Ένα Πετράδιο Σοφίας για καθημερινό στοχασμό: «Η αγάπη είναι το κίνητρο, η θέληση, και η πηγή της δύναμης που ωθεί κάθε ανθρώπινη επιθυμία σε καρποφορία. Έτσι να είστε σε εγρήγορση ώστε να διατηρείτε αγνή πρόθεση σε όλα τα πράγματα που αναλαμβάνουμε».

Το Πρόγραμμα των Τελετών Νιρβάνα για την ΑΑ τον Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε

 

Η ΑΑ ο Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε

Ακολουθώντας τις τελευταίες οδηγίες του Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε προτού περάσει στην Παρινιρβάνα, αναζητήθηκε καθοδήγηση από την ΑΑ τον Ντοντρούπτσεν Ρίνποτσε σχετικά με την οργάνωση της Τελετής Νιρβάνα. Με σκοπό την ολοκλήρωση των συσσωρεύσεων και τον εξαγνισμό των συσκοτίσεων, για να υπάρξουν ενδείξεις της διάλυσης των εμποδίων του εδάφους [η απόλυτη φύση] και των ατραπών [οι πνευματικές ασκήσεις] στον βασικό χώρο [η επίτευξη του αγνού φωτός], ώστε γρήγορα να ανατείλει η νέα σελήνη της ενσάρκωσης του Ρίνποτσε, καθώς επίσης και όλοι οι άλλοι ενάρετοι σκοποί, θα προσφερθούν βαθύτατες και εκτεταμένες τελετές Νιρβάνα. Η ΑΑ ο Ντοντρούπτσεν Ρίνποτσε έχει συμφωνήσει ήδη να αναλάβει την ευθύνη της ανεύρεσης της ενσάρκωσης του Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε.

Το Πρόγραμμα των Τελετών Νιρβάνα για την ΑΑ τον Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε είναι το ακόλουθο:

Μέρος Πρώτο: Κατόπιν συμβουλής της ΑΑ του Ντοντρούπτσεν Ρίνποτσε, από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου (την 15η μέρα του όγδοου μήνα έως την 5η μέρα του ένατου μήνα σύμφωνα με το Θιβετανικό ημερολόγιο), κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου των ‘τριών επτά’, οι Τελετές Νιρβάνα θα προσφερθούν μέσω της σαντάνα ‘Λάμα Τσόντπα (Προσφορά στον Δάσκαλο)’ στον Ναό του Ντόντρουπ Τσόρντεν στο Γκάνγκτοκ, την πρωτεύουσα του Σικίμ.

Μέρος Δεύτερο: Στις 5 Νοεμβρίου (την 6η μέρα του ένατου μήνα στο Θιβετανικό ημερολόγιο), το άγιο σώμα του Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε θα προσκληθεί στη Μονή Πεμαγιάνγκτσε στο δυτικό Σικίμ. Οι Τελετές Νιρβάνα θα λάβουν χώρα εκεί για τρεις μέρες, συνοδευμένες από την απαγγελία των ‘Προσευχών των Επτά Κεφαλαίων της Ικεσίας’.

Μέρος Τρίτο: Στις 8 Νοεμβρίου (την ένατη μέρα του ένατου μήνα του Θιβετανικού ημερολογίου), το άγιο σώμα θα προσκληθεί στο Γιούκσομ του Δυτικού Σικίμ. Το Νόρμπου Γκανγκ, το οποίο κείτεται στο Γιούκσομ, είναι ένας ιερός τόπος όπου έλαβε χώρα η συνάντηση του πρώτου βασιλιά του Ντάρμα του Σικίμ με τους τρεις μεγάλους διδασκάλους. Έτσι, άνοιξε η πύλη για το θείο Ντάρμα σε εκείνο τον τόπο. Επίσης, το Γιούκσομ υπήρξε η κύρια έδρα του Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε. Το άγιο σώμα του Ρίνποτσε θα προσκληθεί στο δικό του δωμάτιο κοντά στο Νόρμπου Γκανγκ. Οι βαθύτατες και εκτεταμένες Τελετές Νιρβάνα θα λάβουν χώρα στο Γιούκσομ έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Το Κλείσιμο: Στις 2 Δεκεμβρίου (την 3η μέρα του δέκατου μήνα του Θιβετανικού ημερολογίου), η Τελετή της Αποτέφρωσης του αγίου σώματος της ΑΑ του Γιάνγκτανγκ Ρίνποτσε θα λάβει χώρα στο Γιούκσομ. Θείοι Διδάσκαλοι από όλες τις κατευθύνσεις θα παρευρεθούν για να διεξάγουν την τελετή. Αυτή η τελετή θα ολοκληρώσει τις Τελετές Νιρβάνα.