Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Μαθητές από 24 Χώρες παρακολουθούν τις Θερινές Απομονώσεις του Pathgate

Ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε διδάσκει στη Απομόνωση της Σπουδής πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα Δεύτερου Επιπέδου

Μετά την επιτυχία της περσινής Θερινής Απομόνωσης του Ινστιτούτου Pathgate, το οποίο προσέφερε τρεις ξεχωριστές απομονώσεις κατάλληλες για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, το πρόγραμμα φέτος περιελάμβανε επιπλέον επτά ξεχωριστές Απομονώσεις. Όλες οι απομονώσεις έγιναν στο Pathgate Dharma Centre στο Newcastle upon Tyne, στην Αγγλία.

Φέτος μαθητές από 24 χώρες προέλευσης παρακολούθησαν τη Θερινή Απομόνωση του Pathgate, από την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, την Κίνα, την Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Ρωσία, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Σερβία, το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Δανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Μεγάλη Βρετανία.

Μαθήτες κάνουν καθιστικό διαλογισμό Τσαν Ντίνγκ στην Απομόνωση του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν Πρώτου Επιπέδου

Η πρώτη από τις επτά απομονώσεις ήταν το Νάμτσο Νέντρο Μπουμ Να Απομόνωση Συσσώρευσης, που ήταν ανοιχτή μόνο στους σπουδαστές που είχαν παρακολουθήσει την Απομόνωση Νάμτσο Ντζόγκτσεν Νέντρο Πρώτου Επιπέδου στην Ελλάδα πέρυσι ή την διάρκειας ενός μήνα Απομόνωση Νέντρο στο Μοναστήρι Ναμτρολίνγηκ στην Ινδία.

Ακολούθησαν οι Απομονώσεις του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν Πρώτου και Δεύτερου Επιπέδου. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε πολύ πρωινές προσευχές, άσκηση Τάϊ Τσι Τσουάν, την Πούτζα της Τάρας, Ακουστικές Διδασκαλίες του Ντάρμα, πριν τη λήψη οδηγιών από τον Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε πάνω στα λεπτότερα σημεία του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν. Στο τέλος κάθε μέρας διδασκαλιών ήταν διαθέσιμες συνεδρίες επανάληψης της άσκησης με επίβλεψη έτσι ώστε οι μαθητές να ανακεφαλαιώσουν ό,τι είχαν μάθει εκείνη την μέρα.

Κλασικό Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν στο πάρκο

Στην Απομόνωση του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν Πρώτου Επιπέδου, οι μαθητές μυήθηκαν στα βασικά του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν και στην άσκηση του τρόπου επίτευξης της διαλογιστικής κατάστασης του Τσαν Ντινγκ – μια νοητική κατάσταση γαλήνιας παραμονής όπου κάποιος έχει επίγνωση των πάντων και ωστόσο παραμένει ατάραχος, είτε από εξωτερικά φαινόμενα ή από εσωτερικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νου.

Την Απομόνωση του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν Δεύτερου Επιπέδου παρακολούθησαν μόνο μαθητές που είχαν προηγουμένως πάρει οδηγίες στο Κλασικό Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν, και υπογραμμίστηκε η σημασία της τελειοποίησης της πειθαρχίας στην αντιγραφή αυτού που έχει επιδείξει ο δάσκαλος. Ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε περιέγραψε την πειθαρχία ως μια πράξη ειλικρίνειας και συνέπειας που αποτελείται από δυο ζωτικά συστατικά: την συγκεκριμένη οδηγία που έχει κάποιος λάβει και τη συγκεκριμένη εκτέλεση που χρειάζεται να εφαρμόσει. Είναι μέσω της τελειοποίησης της πειθαρχίας που ο νους αρχίζει να έρχεται σε ισορροπία και η αληθινή κατάσταση του Τσαν Ντινγκ επιτυγχάνεται.

Μαθητές ασκούν το Κλασικό Ιατρικό Τσι Κουνγκ

Στην Απομόνωση της Σπουδής Κλασικού Ιατρικού Τσι Κουνγκ Πρώτου Επιπέδου, ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε εξήγησε ότι ο σκοπός κάθε ιατρικής είναι η εξάλειψη της οδύνης, και ότι η διαρκής ελευθερία από την οδύνη μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της άσκησης του Ντάρμα όπου η αληθινές αιτίες των βασάνων αναγνωρίζονται και αφαιρούνται. Εκτός από τις καθημερινές οδηγίες πάνω στα θεμέλια του Ιατρικού Τσι Κουνγκ, ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε έδωσε Νταρμικές Διδασκαλίες και απάντησε σε ερωτήσεις για το πώς να πραγματώσουμε το όφελος του Ντάρμα στην καθημερινή ζωή.

