Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Η Αυτού Αγιότης Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε δίνει Ενδυνάμωση στους Μαθητές του Pathgate στη Σιγκαπούρη

 

HH Karma Kuchen Rinpoche giving Medicine Buddha Empowerment in Singapore

Η Αυτού Αγιότης Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε, ο 12ος Κάτοχος του Θρόνου της Γενεαλογίας Παλιούλ ήταν στην Σιγκαπούρη το Νοέμβριο όπου η επίσκεψή του συνέπεσε με μια από τις τακτικές επισκέψεις του Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε στη χώρα. Για να ωφεληθούν οι μαθητές του Pathgate από την παρουσία της Αυτού Αγιότητας του Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε, ο Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε επαναπρογραμμάτισε τις διδασκαλίες του έτσι ώστε οι τοπικοί μαθητές του Pathgate και οι μαθητές που ήρθαν στην Σιγκαπούρη από το Γκουάμ της Ινδίας και την Ταϊλάνδη να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την Ενδυνάμωση του Βούδα της Ιατρικής από την Αυτού Αγιότητα Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε το βράδυ του Σαββάτου της 5ης, και τη διδασκαλία της Κυριακής της 6ης, και της Δευτέρας της 7ης Νοεμβρίου.

Κατά την διάρκεια αρκετών συναντήσεων που είχαν κατ'ιδίαν, ο Σεβ. Λάμα ντόντρουπ Ντόρτζε απαρίθμησε περιληπτικά στην Α.Α. τον Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε τις δραστηριότητες του Pathgate και την πρόοδο της κοινότητας των μοναχών της Παλιούλ στην Ευρώπη, τους οποίους εμπιστεύτηκε στη φροντίδα του Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε ο Ριζικός τους Δάσκαλος η Α.Α. Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε. Η Α.Α. ο Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε με τη σειρά του αποκάλυψε ότι έχει λάβει γνώση των πολλών Νταρμικών δραστηριοτήτων του Pathgate και ευχαρίστησε τον Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε για την υποστήριξη που παρέχει στα Κέντρα Παλιούλ σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στη συνέχεια δήλωσε ότι επιδοκιμάζει την μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε στην καθοδήγηση των μαθητών του δίνοντας έμφαση στην πειθαρχία και στην επαναλαμβανόμενη διαλογιστική άσκηση. Συζητήθηκε επίσης η πιθανότητα ενός μελλοντικού κοινού έργου που να περιλαμβάνει την Α.Α. τον Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε και τον Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε.