Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Ανασκόπηση Αξιοσημείωτων Γεγονότων μέσα στο 2022

Το Γιάνγκσι τής Αυτού Αγιότητας τού Ντρούμπουανγκ Πέμα Νόρμπου ο Μίνγκυουρ Ντέτσεν Γκάρουανγκ Ζίλνον Ντόρτζι Ρίνποτσε Ο εορτασμός των γενεθλίων τής Αυτού Αγιότητας τού Γιάνγκσι στην Μονή Ναμντρολίνγκ

Την τελευταία μέρα το χρόνου 2022, η σάνγκα Πάλυουλ σε όλο τον κόσμο γιόρτασε τα 11 γενέθλια τού Γιάνγκσι τής Αυτού Αγιότητας τού Ντρούμπουανγκ Πέμα Νόρμπου τού Μίνγκυουρ Ντέτσεν Γκάρουανγκ Ζίλνον Ντόρτζι Ρίνποτσε.

Η Αυτού Αγιότης ο Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε Το Γιάνγκσι τού Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε ο Νάουανγκ Τάσι Ράπτεν

Έναν μήνα νωρίτερα τον Νοέμβριο 2022, η ενσάρκωση τού Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε, ο τετράχρονος Νάουανγκ Τάσι Ράπτεν, ενθρονίστηκε στην Μονή Ντόρτζι Ντρακ στην Σίμλα, από τον ηγούμενο, Νάμκαϊ Νυίνγκπο Ρίνποτσε.

Ο Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε, η πνευματική κεφαλή των Νυίνγκμαπα (2012-2015), πέρασε στην παρινιρβάνα στις 23 Δεκεμβρίου τού 2015 στην Μποντγκάγια σε ηλικία 89 ετών.

Το άγιο του σώμα διατηρήθηκε στην Μονή Ντόρτζι Ντρακ, την οποία ίδρυσε το 1984, για δέκα μήνες προτού αποτεφρωθεί.

Ο Κυάμπτζε Ντοντρούμπτσεν Τζίγκμε Τούπτεν Τρίνλε Παλζάνγκπο Ο Ντούντζομ Σάνγκυε Πέμα Σέπα Ρίνποτσε

Ο δάσκαλος των σαν τον ωκεανό θησαυρών τού Ντάρμα τού Νγκάγκυουρ Νυίνγκμα, ο Κυάμπτζε Ντοντρούμπτσεν Τζίγκμε Τούπτεν Τρίνλε Παλζάνγκπο (1927-2022), ο τέταρτος Ντοντρούμπτσεν Ρίνποτσε, φανέρωσε την επίτευξη τής Μαχαπαρινιρβάνα και διέλυσε τον νου του στην σφαίρα τής ύστατης πραγματικότητας το βράδυ τής 25ης Ιανουαρίου, 2022 σε ηλικία 95 ετών στο Σικίμ στην βόρεια Ινδία. Ως η τέταρτη ενσάρκωση τού Ντοντρούμπτσεν Τζίγκμε Τρίλνε Όζερ, ο υιός τής καρδιάς τού Τζίγκμε Λίνγκπα που αποκάλυψε τον κύκλο τού Λόνγκτσεν Νυίνγκτικ, ο Ντοντρούμπτσεν Ρίνποτσε ήταν ο κύριος κάτοχος τής γενεαλογίας τού Λόνγκτσεν Νυίνγκτικ.

Είκοσι μέρες αργότερα, ο Ντούντζομ Σάνγκυε Πέμα Σέπα Ρίνποτσε (1990-2022), η ενσάρκωση τού Κυάμπτζε Ντούτζομ Τζίκντραλ Γιέσε Ντόρτζε Ρίνποτσε πέρασε στην παρινιρβάνα σε ηλικία 32 ετών στις 15 Φεβρουαρίου 2022. Ήταν ο κύριος κάτοχος τής γενεαλογίας Ντούτζομ Τέρσαρ.

