Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι η Σαμσάρα;

Η Σαμσάρα είναι η επαναλαμβανόμενη κυκλική ύπαρξη του ανικανοποίητου – μία διαδοχή μετενσαρκώσεων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί ένα αισθανόμενο ον μέχρις ότου να καθαριστούν όλα τα αρνητικά καρμικά του αποτυπώματα και να επιτύχει την κατάσταση της Νιρβάνα. Η πηγή της Σαμσάρα είναι η συνεχής προσκόλλησή μας στα τρία δηλητήρια: τη λαχτάρα, τις δράσεις κακής θέλησης, και την άγνοια της πραγματικότητας. Το είδος της επαναγέννησης μέσα στους ποικίλους τρόπους της σαμσαρικής ύπαρξης καθορίζεται απόλυτα από το είδος του κάρμα που έχουμε καλλιεργήσει. Για αυτό το λόγο η δράση μας στο παρελθόν δημιουργεί το είδος της επαναγέννησης που θα εκδηλωθεί στο μέλλον, και ευημερία της τρέχουσας γέννησης δεν αποτελεί παρά τη συνέχεια της αιτίας και του αποτελέσματος πράξεών μας του παρελθόντος.

Η συνέχιση της σαμσαρικής ύπαρξης προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή μας προσκόλληση και αποστροφή στα οκτώ εγκόσμια ενδιαφέροντα. Τα πρώτα τέσσερα ενδιαφέροντα είναι η προσκόλληση στην παροδική ικανοποίηση των έξι αισθήσεων, η προσκόλληση στην απόκτηση υλικών αγαθών, η προσκόλληση στον έπαινο, και η προσκόλληση στην εικόνα μας και τη φήμη. Τα επόμενα τέσσερα ενδιαφέροντα είναι η αποστροφή προς την πρόσκαιρη δυσαρέσκεια, αποστροφή προς την απώλεια υλικών αγαθών, αποστροφή προς την κριτική και τους δυσάρεστους ήχους, και αποστροφή προς τη συκοφαντία και τη διαμάχη. Κάθε αισθανόμενο όν που απορροφάται από τα οκτώ εγκόσμια ενδιαφέροντα, μπορεί να αναμένει μία ζωή γεμάτη σκαμπανεβάσματα μεταξύ ανεκπλήρωτων προσδοκιών και απογοήτευσης, συνεχώς στο έλεος ανεξέλεγκτων συναισθημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα του θυμού, του φόβου, της θλίψης, του ενθουσιασμού και της ανησυχίας χωρίς καμία προοπτική απελευθέρωσης σε μελλοντική επαναγέννηση.