Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Η Ουσία του Βουδισμού

Γεννιόμαστε σε αυτό τον Ζάμπου-ντουιπ κόσμο και έχουμε αποκτήσει την πολύτιμη ανθρώπινη επαναγέννηση λόγω της συγκέντρωσης των συνθετόντων παραγόντων των οκτώ ελευθεριών και των δέκα ευλογιών. Αυτή είναι η πλέον τέλεια και ευοίωνη ευκαιρία. Το γεγονός ότι είμαστε αρκετά τυχεροί, ώστε να λάβουμε την διδασκαλία του τέλειου Βούδα Ντάρμα και επίσης είμαστε σε θέση να συναντήσουμε τόσους πολλούς έγκριτους δασκάλους είναι το αποτέλεσμα της ωρίμανσης των θετικών αρετών μας από αναρίθμητες προηγούμενες ζωές.

Αλλά, εξ αιτίας της προσκόλλησής μας από χωρίς αρχή χρόνο στο επαναλαμβανόμενο μοτίβο της σαμσάρα, έχουμε αναπτύξει ισχυρά συναισθήματα προς αυτή τη σαμσάρα. Γι' αυτό, είναι σύνηθες τα αισθανόμενα όντα να έλκονται συναισθηματικά προς την επίτευξη του εγκόσμιου ενδιαφέροντος παρά τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες, οι οποίες με τη σειρά τους γεννούν στη πορεία κάθε είδους κάρμα.

Αν πράγματι θέλουμε να μάθουμε τη διδασκαλία του Ντάρμα, πρέπει πρώτα να βρούμε έναν έγκριτο δάσκαλο. Ο Βουδισμός έχει τις παραδόσεις της Μαχαγιάνα και της Βατζραγιάνα, εκ των οποίων η Βατζραγιάνα και ιδιαιτέρως η Μεγάλη Τελειότητα (Ντζόγκπατσενπο) είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τέτοιες εκφυλισμένες εποχές όπως η τωρινή. Η πραγματική άσκηση του Ντζόγκτσεν αποτελείται από προκαταρκτικές και κύριες ασκήσεις, οι οποίες περιέχουν οραματισμούς, απαγγελία μάντρα και σαντάνα.

Στην πραγματικότητα, ίσως όλοι μας σκεφτόμαστε ότι γνωρίζουμε το Ντάρμα και ίσως θέλουμε ακόμα να εξασκηθούμε σε αυτές τις διδασκαλίες, αλλά εξ αιτίας της προσκόλλησής μας στους εγκόσμιους περισπασμούς, δεν είμαστε σε θέση να ασκηθούμε σύμφωνα με τις οδηγίες, σαν να μην μας απασχολεί το αποτέλεσμα του κάρμα, σαν το κάρμα να μην είναι πραγματικό και να μην υπάρχει, με αποτέλεσμα να καταφέρνουμε να δημιουργούμε όλο και περισσότερο αρνητικό κάρμα.

Μόνο στο τέλος της ζωής μας, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα επαπειλούμενα βάσανα του θανάτου, αρχίζουμε να σκεπτόμαστε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό! Αλλά όταν φτάσουμε σε αυτή την ώρα, ακόμα κι αν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε μελετήσει το Ντάρμα και ούτε έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα την ουσία των οδηγιών του δασκάλου και έτσι η προοπτική να πέσουμε στα τρία κατώτερα βασίλεια είναι άμεση· ο χρόνος της αναζήτησης του Ντάρμα και της άσκησης έχει ήδη παρέλθει, κι έτσι τι κάνουμε τώρα;