Ο Τζίνγκκονγκ Φάσι Τα άνθη σαρίσα τού Τζίνγκκονγκ Φάσι

Ο Τζίνγκκονγκ Φάσι (1927–2022), γνωστός για την διδασκαλία του στον Βουδισμό τής Αγνής Χώρας και το έργο του τής προαγωγής τής διαθρησκευτικής αρμονίας σε όλον τον κόσμο, πέρασε στην παρινιρβάνα σε ηλικία 95 ετών στην Ταϊβάν. Μετά την αποτέφρωσή του, βρέθηκαν πολλά κρυσταλλοποιημένα άνθη σαρίρα, πράγμα που αποτελεί μια καθαρή ένδειξη τής εξαιρετικής πνευματικής επίτευξης τής ζωής του. Ο Τζίνγκκονγκ Φάσι ήταν ο ιδρυτής τού Οργανισμού Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τού Βούδα, το οποίο ιδρύθηκε το 1982 για την έκδοση και την ελεύθερη διανομή βιβλίων τού Ντάρμα σε διάφορες γλώσσες, από τα οποία πολλά θιβετανικά κείμενα προσφέρθηκαν στην Μονή Ναμντρολίνγκ μέσα στα χρόνια.

Ο Γκούρου Παντμασαμπάβα O Λονγκτσένπα Ο Τζίγκμε Λίνγκπα

Κατά την διάρκεια τού 2022, 14 νέες Νταρμικές διδασκαλίες από τον LΛάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά για να τιμήσουν την συνεχή παρουσία τού Βουδαντάρμα στην εποχή τής παρακμής όταν η πλάνη και η έπαρση αφθονούν. Οι διδασκαλίες αυτές καλύπτουν και την προφορική μετάδοση (κάμα) τής παράδοσης Σουτραγιάνα (ντο τέκπα) και την μετάδοση των κρυμμένων θησαυρών (τέρμα) τής παράδοσης Βατζραγιάνα (ντόρτζε τέκπα), που έχουν διατηρηθεί και κληροδοτηθεί από βατζρικούς δασκάλους (ντόρτζε λόπον) όπως ο Παντμασαμπάβα, ο Λονγκτσένπα, ο Τζίγκμε Λίνγκπα, σε μια αδιάσπαστη παράδοση από τον πρωταρχικό Βούδα Σαμανταμπάντρα (Κουντουζάνγκπο) μέχρι την παρούσα εποχή.

Ακουστικές διδασκαλίες από την συλλογή τού των Νταρμικών διδασκαλιών τού Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε ήταν διαθέσιμες καθημερινά στους μαθητές τού Pathgate σε όλο τον κόσμο. Αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα Νταρμικών διδασκαλιών το οποίο καλύπτει κλασικές διδασκαλίες τής Μαχαγιάνα και του Ντζόγκτσεν, όπως οι Τριάντα Επτά Ασκήσεις των Μποντισάτβα τού Γκυάλσε Νγούλτσου Τόκμε, ο Οδηγός στον Τρόπο Ζωής τού Μποντισάτβα, και Μέσης Διάρκειας Σχολιασμός στην Προκαταρτική Άσκηση στον Βούδα στην Παλάμη των Χεριών Σας τού Κούνζανγκ Σέραμπ.

Επισκέπτες τής Μονής Ναμντρολίνγκ την πρώτη μέρα που ξανάνοιξε για το κοινό Επισκέπτες σε περιφορά γύρω από την στούπα τού τέρτον Μίνγκυουρ Ντόρτζε
Εκτέλεση τού χορού Λάμα Τσαμ την ημέρα τού Γκούρου Ρίνποτσε στην Μονή Ναμντρολίνγκ Εκτέλεση τού χορού Λάμα Τσαμ την ημέρα τού Γκούρου Ρίνποτσε στην Μονή Ναμντρολίνγκ

Το πρωί τής 3ης Μαρτίου 2022, την πρώτη μέρα τού Θιβετανικού Νέου Έτους, η Μονή Ναμντρολίνγκ στην Ινδία ξανάνοιξε την πύλη της για μια ακόμη φορά σε όλους τους ακολούθους και τους επισκέπτες, μετά από μια μακρά περίοδο που είχε παραμείνει κλειστά στο κοινό από την 15 Μαρτίου 2020 εξ αιτίας τής πανδημίας COVID.

