Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ποιοί είναι οι Θετικοί Καρμικοί Παράγοντες;

Όποτε εμφανίζεται μια σκέψη, ένα καρμικό αποτύπωμα μορφοποιείται. Να εμμένουμε σε ενάρετους νοητικούς παράγοντες όπως το να εκτείνουμε την ισοψυχία μας, την συμπόνια, την στοργική καλοσύνη, την αλτρουιστική πρόθεση προς όλα τα όντα• να εμμένουμε με πίστη στις Ευγενείς Αλήθειεςενσυνείδητα να αποφεύγουμε τους επιβλαβείς τρόπους συμπεριφοράςμε ευσυνειδησία να εξετάζουμε τον εαυτό μας• με ενθουσιώδη προσπάθεια να εκτοπίσουμε την άγνοια• αυτά θεωρούνται ευεργετικά μέτρα για την εμφύτευση θετικών καρμικών παραγόντων οι οποίοι εμποδίζουν τα αρνητικά καρμικά αποτυπώματα να εκδηλωθούν πλήρως.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τις συνέπειες που μπορούν να δημιουργηθούν από το σωστό είδος σύνδεσης. Γι' αυτό τον λόγο ο Κομφούκιος θεωρούσε την φιλία με τους τίμιους, τους πιστούς και τους γνωστικούς ως ευεργετική, ενώ αντίθετα θεωρούσε την φιλία με τους κόλακες, τους πλάγιους, τους παραπειστικούς ως επιβλαβή. Μια αυθεντική φιλία παρέχει αμοιβαία υποστήριξη και φροντίδα του ενός προς τον άλλον, ενώ αντίθετα μια επιδερμική φιλία που βασίζεται σε προσωπικά συμφέροντα επιδρά μόνον ως ένας καταλύτης για αμοιβαία βάσανα.