Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποια είναι τα Πραγματικά Αίτια της Οδύνης που προκαλούν την Εμφάνιση της Σαμσάρα;

A shoal of fish in a feeding frenzy symbolises grasping, which is one of the root causes of samsara

Η σαμσαρική οδύνη δεν αποτελεί τυχαίο φαινόμενο, καθώς οι αληθινές της αιτίες πηγάζουν σε αλληλεξάρτηση από τους έξι επιβλαβείς ριζικούς παράγοντες οι οποίοι είναι η άγνοια, η επιθυμία, ο θυμός, η υπερηφάνεια, η αμφιβολία και οι εσφαλμένες απόψεις.

Η άγνοια είναι αποτέλεσμα της μη ωριμασμένης συνειδητότητας η οποία εμποδίζει την επίγνωσή μας να αναγνωρίσει την αληθινή φύση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Η άγνοια είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Σαμσάρα έρχεται σε ύπαρξη.

Η επιθυμία, ο δεύτερος ριζικός επιβλαβής παράγοντας, προσκολλά το νου μας σε εσωτερικά ή εξωτερικά αντικείμενα. Από τη στιγμή που όλα τα αντικείμενα της επιθυμίας είναι παροδικά φαινόμενα που αναδύονται και υποχωρούν σύμφωνα με τη φύση τους, η προσκόλλησή μας σε τέτοια αντικείμενα δεν μπορεί να ποτέ να μας προσφέρει πληρότητα και εκείνοι που υποκύπτουν στην επιθυμία θα καταλήγουν πάντα απογοητευμένοι.

Ο θυμός, ο τρίτος ριζικός επιβλαβής παράγοντας, είναι η έκφραση του μίσους και της αγανάκτησης που προκαλείται από την παρουσία επιβλαβούς πρόθεσης που δημιουργείται από εμάς με στόχο τους εαυτού μας ή τους άλλους. Εφόσον ο θυμός γεννάει θυμό, τίποτα ευεργετικό ή εποικοδομητικό δεν μπορεί να αναδυθεί όταν υποκύπτουμε σε αυτόν.

Η υπερηφάνεια, ο τέταρτος ριζικός επιβλαβής παράγοντας, είναι το αποτέλεσμα της αυτο-απορροφημένης προσκόλλησης στο εγώ μας. Η υπερηφάνεια, που γεννάει την αλαζονεία και την έπαρση, οδηγεί στην υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας, κάνοντάς μας να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ ανώτεροι των υπολοίπων, ή ότι είμαστε ελάχιστα λιγότερο ή και περισσότερο γνώστες από αυτούς που είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο ικανοί και βαθείς γνώστες. Εξαιτίας της προσκόλλησής μας στην έπαρση, δεν δεχόμαστε ποτέ συμβουλές και από συνήθεια προκαλούμε αιτίες βασάνων για εμάς και τους γύρω μας ενώ παραμένουμε απολύτως επιλήσμονες της αφροσύνης μας.

Η αμφιβολία, ο πέμπτος ριζικός επιβλαβής παράγοντας, προκαλείται από υπερβολική θεωρητικοποίηση χωρίς πραγματική έρευνα. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη σύγχυση, επιδεινωμένη από τη συνεχή μας άγνοια της αναγκαιότητας να μετέχουμε σε ενάρετες δραστηριότητες που προάγουν την καλλιέργεια των αιτιών της ευτυχίας.

Η βασανιστική αντίληψη, ο έκτος ριζικός επιβλαβής παράγοντας, προκαλείται από τις εσφαλμένες θεωρήσεις του αναλυτικού νου. Αυτές οι θεωρήσεις περιλαμβάνουν: το λανθασμένο συμπέρασμα ότι η παροδική συλλογή των ψυχοσωματικών σωρευμάτων του «εγώ» και του «δικού μου» είναι αποτέλεσμα της έμφυτης ύπαρξης• η ακραία άποψη ότι η παροδική συλλογή του «εγώ» είναι είτε μόνιμη ή δεν έχει καμία συνέπεια για τη μελλοντική μας ύπαρξη• η θεώρηση της προαναφερθείσας άποψης ως ανώτερης• η θεώρηση των επιβλαβών τρόπων συμπεριφοράς ως ανώτερων• και τέλος η βασανιστική αντίληψη που απορρίπτει αυτό που όντως υπάρχει ή επιθέτει φανταστικά αντικείμενα σε αυτό που δεν υπάρχει.