Η Μετάδοση τού Νέντρο από τον Τσόγκτρουλ Γκυάνγκανγκ Ρίνποτσε Λαϊκοί αφοσιωμένοι εκτελούν προσφορά μαντάλα κατά την διάρκεια τής απόσυρσης

Η ετήσια απόσυρση ενός μήνα στην παράδοση Νάμτσο που ονομάζεται «Η Απελευθέρωση στην Παλάμη τού Χεριού Σας»για χειροτονημένους και λαϊκούς ανθρώπους ξεκίνησε στην Μονή Ναμντρολίνγκ την 18η μέρα τού σεληνιακού μήνα (21η Μαρτίου 2022) με τοΝέντρο (Προκαταρκτική Άσκηση) που δόθηκε από τον Τσόγκτρουλ Γκυάνγκανγκ Ρίνποτσε, και το Τσαλούνγκ (Άσκηση πάνω στα Ενεργειακά Κανάλια και τους Ανέμους), και το Ντζόγκτσεν (Μεγάλη Τελειότητα), που δόθηκε από τον Κέντσεν Τσέουανγκ Γκυάτσο Ρίνποτσε.

Η Λειψανοθήκη Στούπα τής Αυτού Αγιότητας τού Ντρούμπουανγκ Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε στο Κέντρο Απόσυρσης Πάλυουλ στο Πάρπινγκ Ο Τσόγκτρουλ Γκυάνγκανγκ Ρίνποτσε εκτελεί προσφορά ευλογιών στην Λειψανοθήκη Στούπα Τα εγκαίνια τού νέου Κέντρου Ντάρμα που ιδρύθηκε  από τον Βουδιστικό Σύνδεσμο τού Λωτού των Γυναικών Μοναχών τού Νεπάλ

Στις 10 Μαΐου 2022, ο Επικεφαλής τής Μονής Ναμντρολίνγκ, ο Τσόγκτρουλ Γκυανγκ Κανγκ Ρίνποτσε, επισκέφτηκε το Κέντρο Απόσυρσης Πάλυουλ, Σάμτεν Όσελ Λινγκ στο Πάρπινγκ τού Νεπαλ, το οποίο ιδρύθηκε από τον Κέντσεν Νάμντρολ Τσέρινγκ Ρίνποτσε, και προσέφερε ευλογίες στην πολύτιμη Στούπα Λειψανοθήκη τής Αυτού Αγιότητας τού Ντρούμπουανγκ Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε.

Την επόμενη μέρα, ο Γκυάνγκ Κανγκ Ρίνποτσε και ο Κέντσεν Νάμντρολ Τσέρινγκ Ρίνποτσε συνοδευόμενοι από Κένπο, Λόπον, μοναχούς και μοναχές τής Μονή Ναμντρολίνγκ εγκαινίασαν ένα νέο Κέντρο Ντάρμα, που βρίσκεται κοντά στη στούπα τής Μπουντανάθ στο Κατμαντού το οποίο ιδρύθηκε από τον Βουδιστικό Σύνδεσμο τού Λωτού των Γυναικών Μοναχών τού Νεπάλ. Το πρόγραμμα οργανώθηκε από τις μοναχές που αποφοίτησαν από την Γυναικεία Μονή στο Ναμντρολίνγκ.

Το στέμμα και τα σαρίρα τού άγιου σώματος τής Αυτού Αγιότητας Τα σαρίρα τού άγιου σώματος τής Αυτού Αγιότητας Δοχεία Θησαυρού
Μαθητές τού Pathgate στην θερινή απομόνωση Ο Κέντσεν Τσέουανγκ Γκυάτσο Ρίνποτσε καθοδηγεί την άσκηση των Όρκων τού Μποντισάτβα Μαθήτρια τού Pathgate κάνουν προσφορά μαντάλα στον Τσόγκτρουλ Γκυάνγκανγκ Ρίνποτσε στην θερινή απομόνωση

