Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 18 - 30 Σεπτεμβρίου 2018... Ελλάδα: 6 - 7 Οκτωβρίου 2018... Ιαπωνία: 12 - 14 Οκτωβρίου 2018... Ιταλία: 20 - 21 Οκτωβρίου 2018... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Μετάδοση ολόκληρου του έργου του Μίπαμ Ρίνποτσε στη Μποντ Γκάγια το 2013

His Eminence Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche

Η Εξοχότητά του ο Κυάμπτζε Σέτσεν Ράμπτζαμ Ρίνποτσε αποδέχτηκε ευγενώς την πρόσκληση του Συνδέσμου για τη Διατήρηση της Παράδοσης Νγκάγκυουρ Κάμα (NKTPA) να απονείμει μύηση ολοκλήρου του έργου του Τζάμγκον Μίπαμ Ρίνποτσε της Παράδοσης Νυίνγκμα, την οποία θα ακολουθήσει η πλήρης προφορική μετάδοση του έργου και στο τέλος του συμβάντος θα ακολουθήσει και μύηση μακροζωίας . Η διδασκαλία θα ξεκινήσει στις 23 Ιανουαρίου 2013 στη Μποντ Γκάγια στην Ινδία μετά από την ολοκλήρωση του Ετησίου Μόνλαμ Τσένμο των Νυίνγκμα.

Ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος θα φιλοξενήσει ένα διεθνές σεμινάριο πάνω στην σαφή αντίληψη και φιλοσοφία του Μίπαμ Ρίνποτσε. Ο Κένπο Τσέουανγκ Σόναμ, ένας διαπρεπής Νυίνγκμα λόγιος, θα προΐσταται του σεμιναρίου το οποίο θα λειτουργήσει σαν ευκαιρία για ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Θα υπάρχει μετάφραση στην αγγλική και στην κινεζική γλώσσα για τους ξένους μαθητές, και δωρεάν τροφή και στέγαση στο Ναό Νυίνγκμα Μόνλαμ για τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Κένπο Νέυντον Σάνγκπο
Tel: +91-9418612887 / +91-7250680808
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Κένπο Νγκάουανγκ Νυάντακ
Tel: +91-9758268893
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Κένπο Σάνγεϋ
Tel: +91-9733012799
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.