Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποια είναι τα διαφορετικά στάδια της Φώτισης;

Τα διαφορετικά στάδια της φώτισης διαφέρουν σε βαθμό ανάλογα με το βάθος της πραγμάτωσης που έχει καλλιεργηθεί μέσα από τις διαδοχικές φάσεις της μονοσημειακής απορρόφησης, της απλότητας που οφείλεται στην πραγμάτωση, της μίας γεύσης που οφείλεται στην διάλυση της δυαδικότητας και το ενιαίο του μη διαλογισμού.

Κάθε ένα από αυτά τα στάδια αντανακλά την ανάπτυξη της επίγνωσης από το σχετικό στο απόλυτο, από το φαινομενικό στο θεμελιώδες, από την μορφή και το χρώμα στην κενότητα σε κανένα από τα δύο, από ό,τι θεωρείται διαφορετικό σε ό,τι έχει την ιδιότητα του παρόμοιου, από ό,τι κάποτε θεωρούνταν άπειρο σε ό,τι τώρα αποκαλύπτεται ως μία οντότητα, και από ό,τι ήταν κάποτε μια συλλογή ψυχοσωματικών σωρευμάτων στην ύστατη κατάσταση απλώς του να είσαι.