Το Κέντρο Απόσυρσης Πάλυουλ στις ΗΠΑ το οποίο ιδρύθηκε από την Αυτού Αγιότητα τον Ντρούμπουανγκ Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε, στο McDonough, βόρεια της πολιτείας τής Νέας Υόρκης, έγινε 25 ετών πέρσι. Ο εορτασμός τού αργυρού ιωβηλαίου διεξήχθη κατά την διάρκεια τού μήνα τής θερινής απόσυρσης την 7η Αυγούστου 2022 όπου το και τα σαρίρα τού αγίου σώματος (κούντουνγκ ρίνγκσελ) – τα κρυσταλλοποιημένα λείψανα – της Αυτού Αγιότητας - τοποθετήθηκαν επάνω στον θρόνο του ώστε οι μαθητές και οι αφοσιωμένοι να αποτίσουν φόρο τιμής.

Για να τιμήσουν την μνήμη αυτού τού ευοίωνου συμβάντος, δοχεία θησαυρών (γιανγκ μπουμ) τα οποία έχουν ευλογηθεί με την δύναμη να μαγνητίζουν την καλοτυχία, να προάγουν την ζωτικότητα και να αποκαθιστούν την ισορροπία των στοιχείων ετοιμάστηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα για να προσφερθούν στους ακολούθους να τα πάρουν σπίτι.

Οι πέντε τόποι τής Ιστορίας τής Μονής Ναμντρολίνγκ Ο Κέντσεν Πέμα Σέραμπ Ρίνποτσε στην παρουσίαση τού βιβλίου Ο Κέντσεν Πέμα Σέραμπ Ρίνποτσε με την Επιτροπή Εκδόσεων Νγάγκυουρ Ρίγκζοντ

Η Επιτροπή Εκδόσεων Νγάγκυουρ Ρίγκζοντ τού Ινστιτούτου Νυίνγκμα Νγκάγκυουρ έχει εκδώσει την ιστορία τής Μονής Ναμντρολίνγκ με τον τίτλο Η Συνολική Ιστορία τής Μονής Ναμντρολίνγκ. Οι τρεις αυτοί τόμοι αποτελούν μια σύνοψη και περιγράφουν τόσο την εξωτερική δομή όσο και τα εσωτερικά ιερά λείψανα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν δύο τόμοι τής Προφορικής Ιστορίας τής Μονής Ναμντρολίνγκ, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από αφηγήσεις των Κέντσεν Πέμα Σέραμπ, Κέντσεν Νάμντρολ Τσέρινγκ, Κέντσεν Τσέουανγκ Γκυάτσο και άλλων πρεσβύτερων δασκάλων που συνδέονται με την μονή. Και οι δύο τίτλοι κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα από τον Κέντσεν Πέμα Σέραμπ, στις 18 Σεπτεμβρίου 2022

Ο τροχός προσευχών στο χωριό Τσακ Γκάουν στο Νεπάλ Ο Κένπο Τσούλτριμ Τένταρ με αφοσιωμένους στο χοριό

Η κατασκευή τού εξωτερικού Μάνι Ντούνγκορ – ενός μεγάλου τροχού προσευχών που καθαγιάστηκε με μάντρα Μάνι τού Τσενρέζιγκ, για τους κατοίκους τού Τσακ Γκάουν τού Νεπάλ, ολοκληρώθηκε επιτέλους το 2022.

Η κατασκευή ενός δεύτερου τροχού προσευχών σε ένα γειτονικό χωριό σχεδιάζεται και θα ξεκινήσει το 2023. Η κατασκευή τους χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Συμμετοχής Pathgate.

Ο εξωτερικός χώρος τού καινούργιου Κέντρου Ντάρμα στο Τρίμσινγκ Ο εσωτερικός χώρος τού καινούργιου Κέντρου Ντάρμα στο Τρίμσινγκ

Η κατασκευή ενός καινούργιου διώροφου κέντρου Ντάρμα στην Τρίμσινγκ, στο Μπουτάν, η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συμμετοχής Pathgate, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023.

