Το Ντι Τζι Γκουέϊ στα ελληνικά - Οδηγίες για να Είστε Ακόλουθος των Σοφών

 

Οι μαθητές στην Ελλάδα θα ωφεληθούν από την ελληνική εκδοχή του Ντι Ζι Γκουέϊ - Οδηγίες για να Είστε Ακόλουθος των Σοφών· το κύριο θέμα της διδασκαλίας στη Θερινή Απομόνωση του Pathgate το 2016.

Η διαγωγή του ακόλουθου των σοφών όπως υποστηρίζεται στο Ντι Ζι Γκουέϊ είναι αυτή της υιικής ή θυγατρικής ευσέβειας: ο σεβασμός και η στοργή προς τους γονείς στο σπίτι· ο σεβασμός προς τους πρεσβύτερους στην κοινότητα· να είμαστε ενσυνείδητοι στον καθημερινό μας βίο· να είμαστε αξιόπιστοι· να αγαπάμε όλα τα όντα και παράλληλα να είμαστε κοντά σε καλούς και ενάρετους ανθρώπους· και να αφιερώνουμε το υπόλοιπο του χρόνου μας στην μελέτη.

Να επισκεφθείτε την σελίδα των Κειμένων στον ιστότοπο του Pathgate για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το ελληνικό κείμενο του Ντι Ζι Γκουέϊ, και για να ακούσετε το αρχικό κινέζικό κείμενο να απαγγέλλεται στα μανδαρινικά και στα καντονέζικα.