Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τα Καρμικά Μαθήματα;

Δεν μπορούμε να μάθουμε τα καρμικά μας μαθήματα χωρίς αληθινή εσωτερική κατανόηση. Ο τρόπος κατανόησης είναι να εξετάζουμε σε βάθος την πραγματική φύση των πραγμάτων μη κάνοντας διακρίσεις μεταξύ του εαυτού και του άλλου. Η αλήθεια δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή διά του λογικού συλλογισμού αλλά μόνο μέσω της ενόρασης που δεν έχει καθόλου να κάνει με τις λέξεις ή τη φαντασία. Οι λέξεις μπορεί να δείξουν την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν είναι στις λέξεις. Η αναζήτηση της φώτισης μόνο μέσα από τις λέξεις ή μέσω της σκέτης φαντασίας χωρίς το όφελος της αντικειμενικής έρευνας μας οδηγεί στο να χάνουμε την επαφή με την αλήθεια, και έτσι χάνουμε και την ενόραση να αναγνωρίζουμε την ουσία της πραγματικότητας. Κάποιος που επιθυμεί να κατανοήσει την αλήθεια κι ωστόσο προσκολλάται στην επίπλαστη λογική της εικασίας ποτέ δεν θα καταλάβει πλήρως τι είναι η αλήθεια. Σύντομα, αυτό που απομένει είναι λέξεις διαστρεβλωμένης διάνοιας που δεν μας εμπνέουν να δρούμε εποικοδομητικά, ή απομένουν δράσεις που αντιτίθενται στις λέξεις. Κάθε έκφραση συναισθηματικής ταραχής είναι απλά ένα σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου, πιο ριζικού προβλήματος που πρέπει να διορθωθεί. Αναγνωρίστε το και ενώ μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με αυτό, θα ανακαλύψετε ότι είναι απλό να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος. Ειδάλλως, τι καλό μπορεί να αποδώσει κάποιο μάθημα αν κανείς αγνοεί τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία και υποκαθιστά την έρευνα με εσφαλμένη φαντασία; Δεν είναι σύμφωνο αυτό με τα λόγια του Χριστού που δίδαξε ότι: «Ζήτησε και θα σου δοθεί. Αναζήτησε και θα βρεις. Χτύπησε την θύρα και θα σου ανοιχτεί».