Το πάτωμα φτιαγμένο από πέτρινα πλακίδια για την εκτέλεση τού χορού των μασκών είναι έτοιμο από το τέλος τού 2022, και αυτά που απομένουν να γίνουν είναι κάποια μικρή οικοδομική εργασία και κάποια εσωτερικά τελειώματα όπως η ηλεκτροδότηση τού κτηρίου, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, και το ασβέστωμα. Μόλις το κτήριο είναι έτοιμο, θα καταχωρηθεί στα μητρώα τού Θρησκευτικού Οργανισμού τού Μπουτάν ως ναός.

Ένας μοναχός τού Pathgate ελέγχει τα αποθέματα στο Κέντρο Ουκρανών Προσφύγων στην Αθήνα Μια εθελόντρια μοιράζει πακέτα τροφίμων στο Κέντρο Ουκρανών Προσφύγων στην Αθήνα Ένας μαθητής τού Pathgate στην Πολωνία βοηθάει τα παιδιά των Ουκρανών που φιλοξενεί στα μαθήματά τους

Από το ξέσπασμα τού πολέμου στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου τού 2022, σχεδόν 8 εκατομμύρια Ουκρανοί προσφυγές έχουν καταφύγει σε άλλες χώρες τής Ευρώπης. Οι μαθητές τού Pathgate έχουν δραστηριοποιηθεί στην Πολωνία, στην Ρουμανία και στην Ελλάδα για να προσφέρουν υλική βοήθεια, στέγαση και εθελοντική εργασία.

Το Πρόγραμμα Συμμετοχής Pathgate είναι ο κύριος χορηγός τροφής και ένδυσης σε πάνω από 500 οικογένειες Ουκρανών που αγωνίζονται να επιβιώσουν στην Αθήνα. Κάνουμε τρεις παραδόσεις εβδομαδιαίως σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης από τον Απρίλιο τού 2022. Χάρη στην υποστήριξη των μαθητών τού Pathgate σε όλο τον κόσμο, θα συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς πρόσφυγες οι οποίοι το χρειάζονται και το 2023.

Ένας εθελοντής στην Τράπεζα Τροφίμων τού West End Μια μοναχή τού Pathgate παραδίδει τρόφιμα στην Κουζίνα των Ανθρώπων

Το Πρόγραμμα Συμμετοχής Pathgate είναι χορηγός σε εβδομαδιαία βάση παράδοσης τροφίμων στην Τράπεζα Τροφίμων τού West End και στην Κουζίνα των Ανθρώπων τής πόλεως τού Newcastle Upon Tyne επί μακρά σειρά ετών.

To 2022, η Τράπεζα Τροφίμων τού West End παρέδιδε κάθε μήνα πάνω από 2000 πακέτα τροφίμων, ενώ η Κουζίνα των Ανθρώπων συνεχίζει να παρέχει καθημερινά ζεστά γεύματα τόσο σε άστεγους ανθρώπους όσο και σε οικογένειες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα αναγκαία λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Κάτα την διάρκεια τού 2022, το Πρόγραμμα Συμμετοχής Pathgate χρηματοδότησε ένα ευρύ φάσμα έργων όπως η κατασκευή τού Κέντρου Ντάρμα στο Μπουτάν, η κατασκευή τού αγάλματος και του τροχού προσευχής στο Νεπάλ, η ιατρική βοήθεια για την Αφρική, βοήθεια για τους Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ευρώπη, την εκπαίδευση των παιδιών στο Νεπάλ, την Ινδία και την Μογγολία, και εβδομαδιαία υποστήριξη τής Κουζίνας των Ανθρώπων και της Τράπεζας Τροφίμων στο Newcastle. Όλο αυτό κατέστη δυνατόν λόγω των γενναίων εισφορών των μαθητών και των φίλων τού Ινστιτούτου Pathgate σε όλο τον κόσμο. Το έργο υποστήριξης τού Προγράμματος Συμμετοχής Pathgate aαπό κάθε άνθρωπο εκτιμάται τα μέγιστα.