτού με το απόλυτο, όπου όλο αυτό αντίκειται στην συνεχόμενη διαμονή στην επιτήδευση του τεχνητού εαυτού. Περιγράφεται επίσης ως η ευδαιμονία της απελευθέρωσης της πρωταρχικής αγνής φύσης κάποιου από τα εφήμερα ακάθαρτα σωρεύματα. Η Νιρβάνα αντιπροσωπεύει την επίτευξη της ενότητας με το απόλυτο, όταν όλες οι ρίζες των μολυσματικών παραγόντων εξαφανίζονται.