Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι το Κάρμα;

Η κυριολεκτική σημασία του Σανσκριτικού όρου κάρμα είναι «πράξη». Δεν είναι ένας νόμος ανταπόδοσης ή τιμωρίας γιατί κανείς δεν μπορεί να μας κάνει ό,τι δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι για τους εαυτούς μας. Η βασική θεώρηση του κάρμα είναι ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος και συνοψίζεται στα Βουδιστικά Κείμενα Βισούντι Μάγα (Το Μονοπάτι του Εξαγνισμού) ως εξής ‘Πέντε αιτίες υπήρχαν στο παρελθόν, πέντε καρπούς βρίσκουμε στην τωρινή μας ζωή, πέντε αιτίες παράγουμε τώρα, πέντε καρπούς θα μαζέψουμε στη μελλοντική μας ζωή'.

Το καρμικό αποτέλεσμα μιας δράσης που μπορεί να εμφανιστεί στο σώμα, στο λόγο, και στο νου δεν καθορίζεται από τη δράση αυτή καθαυτή αλλά από το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από τη δράση. Είναι η πρόθεση πίσω από τη δράση που προκαλεί την εμφύτευση του καρμικού αποτυπώματος. Μια «πράξη πρόθεσης» μπορεί να μην καταφέρει να υλοποιηθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αλλά αν υπάρχει πρόθεση προς αυτήν θα αφήσει καρμικό αποτύπωμα στη ροή της συνέχειας του νου και οι σχετικές συνέπειες που παράγει θα εμφανιστούν όταν προκύψουν οι ιδανικές συνθήκες. Η μοναδική δράση που μπορεί να θεωρηθεί ως μη καρμική είναι αυτή που είναι εντελώς ελεύθερη από τις τρεις κύριες αιτίες της ανθρώπινης θλίψης – την προσκόλληση, την αποστροφή και την άγνοια. Διαφορετικά, οι ενάρετες πράξεις παράγουν θετικούς καρμικούς σπόρους και οι μη ενάρετες πράξεις παράγουν αρνητικούς καρμικούς σπόρους. Και τα δύο είδη θα καρποφορήσουν στο πλήρωμα του χρόνου και θα παράξουν ευεργετικά ή μη ευεργετικά καρμικά αποτελέσματα αντίστοιχα. Ενώ το κάρμα προκαλεί την εμφάνιση μιας κατάστασης, δεν προκαλεί και την ανταπόκριση προς την κατάσταση αυτή. Εμείς παραμένουμε οι μόνοι υπεύθυνοι για τις πράξεις μας του παρελθόντος ως κληρονόμοι του κάρμα μας και κύριοι του πεπρωμένου μας.

Όντας ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, το κάρμα κυβερνάται από τέσσερεις συνθήκες: πρώτον, το κάρμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στο ότι οι πράξεις αρετής προκαλούν την εμφάνιση ευτυχίας και οι πράξεις μη αρετής προκαλούν το ανικανοποίητο• δεύτερον, το καρμικό αποτέλεσμα που βιώνουμε είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερο από τον καρμικό αποτύπωμα που φυτέψαμε• τρίτον, δεν θα βιώσουμε κάποια καρμική κατάσταση εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε δημιουργήσει την αιτία της• τέταρτον, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί ένας καρμικός σπόρος, δεν χάνεται ποτέ μέχρι την φυσική του εξάντληση.

Το κάρμα με τα καρμικά του αποτυπώματα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της επαναγέννησης. Από τους πέντε βασικούς τύπους του κάρμα: το ενάρετο κάρμα προκαλεί τη γέννηση σε ένα από τα τρία ανώτερα βασίλεια της σαμσαρικής ύπαρξης• το μη ενάρετο κάρμα προκαλεί την επαναγέννηση σε ένα από τα τρία κατώτερα βασίλεια της σαμσαρικής ύπαρξης• το μη κυμαινόμενο κάρμα προκαλεί την επαναγέννηση στο βασίλειο της μορφής και στο βασίλειο χωρίς μορφή της σαμσαρικής ύπαρξης εξαιτίας δράσεων σχετικών με τα διάφορα είδη ασκήσεων πνευματικής απορρόφησης• το κάρμα που μας ρίχνει προκαλεί την επαναγέννησή μας σε ένα από τα έξη βασίλεια της σαμσαρικής ύπαρξης όταν οι τέσσερις συνθήκες της πρόθεσης, του αντικειμένου, της δράσης και της αγαλλίασης είναι παρούσες• και η επαναγέννηση που συνδέεται με το κάρμα που συμπληρώνει προκαλείται από την απουσία της επιρροής της πρόθεσης, του αντικειμένου, της δράσης και της αγαλλίασης στο καρμικό αποτύπωμα, και έτσι αντίθετα συμπληρώνει τη διαδικασία της επαναγέννησης κατά τη διάρκεια της διαδρομής της τωρινής ζωής με εμπειρίες που εκδηλώνονται ως ευχάριστες ή δυσάρεστες σύμφωνα με τα καρμικά αποτυπώματα στη ροή της συνέχειας του νου.

Για να εκδηλωθεί το κάρμα, χρειάζεται η παρουσία συγκεκριμένων συνθηκών και καταλυτών. Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο καρποφορεί το κάρμα καθορίζεται από τη διαφοροποίηση της βαρύτητας του καρμικού βάρους σχετικά με: τη φύση της μη αρετής, το αντικείμενο της μη αρετής, την πρόθεση πίσω από τη μη αρετή, τη ίδια την δράση, τη συχνότητα αυτής της δράσης και την προσκόλληση στις μη ενάρετες επιρροές δίχως αντίβαρο.