Η Αυτού Αγιότης Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε δίνει Ενδυνάμωση στους Μαθητές του Pathgate στη Σιγκαπούρη

 

Η Αυτού Αγιότης Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε δίνει Ενδυνάμωση του Βούδα της Ιατρικής στη Σιγκαπούρη

Η Αυτού Αγιότης Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε, ο 12ος Κάτοχος του Θρόνου της Γενεαλογίας Παλιούλ ήταν στην Σιγκαπούρη το Νοέμβριο όπου η επίσκεψή του συνέπεσε με μια από τις τακτικές επισκέψεις του Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε στη χώρα. Για να ωφεληθούν οι μαθητές του Pathgate από την παρουσία της Αυτού Αγιότητας του Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε, ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε επαναπρογραμμάτισε τις διδασκαλίες του έτσι ώστε οι τοπικοί μαθητές του Pathgate και οι μαθητές που ήρθαν στην Σιγκαπούρη από το Γκουάμ της Ινδίας και την Ταϊλάνδη να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την Ενδυνάμωση του Βούδα της Ιατρικής από την Αυτού Αγιότητα Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε το βράδυ του Σαββάτου της 5ης, και τη διδασκαλία της Κυριακής της 6ης, και της Δευτέρας της 7ης Νοεμβρίου.

Κατά την διάρκεια αρκετών συναντήσεων που είχαν κατ' ιδίαν, ο Λάμα ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε απαρίθμησε περιληπτικά στην Α.Α. τον Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε τις δραστηριότητες του Pathgate και την πρόοδο της κοινότητας των μοναχών της Παλιούλ στην Ευρώπη, τους οποίους εμπιστεύτηκε στη φροντίδα του Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε ο Ριζικός τους Δάσκαλος η Α.Α. Πέμα Νόρμπου Ρίνποτσε. Η Α.Α. ο Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε με τη σειρά του αποκάλυψε ότι έχει λάβει γνώση των πολλών Νταρμικών δραστηριοτήτων του Pathgate και ευχαρίστησε τον Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε για την υποστήριξη που παρέχει στα Κέντρα Παλιούλ σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στη συνέχεια δήλωσε ότι επιδοκιμάζει την μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε στην καθοδήγηση των μαθητών του δίνοντας έμφαση στην πειθαρχία και στην επαναλαμβανόμενη διαλογιστική άσκηση. Συζητήθηκε επίσης η πιθανότητα ενός μελλοντικού κοινού έργου που να περιλαμβάνει την Α.Α. τον Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε και τον Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε.