Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Πώς μπορεί να διαλυθεί η Σαμσάρα;

Δεν μπορούμε να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από τη Σαμσάρα χωρίς πρώτα να αναγνωρίσουμε τι είναι η Σαμσάρα. Όταν είμαστε ανίκανοι να αναγνωρίσουμε τις αιτίες της, τότε είμαστε εξίσου ανίκανοι να ξεπεράσουμε τις επιρροές της. Η Σαμσάρα είναι στην πραγματικότητα οι καρμικές συνέπειες οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν μόνο μέσα από τη διανοητική αιτιολόγηση, αλλά μέσω της ενόρασης και της αντίστοιχης δράσης. Όταν αναζητούμε την απελευθέρωση μέσω των διανοητικών μας συλλογισμών και μόνο, χανόμαστε στη φαντασία μας και χάνουμε την ικανότητα να αναγνωρίσουμε την ουσία της πραγματικότητας. Από τη στιγμή που η Σαμσάρα οφείλει την ύπαρξή της σε ανθυγιεινά καρμικά αποτυπώματα, μπορεί να διαλυθεί μόνο όταν αυτά τα καρμικά αποτυπώματα εξαντληθούν ή αποκατασταθούν μέσω πράξεων σοφίας και επιδέξιων μέσων. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εξουδετερώσουμε τα καρμικά συνέπειες της τρέχουσας σαμσαρικής ύπαρξης καθώς ξεδιπλώνονται, ενώ εδραιώνουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν στη φώτιση.