Για την Απομόνωση της Σπουδής πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα Πρώτου Επιπέδου, η πλειοψηφία των μαθητών που παρακολούθησαν είχαν ήδη πάρει καταφύγιο με τον Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε, αλλά αναγνώρισαν την ανάγκη να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατανόησή τους πάνω στα θεμελιώδη θέματα του Βουδισμού προτού προχωρήσουν την μελέτη τους σε μια πιο εις βάθος άσκηση.

Άσκηση στη προφορά Τιβετανικών λέξεων

Οι Απομονώσεις της Σπουδής πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα Δεύτερου και Τρίτου Επιπέδου μύησαν τους μαθητές στις διδασκαλίες της Ατραπού Μαχαγιάνα, και περιλάμβαναν εκτεταμένες εξηγήσεις από τον Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε σχετικά με τον Αφυπνισμένο Νου της Μποντιτσίτα, την Αληθινή Φύση της Συμπόνιας, την Ισοψυχία, τους Όρκους του Μποντισάτβα, και τα διαφορετικά στάδια του Διαλογισμού Σαμάντι.

Για τους μαθητές των Απομονώσεων της Σπουδής πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα Δεύτερου και Τρίτου Επιπέδου, καθημερινά ήταν διαθέσιμες οδηγίες πάνω στο Νόημα των Θιβετανικών Προσευχών Οι μαθητές ωφελήθηκαν περαιτέρω από τη παρουσία ενός γηγενή Θιβετανού από τη Σάνγκα του Pathgate ο οποίος διόρθωνε την προφορά των μαθητών στα Θιβετανικά στην απαγγελία των προσευχών.

Προετοιμασίες των προσφορών τσοκ πριν την Πούτζα της Ιούμκα την διάρκεια της Θερινής Απομόνωσης του Pathgate

Κατά την διάρκεια της απομόνωσης των δυο μηνών, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορες τελετές Πούτζα όπως του Βούδα της Ιατρικής, του Βούδα Αμιτάμπα και του Σακυαμούνι Βούδα, και του Σακυαμούνι Βούδα, επίσης ασκήσεις τσογκ (προσφορά τροφής) όπως το Ρίτζιν Ντούπα την ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε, το Ιούμκα την ημέρα των Ντακίνι, και τη Βροχή Ευλογιών την ημέρα του Τσόκορ Ντούτσεν η οποία μνημονεύει την Πρώτη Στροφή του Τροχού του Ντάρμα από τον Σακυαμούνι Βούδα στην Σαρνάθ της Ινδίας.

Η διεξαγωγή της Θερινής Απομόνωσης του Pathgate υποστηρίχθηκε από μια ομάδα ντόπιων λαϊκών και χειροτονημένων Σάγκα οι οποίοι εργάστηκαν ακούραστα στην κουζίνα του Pathgate για να παρέχουν φαγητό και ροφήματα στους μαθητές. Την ημέρα της ανάπαυσης μεταξύ των απομονώσεων κανονιστήκαν κάποια ξεχωριστά συμβάντα τα οποία κυμάνθηκαν από Μεσογειακό ψήσιμο στα κάρβουνα και γιαπωνέζικο σούσι μέχρι Θιβετανικές νοστιμιές όπως το μόμο (είδος ζυμαρικών στον ατμό), τίνγκμο (ζύμη γεμιστή στον ατμό), σια μπάλεπ(τηγανιτές πίτες με κρέας), και τούντουκ (σούπα από χειροποίητα ζυμαρικά). Επίσης κανονίστηκαν και ημερήσιες εκδρομές για τους μαθητές σε πολλά τοπικά αξιοθέατα όπως η παράκτια περιοχή του Marsden Rock, η αρχαία πόλη του Durham που είναι φημισμένη για τον καθεδρικό της ναό ο οποίος κτίστηκε πριν από χίλια χρόνια, και σε πολλά άλλα μέρη πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Έχοντας περάσει το καλοκαίρι διδάσκοντας στην Μεγάλη Βρετανία, ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε θα ταξιδεύει για το υπόλοιπο του χρόνου. Το πρόγραμμά του τον Σεπτέμβριο τον φέρνει στο Χόνγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Ολλανδία.Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για αυτές και για άλλες διδασκαλίες πατήστε στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας.