Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

Η Θερινή Απομόνωση του 2017

 

Ο Σεβαστός Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε στο Pathgate Dharma Centre στην Αθήνα

Σχετικά με την Θερινή Απομόνωση του Ινστιτούτου Pathgate

Η Θερινή Απομόνωση του Ινστιτούτου Pathgate ακολουθεί την παράδοση της Απομόνωσης της Εποχής Βροχών και καλύπτει τις πέντε περιόδους Διδασκαλιών που δόθηκαν από τον Κύριο Βούδα σε σαράντα εννιά χρόνια. Η Θερινή Απομόνωση προσφέρει εννιά εβδομάδες Σπουδών πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα με τον Σεβαστό Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε.

 Οι Σπουδές πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα ξεχωρίζονται σε εννιά επίπεδα:

Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα Ημερομηνία
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Δεύτερο Επιπέδο Τρίτη 27 Ιουνίου – Κυριακή 2 Ιουλίου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Τρίτο Επιπέδο Τρίτη 4 – Κυριακή 9 Ιουλίου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Τέταρτο Επιπέδο Τρίτη 11 – Κυριακή 16 Ιουλίου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Πέμπτο Επιπέδο Τρίτη 18 – Κυριακή 23 Ιουλίου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Έκτο Επιπέδο Τρίτη 25 – Κυριακή 30 Ιουλίου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Έβδομο Επιπέδο Τρίτη 1 – Κυριακή 6 Αυγούστου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Όγδοο Επιπέδο Τρίτη 8 – Κυριακή 13 Αυγούστου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Ένατο Επιπέδο Τρίτη 15 – Κυριακή 20 Αυγούστου 2017
Σπουδή πάνω στα Θεμέλια του Ντάρμα - Δέκατο Επιπέδο Τρίτη 22 – Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

 

Όλες οι Διδασκαλίες θα λάβουν χώρα στο Pathgate Dharma Centre, στο Newcastle Upon Tyne της Αγγλίας.

Η Θερινή Απομόνωση είναι ανοιχτό μόνο στους σπουδαστές που έχουν ήδη λάβει Όρκους Καταφυγίου και έχουν την άδεια συμμετοχής από τον Σεβαστό Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε.


Students meditating
Dharma Teaching at the Pathgate Dharma Centre, England
Torma making


Taiji in the parkk
Tibetan language class
Wu style Taijiquan