Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Η επιτυχία της Έκκλησης για οικονομική βοήθεια στο Νοσοκομείο Τσέπαλ Τόπκυεντ

Namdroling Tsepal Topkyed Hospital

Έχουμε τη χαρά να πληροφορήσουμε τους φίλους μας και τους μαθητές σε όλο τον κόσμο ότι το ποσόν που συγκεντρώθηκε για το Νοσοκομείο Ναμντρολίνγκ Τσέπαλ Τόπκυεντ στη Ινδία ανέρχεται σε 400.000$ περίπου. Η διοίκηση του νοσοκομείου εκτιμά ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε επαρκεί για να εξοπλίσει το νοσοκομείο με τρόπο ώστε να ικανοποιηθεί η αξίωση της Ινδικής Κυβέρνησης. Από το σύνολο του ποσού των 238.000 $ που πρόσφερε το Ινστιτούτο Pathgate, περίπου 67.000 $ προήλθαν από δωρεές φίλων και μαθητών του Pathgate ανά τον κόσμο. Το υπόλοιπο των 171,000 $ αντλήθηκε από το ποσό που είχε συγκεντρωθεί για αρκετά χρόνια έτσι ώστε να εξοφληθεί το υπόλοιπο της υποθήκης του Κέντρου Ντάρμα του Pathgate στην Αθήνα. Την έγκριση για την μεταφορά του ποσού από το ταμείο του κέντρου στο ταμείο του νοσοκομείου έδωσε ο Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε έτσι ώστε το Νοσοκομείο Ναμντρολίνγκ Τσέπαλ Τόπκυεντ να αποφύγει τον άμεσο κίνδυνο να κλείσει. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την ευγενή υποστήριξη που λάβαμε από τους φίλους και τους μαθητές οι οποίοι συλλογικά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της έκκλησης για οικονομική ενίσχυση του νοσοκομείου.