Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε έχει αναγνωριστεί για τις επιδέξιες μεθόδους τουστην χρησιμοποίηση της ευλάβειας, της ταπεινότητας και της ευγνωμοσύνης ως εργαλείων ώστε να εκμαιεύει το καλύτερο από τους μαθητές του. Η επιτυχία του αντανακλάται περίφημα στις εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών του, από τους οποίους 72 έγιναν παγκόσμιοι πρωταθλητές των Κινεζικών Πολεμικών Τεχνών. Στο μικρό διάστημα των έξι ετών ανάμεσα στα 1992 και 1998, κέρδισαν συνολικά 370 χρυσά, 262 αργυρά και 129 χάλκινα μετάλλια στη Μ. Βρετανία καθώς και στις ΗΠΑ - μια ζωντανή μαρτυρία του πώς να επιτύχει κανείς στον κόσμο χωρίς να επηρεαστεί από την εγκόσμια στάση αυτού του κόσμου, του πώς να επιτύχουμε ευτυχία χωρίς φόβο, επιτυχία χωρίς δάκρια.

Αρχείο Τίτλων του Διεθνούς Πρωταθλήματος που κέρδισαν οι μαθητές το Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε μεταξύ των 1992 και 1998

Wu Style Taiji (19 Χρυσά) Xingyi Quan (26 Χρυσά) Wing Chun Form/Chi Sao (22 Χρυσά)
Sun Style Taiji (19 Χρυσά) Bagua Zhang (12 Χρυσά) Shaolin Form/Sparring Set (18 Χρυσά)
Chen Style Taiji (10 Χρυσά) Xingyi Chi Sao (14 Χρυσά) Weapon Form (19 Χρυσά)
Hao Style Taiji (9 Χρυσά) Bagua Chi Sao (8 Χρυσά) Weapon Sparring (10 Χρυσά)
Yang Style Taiji (7 Χρυσά) Liu He Ba Fa (12 Χρυσά) Internal Style Chi Sao (26 Χρυσά)
24 Step Taiji (6 Χρυσά) Shuai Chiao (6 Χρυσά) Taiji Push Hands (114 Χρυσά)
Cheng Style Taiji (8 Χρυσά) Combined Taiji (5 Χρυσά)