Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Τι είναι η Εξαρτημένη Προέλευση;

Η Εξαρτημένη Προέλευση είναι η υπερβατική δυναμική του κάρμα και της πλάνης η οποία μας δένει στη Σαμσάρα. Η ριζική παρουσία της άγνοιας οδηγεί στην εμφάνιση του κάρμα, που ενεργοποιεί τη συνείδηση των καρμικών αποτυπωμάτων, από την οποία γεννάται η παροδική συλλογή των ψυχοσωματικών σωρευμάτων. Όταν αυτά μορφοποιούνται, γεννιούνται οι έξι αισθήσεις. Όταν η συνείδηση των καρμικών αποτυπωμάτων και οι έξι αισθήσεις έρχεται σε επαφή με αντικείμενα, δημιουργεί την εννοιολογική επίγνωση που διακρίνει αυτά τα αντικείμενα ως οπτικώς απολαυστικά, όχι απολαυστικά ή ουδέτερα.  Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί την επίγνωση του συναισθήματος που διακρίνει τα αντικείμενα σε ευχάριστα, οδυνηρά ή ουδέτερα. Είναι η γέννηση του συναισθήματος που δημιουργεί την λαχτάρα του να μην θέλουμε να χωριστούμε από αυτό που είναι ευχάριστο, και την λαχτάρα να απελευθερωθούμε από αυτό που είναι οδυνηρό. Εξαιτίας της λαχτάρας, αναπτύσσουμε την αγκίστρωση που μπορεί να είναι προσκόλληση στην απτή μορφή της αισθητήριας επιθυμίας, ή αγκίστρωση σε λανθασμένη αντίλυψη. Μπορεί επίσης να είναι προσκόλληση σε επιβλαβείς συμπεριφορές ή προσκόλληση στον εαυτό σαν μία εμφύτως ανεξάρτητη οντότητα. Από την αγκίστρωση, έρχεται σε ύπαρξη το πλήρως δυναμικό κάρμα. Είναι η επαναγέννηση του πλήρως δυναμικού κάρμα που οδηγεί στην ανάδυση της επαναλαμβανόμενης κυκλικής σαμσαρικής ύπαρξης της γέννησης, της αρρώστιας, των γηρατειών και του θανάτου.