Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Προσευχή για την Μακροβιότητα του Κυάμπτζε Ντρούμπουανγκ Πένορ Ρίνποτσε (Γιάνγκσι Ρίνποτσε)

Long Life Prayer

Κατόπιν των χαρμόσυνων νέων ότι αναγνωρίστηκε το Γιάνγκσι (ενσαρκωμένο ον) της Αυτού Αγιότητας του Πένορ Ρίνποτσε, και μετά από αίτημα του Κένπο Σάνγκυε Ράνγκτζουνγκ, η Αυτού Αγιότητα ο Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε από το Ντόρτζε Ντρακ συνέθεσε μια Προσευχή Μακροβιότητας για την ενσάρκωση του Κυάμπτζε Ντρούμπουανγκ Πένορ Ρίνποτσε.

Σε πούτζα και στις καθημερινές προσευχές, οι μαθητές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις Προσευχές Ικεσίας για την Γρήγορη Επαναγέννηση της Αυτού Αγιότητας του Πένορ Ρίνποτσε, και την Προσευχή Μακροβιότητας για τον Τρίτο Ντρούμπουανγκ Πένορ Ρίνποτσε με αυτή την νέα Προσευχή για την Μακροβιότητα του Κυάμπτζε Ντρούμπουανγκ Πένορ Ρίνποτσε (Γιάνγκσι Ρίνποτσε).

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την προσευχή σε σχήμα εκτύπωσης, πατήστε:

Προσευχή για την Μακροβιότητα του Κυάμπτζε Ντρούμπουανγκ Πένορ Ρίνποτσε (Γιάνγκσι Ρίνποτσε)