Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Νέα Ομάδα Μελέτης του Pathgate στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

O Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε με μαθητές στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

Ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε βρέθηκε στο Βουκουρέστι, Ρουμανίας τον Ιούνιο για να δώσει διήμερη διδασκαλία σε μια ομάδα από ενθουσιώδεις μαθητές από την Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία. Τα θέματα που κάλυψε περιλαμβάνουν οδηγίες στη Βουδιστική Διδασκαλία, τον Βουδιστικό Διαλογισμό, το Κλασικό Ιατρικό Τσι Κουνγκ και το Κλασικό Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν. Λόγο της επιτυχίας του διήμερου και σε απάντηση των αιτημάτων των τοπικών σπουδαστών, δημιουργήθηκε στο Βουκουρέστι μια Ομάδα Μελέτης του Pathgate η οποία θα προσφέρει τακτικές συναντήσεις με σκοπό την μελέτη πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα, το Διαλογισμό, και την άσκηση του Κλασικού Τσαν Ντινγκ Τάϊ Τσι Τσουάν. Ο Κάλσανγκ Τένζιν, ο συντονιστής της Ομάδας Μελέτης του Βουκουρεστίου, είναι επί μακρόν μαθητής του Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε. Ήταν μετά από δική του πρόσκληση που ο Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε επισκέφτηκε για πρώτη φορά την πρωτεύουσα της Ρουμανίας γνωστή σε πολλούς στοργικά ως το 'Μικρό Παρίσι της Ανατολής'.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την Ομάδα Μελέτης του Pathgate στο Βουκουρέστι, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διδασκαλιών του Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε Ρίνποτσε, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας.