Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι η Ψευδο-Νιρβάνα;

Η ψευδο-νιρβάνα αποτελεί μια μορφή ατέλειας της ενόρασης που προκαλείται εξ αιτίας της υπερβολικής προσοχής που δίνεται στα φαινόμενα αντί στην διαρκή και πλήρη επίγνωση των χαρακτηριστικών τους της ανόδου και της πτώσεως στην παρούσα στιγμή. Εξ αιτίας κυρίως της προσκόλλησης στην αισθητήρια επιθυμία, της αποστροφής προς την δυσαρέσκεια και της καθαρής αδιαφορίας που οφείλεται στην αυτο-απορρόφηση, οι άπειροι διαλογιστές μπορεί να πιστέψουν ότι κάποια από τα στάδια της φώτισης έχει επιτευχθεί, και να μην συνειδητοποιήσουν ότι η έλλειψη εμπειρίας στην αναγνώριση της λεπτοφυούς φύσης του νου και του σώματός τους μπορεί να τους προκαλέσει την γέννηση της ατέλειας της ενόρασης η οποία μπορεί να συνοδεύεται από φωτισμό του φωτός, από εκστατική χαρά, αισθήματα γαλήνης, ή υπερβολικό ζήλο και ενέργεια.