Ενθρόνιση των Κένπο και των Ντόρτζε Λόπον στο Μοναστήρι Ναμντρολίνγκ

HH Karma Kuchen Rinpoche, the 12th Throne Holder of the Palyul Lineage confers degrees and ceremonial hats on new Khenpos at Namdroling Monastery

Θερμά συγχαρητήρια στους 137 Νταρμικούς αδελφούς του Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε στο Μοναστήρι Ναμντρολίνγκ στην Ινδία οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα τον βαθμό του Κένπο και Βατζρατσάρυα. Η ενθρόνισή τους έλαβε χώρα το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 (την 15η μέρα το πρώτου Θιβετανικού Σεληνιακού Μήνα), η οποία είναι η ευοίωνη μέρα του Τσότρουλ Ντούτσεν κατά το οποίο εορτάζεται η ολοκλήρωση των 15 ημερών των θαυμάτων που πραγματοποίησε ο Σακυαμούνι Βούδας 2500 χρόνια πριν.

Lamas receiving the degree of Vajracharya (Dorje Lopon), after having completed their three-year retreats

Η τελετή ενθρόνισης έλαβε χώρα παρουσία της Α.Α. του Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε, του 12ου Κατόχου του Θρόνου της Γενεαλογίας Παλιούλ και πολλών επιφανών αξιωματούχων. Παρόντα ήταν επίσης μέλη της διοικητικής επιτροπής του Μοναστηριού Ναμντρολίνγκ όπως η Α.Ε. ο Γκιάνκανγκ Τούλκου Ρίνποτσε, η Α.Ε. ο Μούκσανγκ Τούλκου Ρίνποτσε, ο Κέντσεν Πέμα Σέραμπ Ρίνποτσε, ο Κέντσεν Νάμντρολ Ρίνποτσε και ο Κέντσεν Τσέουανγκ Γκιάτσο Ρίνποτσε. 120 Λόπον οι οποίοι είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Νγάγκυουρ Νυίνγκμα έλαβαν το βαθμό του Κένπο (Καθηγητής Βουδιστικών Σπουδών) και 17 Λάμα που έχουν ολοκληρώσει την τριετή απομόνωση έλαβαν το βαθμό του Βατζρατσάρυα (Ντόρτζε Λόπον).