Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Ο Ιστότοπος του Pathgate τώρα και στα Ρουμανικά

Romanian language website screenshot

Ο Σεβ. Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε επισκέπτεται τακτικά την Ρουμανία για διδασκαλίες από τον Ιούνιο του 2011. Προς όφελος των πολλών Ρουμάνων μαθητών και ακολούθων του, έχει δημιουργηθεί ένας ιστότοπος του Pathgate στην ρουμανική γλώσσα.

Στο νέο ιστότοπο προστίθενται διαρκώς νέες σελίδες μεταφρασμένες στα ρουμανικά, και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο.

Άλλα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει περιλαμβάνουν τη δημιουργία εκδόσεων του ιστότοπου του Pathgate στην ιαπωνική και στην κινεζική γλώσσα. Για να επισκεφτείτε το ρουμανικό ιστότοπο, πατήστε το www.pathgate.ro.